Pensioenextra’s: N-VA sluit onderzoekscommissie niet uit

Siegfried Bracke (N-VA) en Herman De Croo (Open VLD) © Belga

Het opzetten van een stelsel van extra toelagen voor hoge ambtenaren en Kamervoorzitters is ‘onder de radar’ gebeurd. ‘We moeten dit uitvlooien, desnoods in een onderzoekscommissie.’ Dat zei N-VA-Kamerfractieleider Peter De Roover zondag in De Zevende Dag in een debat met PVDA-voorzitter Raoul Hedebouw en Groen-Kamerlid Kristof Calvo.

PVDA pleitte eerder reeds voor een onderzoekscommissie. Hedebouw herhaalde dat het systeem niet van hoge ambtenaren komt, maar wel van de toenmalige quaestuur die zich afvroeg: ‘Hoe gaan we de wet-Wijninckx – die een maximum voor pensioenen oplegt – omzeilen?’

De Roover beaamde dat de mechanismen ‘politiek’ zijn, aangezien ze door de toenmalige quaestuur werden uitgewerkt. ‘Een lijntje in de begroting is geen vrijgeleide om de wet-Wijninckx te omzeilen’, stelde de N-VA-fractievoorzitter, die vindt dat alles moest uitgevlooid worden. ‘Als het systeem illegaal is, moet het stopgezet worden en de bedragen teruggevorderd worden. Als het systeem legaal blijkt, moet het stoppen’, aldus De Roover, die vindt dat desnoods een onderzoekscommissie moet worden opgestart.

Kristof Calvo vindt dat het parlement op de hoogte had moeten zijn van het extra pensioen voor gewezen Kamervoorzitters. Dat het van niets wist, maakt het voor hem allemaal erger. Hij pleitte er tegelijk voor om vooruit te kijken: zo moet het statuut van de parlementsleden hervormd worden, het onbelaste deel van het parlementaire loon afgeschaft, de extra’s voor bijzondere functies gestopt, en de uittredingsvergoeding activerend gemaakt.

Partner Content