Siegfried Bracke en Herman De Croo ontvingen ‘onwettige pensioenextra’s’

Siegfried Bracke (N-VA) en Herman De Croo (Open VLD) © Belga

Twee voormalige voorzitters en acht hoge ambtenaren van de Kamer genieten of hebben genoten van pensioenextra’s die onwettig tot stand zijn gekomen. Dat is woensdag gebleken tijdens een vergadering van het Bureau. Dat besliste de regeling meteen stop te zetten en er zal worden nagegaan of het geld kan worden teruggevorderd, zo bevestigen eensluidende bronnen aan Belga.

De regeling dateert al van eind jaren negentig en is al die jaren informeel blijven bestaan. Het was echter pas recent dat het oog van de bevoegde Kamerdiensten op de uittredingsvergoedingen viel. Op vraag van Kamervoorzitster Eliane Tillieux werden ze tegen het licht gehouden en blijkbaar is de regeling dus onwettig.

Het gaat om een vergoeding die neerkomt op het verschil tussen het maximumpensioen waarop ze recht hebben en het bedrag waarop ze recht zouden hebben indien het niet begrensd was. Die plafonnering is vastgelegd in de wet-Wijninckx.

Consternatie

Het nieuws zou behoorlijk wat consternatie teweeg hebben gebracht binnen de vergadering van het Bureau, zeg maar het leidinggevend orgaan van de Kamer. Er is ook sprake van ‘enorme bedragen’. Acht gewezen ambtenaren-generaal hebben van de regeling gebruik gemaakt of maken er nog gebruik van, maar ook twee gewezen Kamervoorzitters. Het zou gaan om Siegfried Bracke en Herman De Croo.

Binnen het Bureau zou nu beslist zijn de betalingen meteen stop te zetten en zou worden nagegaan of de uitgekeerde bedragen retro-actief kunnen worden teruggevorderd. Verschillende leden hebben ook aangedrongen op een grondig onderzoek.

In een reactie dringt N-VA-fractieleider Peter De Roover aan op een onmiddellijke stopzetting. ‘Dit is volstrekt onaanvaardbaar en moet tot op het bot juridisch worden uitgezocht’, aldus De Roover. ‘Alle mogelijkheden moeten worden uitgeput om ervoor te zorgen dat dit systeem binnen het wettelijk kader blijft én binnen de regels van het politieke fatsoen. Dat geldt voor iedereen die er gebruik van gemaakt heeft of gebruik van zal maken. Wie dit systeem heeft ingevoerd en hoe moet ook boven water komen.’

Herman De Croo reageert

Voormalig Kamervoorzitter Herman De Croo is bereid om afstand te doen van de extra vergoeding bij zijn pensioen. Dat zegt Open VLD in een mededeling. ‘Indien blijkt dat de regeling onwettig zou zijn, wat nog niet duidelijk is, zal hij die voor het verleden ook terugbetalen’, is te lezen.

 Twee voormalige voorzitters en acht hoge ambtenaren van de Kamer genieten of hebben genoten van pensioenextra’s die onwettig tot stand zijn gekomen. Dat is woensdag gebleken tijdens een vergadering van het Bureau van de Kamer. Dat besliste de regeling meteen stop te zetten en er zal worden nagegaan of het geld kan worden teruggevorderd. De twee voormalige voorzitters zijn Herman De Croo (Open VLD) en Siegfried Bracke (N-VA).

‘Open VLD en Herman De Croo benadrukken dat zij niet op de hoogte waren van dit mogelijks probleem’, is woensdagavond te lezen in een mededeling. ‘Op zich kan een gepensioneerd mandataris ervan uitgaan dat zijn pensioen en vergoedingen correct berekend zijn.’

Herman De Croo behoudt zich wel het formeel recht klacht neer te leggen tegen wie verantwoordelijk is voor deze fout, besluit de mededeling.

Partner Content