'Het vrije verkeer zoals het vandaag bestaat, zal ten einde komen op 31 oktober wanneer het Verenigd Koninkrijk de EU verlaat', heeft de Britse regering onder leiding van Boris Johnson medegedeeld. Dankzij het vrije verkeer van personen kunnen onderdanen van EU-lidstaten gedurende maximaal drie maanden verblijven in een andere lidstaat. Ze mogen zich ook voor langere tijd in het land vestigen op voorwaarde dat ze werk hebben of over voldoende bestaansmiddelen beschikken. Als aan dat vrij verkeer een einde komt, kunnen EU-onderdanen niet zomaar meer naar Verenigd Konikrijk trekken om te studeren, wonen ...