Crisis afgewend? PS en groenen zullen Lahbib niet wegstemmen

Hadja Lahbib op 26 juni 2023. © Belga

De PS zal donderdag niet tegen minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib stemmen. Haar uitleg in de zaak van de visa voor de Iraniërs heeft het vertrouwen van de Franstalige socialisten in Lahbib niet kunnen herstellen. Maar de partij wil niet dat de crisis blijft voortduren en dat die de regering belet voort te werken in het belang van de burgers. Ook Groen en Ecolo zitten op die lijn.

Ondanks twee lange vergaderingen van de bevoegde Kamercommissie, was minister van Buitenlandse Zaken Lahbib er niet in geslaagd het vertrouwen te herwinnen van vooral PS en Ecolo-Groen. Donderdag staat in de plenaire vergadering een vertrouwensstemming op de agenda.

Eerst was niet duidelijk of Lahbib die zou overleven, maar dinsdagmiddag liet de PS weten dat ze de minister in elk geval niet zal wegstemmen. De partij kondigt dinsdag aan de eenvoudige motie van de meerderheid te steunen. Die ‘overrulet’ de moties van wantrouwen van de oppositie en bepaalt dat wordt overgegaan ’tot de orde van de dag’. “De PS wil niet dat de crisis voortduurt en de regering het werken belet. De PS is altijd een verantwoordelijke partij geweest en wil de stabiliteit van de regering niet in het gedrang brengen. We zullen dus donderdag in de plenaire Kamer de eenvoudige motie goedkeuren om de moties van wantrouwen van N-VA en Vlaams Belang te verwerpen.”

Voor de PS is het vertrouwen in Lahbib nog niet hersteld. Kamerlid Malik Ben Achour herhaalde maandag dat Lahbib heeft gelogen in het parlement, en ook dinsdag blijft de PS scherp voor de minister. “De crisis waarin we ons nu bevinden werd veroorzaakt door de onmogelijkheid van mevrouw Lahbib om correcte informatie te geven aan het parlement, dat haar dwalingen, onwaarheden en vele pogingen om de verantwoordelijkheid van zich af te schudden, moest ondergaan”, luidt het. 

Ook de MR krijgt een veeg uit de pan. “De PS-fractie vindt het onaanvaardbaar dat de MR meermaals heeft geprobeerd de Brusselse regering de schuld in de schoenen te schuiven en de verantwoordelijkheid bij anderen in de federale regering te leggen”, luidt het. “We betreuren dat de MR er sinds enkele dagen mee dreigt de regering te laten vallen om zijn eigen verantwoordelijkheid in dit dossier uit de weg te gaan.” Het is nu afwachten wat het stemgedrag van de groenen zal zijn.

Ook Ecolo en Groen steunen eenvoudige motie

Ook Ecolo en Groen zullen donderdag minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib (MR) niet wegstemmen, zo melden beide partijen dinsdagavond. Ze vinden dat minister Lahbib weliswaar op vele punten tegemoet is gekomen aan hun kritiek, maar waarschuwen meteen dat ze nog werk heeft om het vertrouwen van de fractie terug te winnen. “De strijd voor mensenrechten is een core business van onze beide partijen en daar gaan wij niet licht over. Tegelijk willen we de stabiliteit van het land niet op spel zetten”, zegt fractieleider Wouter De Vriendt.

Na de PS zal dus ook Ecolo-Groen de eenvoudige motie steunen waarmee ze de moties van wantrouwen van de oppositie tegen Lahbib overrulen.

Zo lijkt de crisis binnen Vivaldi over de visa voor de Iraniërs van de baan. Beide fracties waren maandag nog bijzonder kritisch voor Lahbib na haar nieuwe passage in de Kamercommissie, waardoor het lot van de minister én bij uitbreiding van de regering aan een zijden draadje hing.

Na een grondige evaluatie concluderen de groenen dat Lahbib grote toegevingen heeft gedaan en op vele punten tegemoet is gekomen aan de kritiek van Groen. “Lahbib toonde schuldinzicht, heeft zich vele keren geëxcuseerd voor zowel haar misleidende communicatie als voor hoe de zaken gelopen zijn en ze erkende eindelijk haar verantwoordelijkheid in het afleveren van de visa”, vindt De Vriendt. “Cruciaal voor onze fractie is dat ze bovendien hervormingen van de visa-procedure in het vooruitzicht stelt, de strijd voor mensenrechten in Iran bevestigde en de Iraanse ambassadeur op het matje zal roepen.”

Een andere factor die meespeelt, is dat Ecolo en Groen uitdrukkelijk de stabiliteit van het land niet op het spel willen zetten en dat de Vivaldi-regering verder werkt. “Mensen verwachten oplossingen en antwoorden in plaats van geruzie van deze regering. Denk aan de fiscale hervorming en het verderzetten van de groene energietransitie. Dat zijn belangrijke uitdagingen voor ons land. We mogen nu niet stilvallen”, aldus De Vriendt.

Tegelijkertijd geeft Groen de minister geen carte blanche. Ze heeft nog werk om het vertrouwen van de fractie terug te verdienen en daarvoor ligt de bal in het kamp van de MR en Lahbib. “Minister Lahbib komt verzwakt uit de crisis en heeft nood aan introspectie. Wij willen een sterke minister van Buitenlandse Zaken die strijdt voor de mensenrechten. Dat is voor ons een noodzaak. De komende maanden zullen we daar sterk de nadruk op blijven leggen, zowel in het parlement als binnen de regering,” besluit De Vriendt.

De Croo: ‘Parlement moet in eer en geweten oordelen’

Voor premier Alexander De Croo is het aan de Kamer om zich uit te spreken over de toekomst van minister Hadja Lahbib (MR) binnen de federale regering. Hij benadrukt wel dat er nog bijzonder veel werk op de plank ligt. “Dit moeten we achter ons kunnen laten”, aldus premier De Croo.

Ondanks twee lange vergaderingen van de bevoegde Kamercommissie, is minister van Buitenlandse Zaken Lahbib er niet in geslaagd het vertrouwen te herwinnen van vooral PS en Ecolo-Groen. Donderdag staat in de plenaire vergadering een vertrouwensstemming op de agenda en het is dus allesbehalve zeker of Lahbib die overleeft. 

Volgens premier De Croo ligt de bal nu in het kamp van het parlement. “Minister Lahbib heeft gisteren antwoord gegeven op pertinente vragen. Ze heeft aangegeven dat ze zaken beter had moeten doen en dat ze die beter zal doen. Het parlement moet nu in eer en geweten, weloverwogen en verantwoord een beslissing nemen.”

De eerste minister benadrukt daarbij dat er heel veel werk op tafel ligt, zoals de verlenging van de kerncentrales en de fiscale hervorming. “Dit moeten we achter ons kunnen laten”, vindt hij.

Partner Content