Uit de bloedmetingen, uitgevoerd aan de Vrije Universiteit Amsterdam onder leiding van professor Jacob De Boer, blijkt dat de waarden van alle stalen te hoog zijn en verschillende waarden zelfs ongezien hoog, klinkt het in een persbericht. Zo overschrijden alle stalen de grenswaarde van 6,9 nanogram per milliliter bloed van het Europees Agentschap voor Voedselveiligheid (EFSA) voor de som van PFOS en drie andere PFAS.

'De hoogste waarde bij onze geteste personen overschrijdt deze met factor 168 (!), de laagste waarde met factor 3,4', aldus Grondrecht, het burgercollectief dat werd opgericht als reactie op de PFOS-problematiek in Antwerpen. 'Uit deze resultaten blijkt dat de situatie in Zwijndrecht en in Antwerpen zeer ernstig is', stelt Eva Frooninckx, woordvoerder van Grondrecht. 'Bijgevolg dient de overheid bijkomende maatregelen te nemen om de impact van PFAS-vergiftiging te monitoren en in te perken.'

Lees ook: Milieuschandaal Zwijndrecht: wat zijn PFAS-chemicaliën en hoe gevaarlijk zijn ze?

Het burgercollectief eist onder meer dat er bijkomend onderzoek wordt georganiseerd, onder meer naar de gezondheidseffecten van kinderen onder de 12 jaar en naar zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven. Het huidige gezondheidsonderzoek moet bovendien aangevuld worden met een epidemiologisch onderzoek, zodat verbanden kunnen worden onderzocht tussen de vervuiling en bepaalde aandoeningen en ziekten. Ook eist Grondrecht dat mensen bij wie hoge PFAS-waarden worden aangetroffen gratis medisch opgevolgd worden, om te bekijken of zij aandoeningen of ziekten ontwikkelen.

Tot slot eist het collectief dat 3M onmiddellijk transparant communiceert over de PFOS-vervuiling die in het verleden heeft plaatsgevonden via de grond, het water én de lucht, en over de uitstoot of lozing van PFAS die nog steeds plaatsvindt. 'De overheid dient state of the art normen te hanteren voor de herziening van de vergunningen van 3M en de vergunningen die in de toekomst aan 3M worden verleend', klinkt het.

'Zorgwekkend'

Hannes Anaf (Vooruit), de voorzitter van de Vlaamse onderzoekscommissie naar de PFOS-vervuiling rond de site van 3M in Zwijndrecht, noemt de uitslagen 'zorgwekkend'. Ook Groen-parlementslid Mieke Schauvliege noemt de resultaten 'zeer verontrustend'.

Volgens Anaf moeten die 'ten gronde worden meegenomen in het verdere onderzoek naar de PFOS-problematiek in Zwijndrecht en omgeving'. 'Met de onderzoekscommissie gaan wij verder op zoek naar antwoorden. We zullen tot op het bot uitspitten wat er precies aan de hand is, en wat er fout is gelopen', benadrukt Anaf.

Die voegt er aan toe dat op 20 augustus de opdrachthouder, samen met de andere leden van de commissie Grondverzet, in de onderzoekscommissie meer duidelijkheid komen geven over de huidige stand van zaken van de verschillende gezondheids -en verontreinigingsonderzoeken die momenteel lopende zijn.

Uit de bloedmetingen, uitgevoerd aan de Vrije Universiteit Amsterdam onder leiding van professor Jacob De Boer, blijkt dat de waarden van alle stalen te hoog zijn en verschillende waarden zelfs ongezien hoog, klinkt het in een persbericht. Zo overschrijden alle stalen de grenswaarde van 6,9 nanogram per milliliter bloed van het Europees Agentschap voor Voedselveiligheid (EFSA) voor de som van PFOS en drie andere PFAS. 'De hoogste waarde bij onze geteste personen overschrijdt deze met factor 168 (!), de laagste waarde met factor 3,4', aldus Grondrecht, het burgercollectief dat werd opgericht als reactie op de PFOS-problematiek in Antwerpen. 'Uit deze resultaten blijkt dat de situatie in Zwijndrecht en in Antwerpen zeer ernstig is', stelt Eva Frooninckx, woordvoerder van Grondrecht. 'Bijgevolg dient de overheid bijkomende maatregelen te nemen om de impact van PFAS-vergiftiging te monitoren en in te perken.' Het burgercollectief eist onder meer dat er bijkomend onderzoek wordt georganiseerd, onder meer naar de gezondheidseffecten van kinderen onder de 12 jaar en naar zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven. Het huidige gezondheidsonderzoek moet bovendien aangevuld worden met een epidemiologisch onderzoek, zodat verbanden kunnen worden onderzocht tussen de vervuiling en bepaalde aandoeningen en ziekten. Ook eist Grondrecht dat mensen bij wie hoge PFAS-waarden worden aangetroffen gratis medisch opgevolgd worden, om te bekijken of zij aandoeningen of ziekten ontwikkelen. Tot slot eist het collectief dat 3M onmiddellijk transparant communiceert over de PFOS-vervuiling die in het verleden heeft plaatsgevonden via de grond, het water én de lucht, en over de uitstoot of lozing van PFAS die nog steeds plaatsvindt. 'De overheid dient state of the art normen te hanteren voor de herziening van de vergunningen van 3M en de vergunningen die in de toekomst aan 3M worden verleend', klinkt het.'Zorgwekkend' Hannes Anaf (Vooruit), de voorzitter van de Vlaamse onderzoekscommissie naar de PFOS-vervuiling rond de site van 3M in Zwijndrecht, noemt de uitslagen 'zorgwekkend'. Ook Groen-parlementslid Mieke Schauvliege noemt de resultaten 'zeer verontrustend'.Volgens Anaf moeten die 'ten gronde worden meegenomen in het verdere onderzoek naar de PFOS-problematiek in Zwijndrecht en omgeving'. 'Met de onderzoekscommissie gaan wij verder op zoek naar antwoorden. We zullen tot op het bot uitspitten wat er precies aan de hand is, en wat er fout is gelopen', benadrukt Anaf. Die voegt er aan toe dat op 20 augustus de opdrachthouder, samen met de andere leden van de commissie Grondverzet, in de onderzoekscommissie meer duidelijkheid komen geven over de huidige stand van zaken van de verschillende gezondheids -en verontreinigingsonderzoeken die momenteel lopende zijn.