Het plan van de Vlaamse regering om het basisondersteuningsbudget (BOB) voor personen met een handicap af te bouwen, botst op een negatief en ronduit vernietigend advies van de Vlaamse Raad WVG (Welzijn, Volksgezondheid, Gezin), de adviesraad voor het Vlaamse welzijnsbeleid. De raad noemt het voorstel 'onaanvaardbaar'. Ze vreest zelfs dat het de wachtlijsten langer zal maken.

De Vlaamse regering wil de verschillende bestaande zorgbudgetten (voor zwaar zorgbehoevenden, voor ouderen met een zorgnood en voor personen met een handicap) omvormen tot een ééngemaakt zorgbudget.

Maar in de aanloop naar dat ééngemaakt zorgbudget wil Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke het bestaande basisondersteuningsbudget (BOB) voor personen met een handicap al grotendeels laten uitdoven. Dat BOB is een vast, forfaitair bedrag van 300 euro dat personen met een handicap vrij kunnen inzetten voor hun ondersteuning.

De Vlaamse Raad WVG levert nu een negatief advies af over het voorstel. De raad is bijzonder kritisch, zowel voor de procedure als de inhoud. Zo vindt de raad het 'onbegrijpelijk' dat de regering al budgetten begint in te perken nog voor er een 'valabel alternatief' is. 'Een dergelijk beleid, waarbij de afschaffing voor de hervorming komt, wordt door de raad afgekeurd', staat te lezen in het advies.

Geen waardig alternatief

Ook de inhoudelijke bezwaren zijn niet mals. Door minder basisondersteuningsbudgetten toe te kennen zullen de wachtlijsten in de sector 'alleen maar aangroeien'. 'Voor de raad is het onaanvaardbaar dat zonder BOB of waardig alternatief de (basis)ondersteuningsnoden van heel wat personen met een handicap onbeantwoord blijven', luidt het.

Volgens de raad zetten de plannen met het BOB ook 'de hele architectuur van de PVF (persoonsvolgende financiering, red.) onder druk'. In de nieuwe financiering voor personen met een handicap is dat BOB namelijk de eerste trap. Het weghalen van die eerste trap zal de druk op de tweede trap, die van het persoonsvolgend budget voor mensen die nood hebben aan meer ondersteuning, enkel doen toenemen terwijl die druk al 'immens groot' is.

De raad is tot slot ook bezorgd over het 'volledig ontbreken van een budgettair kader'. De raad concludeert dat de plannen opnieuw naar de tekentafel moeten en dat er eerst duidelijkheid moet komen over het ééngemaakte zorgbudget.

Nieuwe besparingen in crisistijd

Vlaams Parlementslid Hannes Anaf (sp.a) is niet verrast door het vernietigende advies. 'Het is bijna het handelsmerk van de minister geworden om nieuwe besparingen op zorg in te voeren in crisistijd, met de hoop dat de verontwaardiging errond uitblijft. Maar we gaan dit niet zomaar laten passeren', zegt Anaf.

Het BOB is volgens Anaf voor personen die op de wachtlijst staan vaak de enige manier om hun zorg en ondersteuning georganiseerd te krijgen. 'Dat afschaffen op een moment dat het voor iedereen extra moeilijk is, zonder alternatief, zonder visie, dat is bijzonder cynisch, en helaas classic Beke', besluit het sp.a-parlementslid.

Het plan van de Vlaamse regering om het basisondersteuningsbudget (BOB) voor personen met een handicap af te bouwen, botst op een negatief en ronduit vernietigend advies van de Vlaamse Raad WVG (Welzijn, Volksgezondheid, Gezin), de adviesraad voor het Vlaamse welzijnsbeleid. De raad noemt het voorstel 'onaanvaardbaar'. Ze vreest zelfs dat het de wachtlijsten langer zal maken.De Vlaamse regering wil de verschillende bestaande zorgbudgetten (voor zwaar zorgbehoevenden, voor ouderen met een zorgnood en voor personen met een handicap) omvormen tot een ééngemaakt zorgbudget. Maar in de aanloop naar dat ééngemaakt zorgbudget wil Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke het bestaande basisondersteuningsbudget (BOB) voor personen met een handicap al grotendeels laten uitdoven. Dat BOB is een vast, forfaitair bedrag van 300 euro dat personen met een handicap vrij kunnen inzetten voor hun ondersteuning. De Vlaamse Raad WVG levert nu een negatief advies af over het voorstel. De raad is bijzonder kritisch, zowel voor de procedure als de inhoud. Zo vindt de raad het 'onbegrijpelijk' dat de regering al budgetten begint in te perken nog voor er een 'valabel alternatief' is. 'Een dergelijk beleid, waarbij de afschaffing voor de hervorming komt, wordt door de raad afgekeurd', staat te lezen in het advies. Ook de inhoudelijke bezwaren zijn niet mals. Door minder basisondersteuningsbudgetten toe te kennen zullen de wachtlijsten in de sector 'alleen maar aangroeien'. 'Voor de raad is het onaanvaardbaar dat zonder BOB of waardig alternatief de (basis)ondersteuningsnoden van heel wat personen met een handicap onbeantwoord blijven', luidt het. Volgens de raad zetten de plannen met het BOB ook 'de hele architectuur van de PVF (persoonsvolgende financiering, red.) onder druk'. In de nieuwe financiering voor personen met een handicap is dat BOB namelijk de eerste trap. Het weghalen van die eerste trap zal de druk op de tweede trap, die van het persoonsvolgend budget voor mensen die nood hebben aan meer ondersteuning, enkel doen toenemen terwijl die druk al 'immens groot' is. De raad is tot slot ook bezorgd over het 'volledig ontbreken van een budgettair kader'. De raad concludeert dat de plannen opnieuw naar de tekentafel moeten en dat er eerst duidelijkheid moet komen over het ééngemaakte zorgbudget. Vlaams Parlementslid Hannes Anaf (sp.a) is niet verrast door het vernietigende advies. 'Het is bijna het handelsmerk van de minister geworden om nieuwe besparingen op zorg in te voeren in crisistijd, met de hoop dat de verontwaardiging errond uitblijft. Maar we gaan dit niet zomaar laten passeren', zegt Anaf. Het BOB is volgens Anaf voor personen die op de wachtlijst staan vaak de enige manier om hun zorg en ondersteuning georganiseerd te krijgen. 'Dat afschaffen op een moment dat het voor iedereen extra moeilijk is, zonder alternatief, zonder visie, dat is bijzonder cynisch, en helaas classic Beke', besluit het sp.a-parlementslid.