We stootten er allemaal dagelijks op onderweg naar de bakker of fietsend naar het werk: plakkaten met reuzenhoofden en veelbelovende slogans van politieke partijen en hun kandidaten. Maar het blijft niet bij affiches en posters. Elke Belgische brievenbus moet eraan geloven: een tsunami aan partijfolders met als enig doel stemmen ronselen. Online worden we overspoeld door advertenties. Maar politici mogen niet als ongerichte projectielen aan propaganda doen. Er zijn wel degelijk regels die gerespecteerd moeten worden. Al zijn deze niet makkelijk te controleren.
...