Stikfstofakkoord: zenuwachtigheid binnen Vlaamse regering groeit

. © Getty Images

Slaagt de regering-Jambon erin om nog voor het krokusreces een akkoord te vinden over het stikstofdossier? De spanningen binnen de Vlaamse regering lopen alvast op.

Regeringspartij CD&V krijgt het verwijt dat ze “met de voeten sleept” en eerder gemaakte afspraken uit het vorige krokusakkoord in vraagt stelt. Zelf ontkent CD&V dat er onwil is om tot een akkoord te komen, maar de partij hamert erop dat de ingediende bezwaren ernstig moeten genomen worden en dat een aantal knelpunten grondig moeten behandeld worden.

Bijna een jaar na het veelbesproken krokusakkoord met daarin afspraken over het stikstofdossier blijft de regering-Jambon op zoek naar een definitief akkoord over het heikele dossier. Die zoektocht verloopt erg moeizaam. Minister-president Jan Jambon gaf verstek voor een geplande handelsreis naar Marokko, maar net als maandag kwam er ook vandaag/dinsdag weinig schot in de zaak. 

Een oorspronkelijk voor dinsdagavond geplande regeringsvergadering werd geschrapt. Volgens sommigen gebeurde dat op vraag van CD&V, iets wat zowel het kabinet-Crevits als het kabinet-Jambon ontkenden. Woensdag zouden nieuwe bilaterale gesprekken volgen en mogelijk donderdag een nieuwe regeringsvergadering. 

Het is minister-president Jambon die de agenda bepaalt. Volgens zijn kabinet blijft het de bedoeling om “zo snel mogelijk tot een juridisch robuust akkoord te komen”. Het scenario van een wisselmeerderheid – waarbij de stikstofplannen van minister van Omgeving Zuhal Demir zouden gesteund worden vanuit de oppositie – wordt afgedaan als “complete science fiction”. 

Niettemin groeit de nervositeit. CD&V krijgt het verwijt de zaak te vertragen, wat de partij zelf ontkent. Vlaams parlementslid Tinne Rombouts (CD&V) herhaalde dinsdag in de commissie Leefmilieu van het Vlaams Parlement dat het akkoord “juridisch robuust” moet zijn. “Dat wil zeggen dat de knelpunten die zijn opgedoken in het openbaar onderzoek ten gronde behandeld moeten worden, of het nu gaat over de drempels, de kritische depositiewaarde, impactscores, de wijze van onderbouwing, enz… daarover moet er een fundamenteel debat gevoerd worden”, aldus Rombouts. 

Minister Demir spreekt zich niet uit over een timing voor een akkoord. Wél herhaalt de N-VA-minister dat een gelijkschakeling van de normen voor de industrie en de landbouw – nu zijn normen voor landbouw strenger dan voor de industrie en CD&V vraagt dat dat aangepast wordt – er niet komt.

Het is afwachten of er de komende dagen een doorbraak komt in het stikstofdossier. Morgen/woensdag plant Groene Kring, de koepelorganisatie van de jonge land- en tuinbouwers, een betoging aan het kabinet van minister-president Jan Jambon. De organisatie is de “politieke spelletjes” van de Vlaamse regering over landbouw beu. 

Voorzitter Bram Van Hecke verwacht zeker 500 deelnemers. Die komen niet met tractoren – “bewust om geen burgers te treffen met de actie”, klinkt het – maar zullen houten kruisen dragen. “Symbolisch voor de jonge boeren die niet meer in de sector willen stappen door de politieke spelletjes van de regering”, aldus Van Hecke.

Partner Content