Automatische update:
Aan
Uit
De nieuwste eerst De oudste eerst
Jan Herregods
door Jan Herregods

Begrotingsgesprek begint pas in het weekend

De Vlaamse onderhandelaars beginnen wellicht pas in het weekend aan de begrotingsgesprekken. Ze moeten dan beslissen of en hoe het tekort van 500 tot 600 miljoen euro wordt dichtgereden en waar er geld wordt gevonden voor nieuw beleid.

Kamervoorzitter Patrick Dewael (Open Vld) was donderdag de eerste partijtopper die zei dat er maandag geen Septemberverklaring komt in het Vlaams Parlement. Ook bij andere onderhandelaars valt te horen dat die datum nu echt wel van de baan is.

Woensdag vergaderden de werkgroepen Onderwijs en Inburgering en was er geen bijeenkomst van de centrale werkgroep. Donderdag kwam die er wel, maar over de budgetten wordt nog steeds niet gesproken. De centrale groep zit omstreeks 19 uur nog samen rond het thema Onderwijs. Vrijdag behandelen de hoofdonderhandelaars het onderwerp Inburgering en Integratie.

Jan Herregods
door Jan Herregods

Begrotingsgesprek begint pas in het weekend

De Vlaamse onderhandelaars beginnen wellicht pas in het weekend aan de begrotingsgesprekken. Ze moeten dan beslissen of en hoe het tekort van 500 tot 600 miljoen euro wordt dichtgereden en waar er geld wordt gevonden voor nieuw beleid.

Kamervoorzitter Patrick Dewael (Open Vld) was donderdag de eerste partijtopper die zei dat er maandag geen Septemberverklaring komt in het Vlaams Parlement. Ook bij andere onderhandelaars valt te horen dat die datum nu echt wel van de baan is.

Woensdag vergaderden de werkgroepen Onderwijs en Inburgering en was er geen bijeenkomst van de centrale werkgroep. Donderdag kwam die er wel, maar over de budgetten wordt nog steeds niet gesproken. De centrale groep zit omstreeks 19 uur nog samen rond het thema Onderwijs. Vrijdag behandelen de hoofdonderhandelaars het onderwerp Inburgering en Integratie.

Jan Herregods
door Jan Herregods

N-VA wil inburgeringsattest in land van herkomst opleggen bij gezinshereniging

Als het van N-VA afhangt, moet wie in het kader van gezinshereniging naar ons land wil komen, al in zijn herkomstland een inburgeringsattest halen, met een minimale kennis van de belangrijkste rechten en plichten, normen en waarden en organisatie van onze samenleving. Ook een minimale talenkennis van de regio waar het gezinslid ingeschreven staat, hoort daarbij. Dat blijkt uit een wetsvoorstel dat Yoleen Van Camp en Theo Francken donderdag hebben ingediend.

De wet op de gezinshereniging werd in 2011 stevig aangescherpt, met de invoering van inkomens- en huisvestingsvoorwaarden. Gezinshereniging blijft evenwel een van de belangrijkste migratiekanalen en het grootste kanaal van passieve migratie waarlangs migranten zich in dit land vestigen. "Dit land kent een zeer hoge passieve migratie, tegenover actieve migratie. Het evenwicht is zoek", vinden Van Camp en Francken.

Daarom stellen ze voor de voorwaarden voor gezinshereniging opnieuw te verstrengen. Eerder was er al een voorstel voor hogere inkomensvereisten. Nu wil het duo dat, net zoals in Nederland en Duitsland gebeurt, wie naar hier komt in het kader van gezinshereniging, eerst onze taal en waarden en normen moet aanleren in het land van herkomst. Een attest van inburgering en taalkennis worden vereisten voor de gezinshereniging. "Dit zal er ook voor zorgen dat de integratie in de maatschappij in dit land bij aankomst versnelt, wat in het belang is van onze ganse samenleving maar zeker ook van de migrant", aldus Van Camp.

Jan Herregods
door Jan Herregods

'Een state of the union kan je enkel doen als je een regering hebt'

"Een state of the union kan je enkel doen als je een regering hebt. Vraagt u aan mijn collega van het Vlaams Parlement of er nu volgende week maandag een Septemberverklaring zal zijn van de nieuwe regering: neen." Dat zei Kamervoorzitter Patrick Dewael (Open Vld) donderdag bij Villa Politica op Eén.

Federaal minister Maggie De Block (Open Vld) voegde er later haar eigen voorspelling aan toe: "Mijn prognose is vóór het volgende weekend. Nog een tiental dagen zullen ze wel nodig hebben."

"Volgende maandag hebt u geen Septemberverklaring van de nieuwe Vlaamse regering, daar ben ik wel quasi zeker van", vervolgde Dewael. "Maar als het van mij afhangt: liefst zo snel mogelijk. En ik maak dezelfde redenering ook voor het federale niveau. Het is niet goed dat die onderhandelingen nog altijd niet van start zijn gegaan. Men heeft blijkbaar gekozen om eerst in de regio's een regering te vormen. Het is bijna een beetje een confederale opbouw naar een federale regering."

Dewael vindt dat N-VA en PS de kern moeten uitmaken van die nieuwe federale regering. "Er moet een ernstige en volgehouden poging worden ondernomen om N-VA en PS en een aantal andere partijen te laten onderhandelen, en niet zomaar een schijnoefening. Ik denk dat de geesten nu toch wat gerijpt zijn. Ik hoop dat, eens de Vlaamse regering van start gaat, dat je ook volop volwaardige onderhandelingen krijgt op het federale niveau."

Bart Vereecke
door Bart Vereecke

'Sentiment bij ratingbureaus en markten over België kan snel veranderen'

De financiële markten en de ratingbureaus zijn vandaag niet bezig met de politieke situatie in België. Maar als er tegen eind dit jaar geen uitzicht is op een federale regering, zou de zenuwachtigheid op de markten wel eens kunnen toenemen. Daar heeft een expert overheidsfinanciën van de Nationale Bank voor gewaarschuwd.

Het uitblijven van een federale regering zorgt vandaag niet voor extra vragen van kredietbeoordelaars of beleggers, zegt Luc Van Meensel, hoofd van de groep overheidsfinanciën bij de Nationale Bank. "Maar de ervaring uit 2011 leert dat de perceptie snel kan veranderen", aldus Van Meensel.

In 2011 begon de spread - het renteverschil met Duitsland - op te lopen toen financiële markten zich na 500 dagen zorgen begonnen te maken omdat een nieuwe regering maar niet rond raakte. Van Meensen waarschuwt dan ook: "Het is niet uitgesloten dat de financiële markten zenuwachtig worden indien er eind dit jaar geen uitzicht is op een federale regering. Het sentiment op de markten kan snel veranderen".

Ongerustheid op de markten kan het voor ons land duurder maken om zich te financieren. Ook Jean Deboutte, directeur bij het Agentschap van de Schuld, bevestigt dat de markten vandaag niet wakker liggen van wat in België gebeurt. "In onze contacten komt de politieke situatie van België niet meer ter sprake dan anders. In veel landen zijn er politieke problemen. België valt vandaag niet direct op."

Maar dat betekent niet dat België op beide oren mag slapen. "De markten zijn onvoorspelbaar. Het kan snel veranderen." Van Meensel en Deboutte deden hun uitspraken tijdens een debat over de staatsschuld, georganiseerd door het Belgisch Instituut voor de Openbare Financiën.

Trui Engels
door Trui Engels

Egbert Lachaert: 'Paars-geel is enig werkbare constellatie'

Een paars-gele regering is 'de enig werkbare constellatie'. 'Alle andere pistes lijken me niet levensvatbaar'. Dat heeft Open VLD-Kamerfractieleider Egbert Lachaert dinsdag gezegd in het Radio 1-programma De Ochtend.

Lachaert beseft dat paars-geel 'niet evident' is en dat 'iemand water in de wijn zal moeten doen'. Ook aan de kant van de PS zal men volgens Lachaert 'openheid aan de dag moeten leggen'. 'Men moet ook respect hebben voor wat de uitslag van de verkiezingen in Vlaanderen is', aldus Lachaert.

Volgens Lachaert zijn alle andere pistes, ook de veelbesproken paars-groene piste zonder N-VA, 'niet levensvatbaar'. Vorige week circuleerde ook een piste waarbij Open VLD zou gedumpt worden. 'Wij worden daar niet zenuwachtig over, maar het gespin moet stoppen. Laat de informateurs hun werk doen.'

Eva Schram
door Eva Schram

Behoud van kernenergie op Vlaamse onderhandelingstafel

N-VA wil dat de Vlaamse regering bij de federale regering aandringt op het behoud van kernenergie, schrijven De Standaard en Het Nieuwsblad dinsdag. Een heikel punt, want Open VLD en CD&V blijven wel achter de kernuitstap staan.

Kernenergie is een federale bevoegdheid, maar het thema duikt toch op in de Vlaamse regeringsonderhandelingen. N-VA heeft volgens de kranten een tekst op tafel gelegd waarin staat dat de Vlaamse regering er bij de federale overheid op zal aandringen kernenergie te behouden. Die federale overheid moet 'bij de bevoorradingszekerheid de impact op de energiefactuur voor burgers en ondernemingen zo minimaal houden en tegelijk de impact op de CO2-uitstoot niet verhogen, onder andere met kernenergie', luidt het.

Over de tekst, die de kernuitstap dus terugschroeft, is er volgens de kranten nog geen akkoord. Ook vanuit werkgeverskringen is er bezorgdheid over de gebrekkige ambitie voor hernieuwbare energie. Werkgeversorganisaties Agoria, de federatie van elektriciteitsproducenten Febeg en de sector van de hernieuwbare energie ODE hebben daarom een vertrouwelijke brief geschreven aan de onderhandelaars om hoger te mikken en belastingen te verschuiven van elektriciteit naar fossiele brandstoffen.

Jan Herregods
door Jan Herregods

Elio Di Rupo stopt als PS-voorzitter, voorzittersverkiezingen in oktober

Elio Di Rupo is geen kandidaat om zichzelf op te volgens als PS-voorzitter.

Ten laatste eind oktober worden bij de PS verkiezingen gehouden om een nieuwe voorzitter aan te duiden.

Jan Herregods
door Jan Herregods

Crucke (MR): 'Geen gesprekken over confederalisme of splitsing van het land'

Waals minister Jean-Luc Crucke (MR) sluit communautaire gesprekken niet uit, maar die kunnen niet gaan over het confederalisme of de splitsing van het land. Dat verklaarde hij zondag in De Zevende Dag (Eén).

Jean-Claude Marcourt (PS) in zijn speech voor de Waalse feesten gezegd dat politici oplossingen moeten vinden voor de uiteenlopende realiteiten in Vlaanderen en Wallonië, maar over een staatshervorming wilde hij niet weten. N-VA'er Sander Loones reageerde positief uit de uitspraken van de Franstalige politici

Crucke, bevoegd voor onder meer Begroting en Financiën, erkende dat de Belgische instellingen vandaag niet werken. Of de MR dan ook breid is met de Vlaamse partijen over een nieuwe staatshervorming te praten? "De deuren moeten altijd blijven openstaan om de beste oplossing voor België te vinden. De deuren zijn nooit toe", zei hij.

De MR-minister vindt het "al iets" dat de twee grootste partijen, PS en N-VA, met elkaar praten, "maar ze moeten ook aanvaarden dat ze oplossingen moeten vinden die het algemeen belang dienen en niet enkel de belangen van de eigen partij". De communautaire gesprekken zijn voor hem alvast niet de prioriteit: "We moeten eerst een regering hebben die de begroting en de sociale problemen aanpakt."

De voorbije weken werd gesuggereerd dat Open Vld wel eens uit de boot zou kunnen vallen op federaal niveau - aan Vlaamse kant zijn slechts drie van de vier (N-VA, CD&V, Open Vld en sp.a) die op de rondetafels uitgenodigd werden mathematisch nodig -, maar volgens Crucke is dat "niet onze keuze". De MR gaat er volgens hem alles aan doen dat dit niet zal gebeuren, verzekerde hij.

Jean-Luc Crucke staat ook achter de idee dat Sophie Wilmès Charles Michel zou opvolgen aan het hoofd van de federale regering als hij naar de Europese Raad vertrekt: "Het zou goed zijn dat een vrouw premier wordt, ook al is dat maar ad interim".

N-VA'er Sander Loones reageerde bij VRT positief op de uitspraken van Marcourt en Crucke. "Het valt toch op dat men in Wallonië dezelfde analyse begint te maken. Men wil vooruit en men ziet ook dat als men eigen problemen wil aanpakken men dat met eigen oplossingen moet doen." Loones ziet de uitspraken binnen de PS en MR als "een volgende stap om richting dat communautaire debat te gaan".

Jan Herregods
door Jan Herregods

Co-voorzitter Ecolo verzet zich tegen kilometerheffing in Wallonië

Jean-Marc Nollet, co-voorzitter van Ecolo, wil geen kilometerheffing in Wallonië. Dat zegt hij in L'Echo. In Brussel zijn de ecologisten er wel voorstander van, maar volgens Nollet moet in Wallonië "anders gedacht worden".

Het is volgens Nollet nodig om in Wallonië voldoende mogelijkheden voor te stellen zodat mensen hun auto vaker laten staan. "Het is geen kwestie van 100 mensen die de auto opgeven, maar van 100.000 mensen die hem veel minder gebruiken", zegt hij. Nollet roept ook op tot overleg met Vlaanderen.

Trui Engels
door Trui Engels

Magnette en Marcourt PS-onderhandelaars voor federale niveau, Di Rupo blijft beschikbaar

'Paul Magnette en Jean-Claude Marcourt vormen de basistandem van de PS voor de discussies op federaal niveau. Maar tijdens een overgangsfase, waarover het bureau zal praten, blijf ik beschikbaar', zei de nieuwe Waalse minister-president Elio Di Rupo in de marge van zijn regeerverklaring in het Waals Parlement.

'We gaan intern bespreken hoe we dat exact gaan organiseren', zei Di Rupo. 'Maar Magnette en Marcourt vormen de basistandem'.

Marcourt werd donderdagnacht bij de invulling van de nieuwe PS-ministerposten aangeduid als PS-onderhandelaar voor het federale niveau. De sterke man van de PS in Luik liet vrijdagochtend tijdens een interview met de VRT verstaan dat een akkoord met de N-VA niet evident is, maar dat die mogelijkheid niet uit te sluiten valt.

Di Rupo herhaalde eerder deze week dat de PS geen onderhandelingen uitsluit met de N-VA, al willen de Franstalige socialisten niet over het confederalisme praten en willen ze niet dienen als 'depanneurs' van een Zweedse coalitie (N-VA, MR, Open VLD en CD&V).

Later stelden PS-bronnen dat ze niet met N-VA én Open VLD in een regering willen. Sommigen zien hierin een maneuver om de Open VLD onder druk te zetten om een regering zonder N-VA te overwegen

Trui Engels
door Trui Engels

Di Rupo: 'Ik zeg aan de oppositie: kom maar binnen zonder kloppen!'

Elio Di Rupo roept de oppositiepartijen in het Waals Parlement op om zich constructief op te stellen. 'De noden van Wallonië zijn zo groot dat het spijtig zou zijn ons dat we onze tijd zouden verdoen met elkaar uit te schelden en ons te verliezen in politieke ruzies', zei Di Rupo vrijdag bij zijn regeerverklaring in het Waals Parlement.

'Ik zeg aan de oppositie: kom maar binnen zonder kloppen! Wij staan open voor constructieve discussies', zei Di Rupo.

Het nieuwe regeerakkoord dat PS, MR en Ecolo sloten, bevat onder meer 4 miljard euro investeringen, een optrekking van de werkgelegenheidsgraad van 63,7 naar 68,7 procent en het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen met 55 procent tegen 2030. 'We hebben een resultaatsverbintenis', zei Di Rupo, die wil dat zijn ploeg snel met concrete plannen en maatregelen komt om de duurzame transformatie die de nieuwe regering in Wallonië wil doorvoeren effectief te realiseren. 'Voor Wallonië is niets onmogelijk. Wallonië heeft troeven die we gaan uitspelen en enkele zwakke punten die we zullen corrigeren. Maar het zal niet gemakkelijk zijn. We zullen moeten werken, werken en nog eens werken', zei Di Rupo.

Jan Herregods
door Jan Herregods

Marcourt: 'Contact tussen PS en N-VA was hoffelijk'

De nieuwe federale onderhandelaar voor de PS Jean-Claude Marcourt ziet een akkoord met de N-VA als een mogelijkheid, zo verklaarde hij voor de camera's van de openbare omroep.

Jan Herregods
door Jan Herregods

Jean-Claude Marcourt nieuwe voorzitter van Waals parlement

De ministers van de nieuwe Waalse regering hebben vrijdagvoormiddag de eed afgelegd in het Waals parlement in Namen. Jean-Claude Marcourt (PS) is aangeduid als nieuwe parlementsvoorzitter. Hij zal die functie combineren met zijn rol als PS-onderhandelaar op federaal niveau.

"Het leven zit vol verrassingen. Ik moet zeggen dat ik niet verwacht had dat ik me in deze situatie zou bevinden", zei Marcourt. Hij voegde er meteen aan toe dat hij zal "vechten voor de democratie, het parlement en een regio waar mannen en vrouwen 's ochtends opstaan om de kost te verdienen".

"De bevolking koestert verwachtingen, met name op sociaal vlak en op het vlak van klimaat. Wij hebben als parlement de verantwoordelijkheid om die verwachtingen om te zetten in concrete maatregelen", aldus Marcourt.

Na die korte openingstoespraak, konden de ministers van de nieuwe Waalse regering, bestaande uit PS, MR en Ecolo, de eed afleggen. PS-voorzitter Elio Di Rupo mocht de spits afbijten. Hij wordt voor de derde keer minister-president van Wallonië. Naast Di Rupo legde Christie Morreale de eed af als viceminister-president en minister van Werk, Sociale Actie, Gezondheid, en Gelijke Kansen. Pierre-Yves Dermagne, voormalig PS-fractieleider in het Waals parlement, wordt bevoegd voor Lokale Besturen en Huisvesting.

Bij de MR wordt uittredend minister-president Willy Borsus viceminister-president en minister van Economie, Buitenlandse Handel, Onderzoek en Innovatie, Ruimtelijke Ordening en Landbouw.

Partijgenoot Jean-Luc Crucke blijft minister van Financiën en Begroting, bevoegd voor regionale luchthavens en sportinfrastructuur. Valérie De Bue wordt minister van Ambtenarenzaken, Administratieve Vereenvoudiging, Kinderbijslag, Toerisme, Erfgoed en Verkeersveiligheid.

Bij Ecolo wordt Céline Tellier, topvrouw van de milieukoepel Inter-Environnement Wallonie (IWE), minister voor Leefmilieu, Natuur, Dierenwelzijn en Rurale Renovatie. Philippe Henry van zijn kant wordt minister van Klimaat en krijgt ook de bevoegdheden Mobiliteit, Infrastructuur en Energie.

Na de eedaflegging in Namen trekt minister-president Elio Di Rupo naar Brussel waar hij de eed zal afleggen in handen van de koning. Nadien keert hij terug naar Namen, waar vanmiddag de regeerverklaring wordt voorgesteld aan de volksvertegenwoordigers.

Kevin Van der Auwera
door Kevin Van der Auwera

Elio Di Rupo onderhandelt (allicht) niet langer mee op federaal niveau

De PS heeft haar ministers voor de Waalse regering en de regering van de Franse Gemeenschap al bekend gemaakt. Elio Di Rupo gaat de Waalse regering voor de derde keer leiden. Het ziet er naar uit dat hij niet langer mee zal onderhandelen op federaal niveau. Bekijk een overzicht van wie waarvoor bevoegd wordt.

Eva Schram
door Eva Schram

Philippe Henry (Ecolo) wordt klimaatminister in Waalse regering

Voor de tweede keer mag Philippe Henry zich Waals minister noemen. Hij wordt klimaatminister, maar krijgt er met de bevoegdheden mobiliteit, energie en infrastructuur serieuze hefbomen bij om een doorgedreven klimaatbeleid te voeren.

Henry werd geboren in Charleroi, maar studeerde in Luik voor burgerlijk ingenieur. In zijn studentenjaren, in de jaren 90, was hij studentenleider.

In 1997 sluit hij zich aan bij Ecolo. Twee jaar later wordt hij verkozen in het Waals Parlement. In 2007 wordt hij verkozen in de federale Kamer, waar hij vooral rond energie en mobiliteit werkt.

In 2009 wordt hij minister van Ruimtelijke Ordening, Leefmilieu en Mobiliteit in de Waalse olijfboomregering van Rudy Demotte. Vijf jaar later belandt zijn partij in de oppositie.

Eva Schram
door Eva Schram

Crucke blijft op post als cijferman van de Waalse regering

Jean-Luc Crucke (MR) blijft in de nieuwe Waalse regering minister van Financiën en Begroting en bevoegd voor regionale luchthavens. De bevoegdheid energie ruilt hij in voor die over sportinfrastructuur.

Crucke (57) is geboren in Ronse, op de taalgrens, en is perfect tweetalig. Hij is ondervoorzitter van de MR en profileert zich als iemand die economie en ecologie wil verzoenen.

Tijdens zijn studies rechten aan de universiteit van Luik kwam Crucke in contact met Jean Gol, één van toonaangevende historische figuren bij de Franstalige liberalen. Crucke wordt actief bij de jongerenafdeling van de PRL, waarvan hij in 1990 ook voorzitter wordt.

Twee jaar voordien (1988) was Crucke al verkozen in de gemeenteraad van Frasnes-lez-Avaing (Henegouwen). Daar wordt hij in 1997 ook burgemeester. In 2004 komt hij voor het eerst in de Kamer en later dat jaar in het Waals Parlement en het parlement van de Franse Gemeenschap.

Als energiek spreker ontpopt Crucke zich tussen 2009 en 2014 als één van de meest opvallende criticasters van de toenmalige Waalse regenboogcoalitie (PS, CDH, Ecolo). Na de verkiezingen van 2014 wordt hij al snel beschouwd als één van de kanshebbers op een ministerpost in de federale regering van Charles Michel. Hij moet echter nog drie jaar wachten tot de zomer van 2017, wanneer het cdH de Waalse regering opblaast en de PS inruilt voor de MR. Crucke wordt dan Waals minister van Financiën, Begroting, Energie en Luchthavens in de Waalse regering onder leiding van zijn partijgenoot Willy Borsus.

© Belga
Eva Schram
door Eva Schram

Pierre-Yves Jeholet (MR) wordt minister-president Franse Gemeenschap

MR-politicus Pierre-Yves Jeholet wordt de nieuwe minister-president van de Franse Gemeenschap. Jeholet was de voorbije twee jaar minister in de Waalse regering. Ook de voor het grote publiek onbekende Valérie Glatigny wordt minister voor de Franse Gemeenschap.

In de Waalse regering houdt de MR vast aan zijn huidige ministers. Willy Borsus, nu minister-president, zal na de eedsaflegging vrijdag viceminister-president worden in de nieuwe paarsgroene Waalse regering-Di Rupo. Borsus krijgt economie, buitenlandse handel, ruimtelijke ordening en landbouw als bevoegdheden.

Jean-Luc Crucke blijft minister van Financiën en Begroting, bevoegd voor regionale luchthavens en sportinfrastructuur. Valérie De Bue wordt minister van Ambtenarenzaken, Administratieve Vereenvoudiging, Kinderbijslag, Toerisme, Erfgoed en Verkeersveiligheid.

Bij de Franse Gemeenschap wordt minister-president Jeholet bevoegd voor intra-Belgische relaties, internationale en Europese relaties en ontwikkelingssamenwerking.

Nobele onbekende is Valérie Glatigny, een raadgeefster bij de voorzitter van het Europees Parlement die bij de jongste verkiezingen eerste opvolger was op de Europese lijst van de MR. Zij wordt nu minister van Hoger Onderwijs en wordt onder meer ook bevoegd voor wetenschappelijk onderzoek, jeugd en sport.

Vraag blijft wie de voorzitter van de MR wordt na het vertrek van Charles Michel. Volgens de partij hebben alle aangeduide ministers al aangegeven dat ze geen kandidaat zullen zijn voor het voorzitterschap.

Eva Schram
door Eva Schram

Ecolo krijgt minister voor klimaat, mobiliteit en energie

Binnen de nieuwe Waalse regering mag Ecolo een minister voor klimaat aanduiden, die meteen ook bevoegd is voor mobiliteit, infrastructuur en energie. Die eer is weggelegd voor oudgediende Philippe Henry. Céline Tellier, secretaris-generaal van de milieukoepel Inter-Environnement Wallonie (IEW), wordt minister van Leefmilieu en Dierenwelzijn.

Philippe Henry was al eens Waals minister. In de tweede regering van Rudy Demotte (2009-2014) was hij minister van Ruimtelijke Ordening, Mobiliteit en Milieu.

Ecolo stuurt ook iemand van de milieubeweging naar de regering. Tijdens de gesprekken rond de vorming van een Waalse regering drong Ecolo er op aan om te luisteren naar het maatschappelijke middenveld. Céline Tellier, de topvrouw van milieuorganisatie IEW, wordt nu minister van Leefmilieu, Natuur, Dierenwelzijn en Rurale Renovatie.

De groenen mogen ook een minister naar de Franse Gemeenschapsregering afvaardigen. Dat wordt Bénédicte Linard, zij wordt bevoegd voor cultuur, media, kinderopvang, gezondheid en vrouwenrechten.

Eva Schram
door Eva Schram

Elio Di Rupo wordt Waals minister-president

PS-voorzitter Elio Di Rupo wordt Waals minister-president. Dat laat de partij donderdagavond weten. Het ziet er naar uit dat hij niet langer mee zal onderhandelen op federaal niveau.

In de Waalse regering krijgt de PS naast Di Rupo nog twee ministers. Christie Morreale wordt bevoegd voor Werk, Sociale Actie en Gelijke Kansen. Pierre-Yves Dermagne wordt minister van Lokale Besturen en Huisvesting.

In de Franse Gemeenschap mag de PS de minister van leerplichtonderwijs leveren. Dat wordt de Brusselse Caroline Désir, die sinds de verkiezingen in de Kamer zetelt. Frédéric Daerden, Kamerlid en zoon van, wordt minister van Begroting, Ambtenarenzaken en Gelijke Kansen in de Franse Gemeenschap.

Lees ook: Wie is wie in de nieuwe Waalse regering?

Of Di Rupo als Waals minister-president nog mee de onderhandelingen voor een federale regering zal voeren, valt te betwijfelen. De PS laat weten dat Jean-Claude Marcourt PS-onderhandelaar wordt. Marcourt is de sterke man van de Luikse PS. Hij was jarenlang Waals minister en tot nu toe nog minister in de Franse Gemeenschapsregering, bevoegd voor Hoger Onderwijs. Wellicht zal die taak uitvoeren samen met Paul Magnette, van wie waarnemers verwachten dat hij nu de nieuwe PS-voorzitter wordt.

Eva Schram
door Eva Schram

Paars-groen in Wallonië is een feit

Wallonië en de Franse Gemeenschap krijgen een paars-groene regering. De partijcongressen van PS, MR en Ecolo hebben donderdagavond de regeerakkoorden die begin deze week gesloten werden goedgekeurd. De namen van de ministers zullen vrijdag bekendgemaakt worden. Dan moeten ze immers de eed afleggen in het Waals Parlement.

Bij PS en MR was de goedkeuring quasi unaniem en dus ook snel achter de rug. Op Ecolo was het langer wachten: de basis van de partij is doorgaans kritischer en moest alle ruimte krijgen om de nodige vragen te stellen aan de partijtop en de onderhandelaars. Maar ook de groene leden schaarden zich in groten getale achter het akkoord.

Na de stemming over het akkoord is de vergadering bij Ecolo opgeschort. De partijtop moet nog finaal overleggen met de coalitiepartners over de verdeling van de ministerportefeuilles. Bij Ecolo moeten de leden ook stemmen over wie minister wordt. Bij PS en MR ligt die beslissing bij de voorzitter.

Er wordt al volop gespeculeerd over wie minister wordt. De PS mag de Waalse minister-president leveren, maar of dat voorzitter Elio Di Rupo wordt, is de grote vraag. De MR zou de minister-president van de Franse Gemeenschap mogen leveren. Dat zou Pierre-Yves Jeholet worden, nu nog Waals minister van Economie. Huidig Waals minister-president Willy Borsus (MR) zou de nummer twee van de Waalse regering worden.

Bij Ecolo heeft Stéphane Hazée, de voorbije jaren fractieleider in het Waals Parlement, alvast bevestigd dat hij geen minister wordt.

© Belga
Eva Schram
door Eva Schram

Ecolo-leden zetten licht op groen voor regeringsdeelname in Wallonië en Franse Gemeenschap

In Wallonië en de Franse Gemeenschap komt er een paars-groene regering. Na PS en MR hebben de leden van Ecolo daarvoor donderdagavond iets voor elf uur het licht op groen gezet. (Belga)

Kevin Van der Auwera
door Kevin Van der Auwera

Di Rupo: 'Er is nog veel werk'

In de marge van de bijeenkomst bevestigde Di Rupo dat de onderhandelingen met Ecolo en MR donderdagavond nog voortgezet worden om de bevoegdheden binnen de bestuursploegen te verdelen onder de drie partijen. 'Er is nog veel werk', gaf hij aan. Niettemin is de eedaflegging van de nieuwe Waalse minister-president voorzien voor vrijdag.

Gevraagd of hij zelf zijn intrek zal nemen in het l'Elysette, weigerde de voormalige premier elke commentaar.

Kevin Van der Auwera
door Kevin Van der Auwera

MR keurt unaniem regeringsdeelname Waals gewest en Franse Gemeenschap goed

Ook de militanten van MR hebben in Namen, unaniem, het licht op groen gezet voor de deelname van hun liberale partij aan de Waalse en Franse Gemeenschapsregering.

Bij de opening van het congres hamerde partijvoorzitter Charles Michel bij de ongeveer 400 aanwezigen op de liberale accenten in de regeerakkoorden. 'Ondernemingszin en de zin voor initiatief zijn de motoren voor economisch succes, sociale cohesie en om de klimaatuitdaging aan te gaan', zei de ontslagnemende premier en toekomstige voorzitter van de Europese Raad.

Het regeerakkoord met de PS en Ecolo bevat onder meer 4 miljard euro investeringen, een optrekking van de werkgelegenheidsgraad van 63,7 naar 68,7 procent, 55 procent minder uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 en een bevestiging van de onderwijshervorming (Pacte d'exellence).

Hoofdonderhandelaar Willy Borsus onderstreepte dat er in de nieuwe legislatuur geen nieuwe belastingen zullen ingevoerd worden. Net als Michel zette de uittredende minister-president van het Waalse Gewest ook de verdere ontwikkeling van de regionale luchthavens van Charleroi en Luik in de verf, als motoren voor jobcreatie.

Borsus weigerde in te gaan op zijn persoonlijke toekomst. De leiders van de drie coalitiepartners zitten donderdagavond nog samen in Namen om de verdeling van de bevoegdheden te beslechten en de namen van de ministers in te vullen. Michel liet aan enkele journalisten verstaan dat het nog niet zeker is dat die namen donderdagavond reeds gekend zullen zijn.

Kevin Van der Auwera
door Kevin Van der Auwera

PS krijgt fiat voor regeringsdeelname in Waals gewest en Franse Gemeenschap

De afgevaardigden van de PS hebben donderdagavond in Jambes quasi unaniem de deelname van de socialistische partij aan de Waalse regering en de regering van de Franse Gemeenschap goedgekeurd. De afgevaardigden van de regionale federaties van de PS stemden in met het regeerakkoord dat de partijtop begin deze week heeft bereikt met het groene Ecolo en de liberale MR.

Di Rupo wees erop dat het regeerakkoord met Ecolo en MR de sociale ambitie wil koppelen aan ecologische en economische ambitie.

De PS heeft ruim zestig dagen onderhandeld met de twee andere partijen. Eerder probeerden de socialisten een minderheidscoalitie met Ecolo op de been te brengen, maar die kreeg geen gedoogsteun. Omdat het CDH en PVDA bedankten voor regeringsdeelname, moest de PS alsnog met MR aan tafel.

In zijn toespraak blikte Di Rupo nog even terug op de 'surrealistische discussies' die de PS in juni met de PVDA had gevoerd. Er had een sterke linkse meerderheid gevormd kunnen worden, zo stelde de voorzitter, 'maar de PVDA is haar verantwoordelijkheid ontvlucht'. 'De PVDA heeft tienduizenden Walen en Brusselaars in de steek gelaten die voor de partij hebben gestemd', aldus Di Rupo, die de uiterst linkse partij een gebrek aan verantwoordelijkheid aanwreef.

Arthur Debruyne
door Arthur Debruyne

PS en SP.A willen Open VLD federaal dumpen

PS en sp.a willen niet eindigen in een coalitie met de partijen uit de Zweedse regering-Michel. Toetreden tot een zogenoemde paarsgele coalitie is voor de socialisten alleen mogelijk als Open Vld eerst geloosd wordt. Dat bevestigen hoofdrolspelers in de top van beide partijen aan De Standaard.

De socialisten van de PS en de sp.a hebben hun federale lot aan elkaar verbonden en zijn van plan hun huid duur te ver­kopen. Eerder zei PS-voorzitter Elio Di Rupo nog dat zijn partij de Zweedse coalitie niet zal depanneren en de sp.a sluit zich daarbij aan.

Toch zijn dat net de partijen waarmee Didier Reynders (MR) en Johan Vande Lanotte (sp.a) momenteel proberen een federale paars-gele coalitie op de been te krijgen: de N-VA, de MR, CD&V en Open Vld, de voormalige Zweedse ploeg dus, aangevuld met de PS en de sp.a.

Ook de informateurs zelf lieten uitschijnen dat er een partij te veel rond de tafel zit. Daarbij wordt voetstoots aangenomen dat de sp.a of CD&V overboord gaat, maar dat zien de socialisten anders. De socialistische druk plaatst Open Vld voor een verscheurende keuze.

Als de liberalen vasthouden aan de N-VA, dreigen ze naar de uitgang geduwd te worden. Om dat te voorkomen, moet Open Vld voor het door hen verafschuwde paars-groen kiezen.

Verschillende hooggeplaatste sp.a-bronnen reageren woensdag verrast op de piste in De Standaard. "Dit heeft weinig uitstaans met de realiteit en is compleet voorbarig", klinkt het onder meer. Bij de PS geeft men geen commentaar en ook Open Vld-voorzitter Gwendolyn Rutten wilde woensdag, voor de start van een nieuwe vergadering van de centrale werkgroep op Vlaams niveau, niks kwijt over de bewuste piste.

In de wandelgangen is wel te horen dat PS een federale regering met N-VA, MR én Open Vld onverteerbaar vindt. In die zin moet ook de uitspraak van Elio Di Rupo eerder deze week begrepen worden. Di Rupo noemde het maandag "een utopie" dat de PS de Zweedse partijen op federaal vlak zou "depanneren". Vraag is ook of de MR in zo'n scenario wel bereid zou zijn om zusterpartij Open Vld te dumpen.

La Libre legde de kwestie voor aan MR-minister Sophie Wilmès: "Ik treed niet in zo'n dynamiek. De MR werkt niet met exclusieven, behalve tegenover de extremen." Volgens haar willen de socialisten de aandacht verschuiven. "Ik pleit ervoor om aan de slag te gaan. Het is echt tijd om een versnelling hoger te schakelen."

Jan Herregods
door Jan Herregods

PVDA: 'Blauwe klaprooscoalitie kan volksvijandig beleid nauwelijks verbergen'

De extreemlinkse oppositiepartij PVDA heeft geen goed oog in het nieuwe Waals regeerakkoord dat PS, Ecolo en MR hebben gesloten. "Met dit akkoord willen ze een rookgordijn optrekken. Ze spreken over een sociaal en ecologisch investeringsplan, maar tussen de lijnen zien we dezelfde liberale recepten terugkomen", zegt PVDA-fractieleider in het Waals Parlement Germain Mugemangango.

PS en Ecolo probeerden eerst een linkse minderheidsregering op de been te brengen, die steun van buitenaf zou zoeken. Die zogenaamde "klaprooscoalitie" bleek een doodgeboren kind, omdat noch cdH noch PVDA de nodige steun wilden leveren. Met de liberalen hebben PS en Ecolo nu wel een akkoord, maar dat is volgens de PVDA helemaal niet links.

PVDA spreekt van een "blauwe klaproos die er nauwelijks in slaagt het volksvijandige beleid van morgen te verbergen". Volgens de PVDA zal het investeringsplan verder bouwen op de "klassieke recepten van de Europese Unie", waarmee de partij doelt op besparingen en publiek-private samenwerking. "Voor ons kan er geen sprake zijn van snijden in de publieke middelen. Integendeel, we moeten investeren en net daarom hadden wij een breuk met het Europese budgettaire carcan op tafel gelegd", zegt Mugemangango.

Dat de nieuwe Waalse bestuursploeg er de komende jaren 3.000 sociale woningen wil bij bouwen is volgens PVDA maar "een druppel op een hete plaat". In Wallonië staan 40.000 mensen op een wachtlijst voor een sociale woning. "Elio Di Rupo noemt het akkoord het resultaat van een formidabele, progressieve chemie. Maar, ondanks enkele goede voornemens rond klimaat, blijkt de bereiding van de scheikundige Di Rupo (de PS-voorzitter is van opleiding doctor in de scheikunde, nvdr.) gedoemd om blauw te kleuren", zegt de PVDA-fractieleider.

Jan Herregods
door Jan Herregods

Van Overtveldt: 'Grootste manco is het ontbreken van traject naar evenwicht'

Gewezen minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) heeft bedenkingen bij het Waalse regeerakkoord, met name op budgettair vlak en op vlak van tewerkstelling. "Het grootste manco van het akkoord, is het ontbreken van een kompas, een traject naar een evenwicht", zegt Van Overtveldt.

De Waalse regering wil de komende jaren 4 miljard euro investeren. Tegen 2024 belooft de ploeg van liberalen, socialisten en groenen opnieuw een begroting in evenwicht. Dat staat in het ontwerp van regeerakkoord dat maandag in Namen is voorgesteld. De toekomstige Waalse regering wildaarnaast ook de tewerkstellingsgraad opkrikken met 5 procentpunten, meer bepaald van 63,7 naar 68,7 procent. Hoe de regering dat concreet wil aanpakken, is iets minder duidelijk.

N-VA-europarlementslid Johan Van Overtveldt, gewezen minister van Financiën, plaatst een aantal kanttekeningen bij het bereikte akkoord. "Het grootste manco van het akkoord, is het ontbreken van een kompas, een traject naar een evenwicht. We hebben in de federale regering mogen vaststellen dat het zelfs mét een kompas voor sommige coalitiepartners aartsmoeilijk is om koers te houden", zegt hij in een reactie aan Belga.

"Bovendien is het akkoord gebaseerd op een aanzienlijke jobgroei, zonder te zeggen hoe men die jobs gaat creëren. De vraag is dus of men bereid is maatregelen te nemen om werklozen te activeren, en welke. Daarover is men bijzonder vaag", aldus Van Overtveldt.

Kevin Van der Auwera
door Kevin Van der Auwera

'PS en N-VA keken elkaar reeds in de ogen'

PS en N-VA hebben elkaar onlangs in de ogen gekeken. Officieel ging het om een ontmoeting tussen de formateurs van de regionale regeringen, Jan Jambon (N-VA) en Elio Di Rupo (PS). Maar Bart De Wever, Theo Francken (N-VA) en Paul Magnette (PS) schoven ook aan voor het federale onderonsje. Dat schrijft Het Laatste Nieuws.

Twee rondetafelgesprekken met alle partijen (behalve Ecolo en CDH) konden informateurs Johan Vande Lanotte en Didier Reynders forceren. Maar onder de waterlijn bewoog er veel meer dan tot nog toe naar boven kwam. Di Rupo zei maandag dat hij een gesprek met N-VA niet uitsluit, tenzij het over confederalisme gaat. Hij maakte dus opnieuw een opening. Maar de PS-voorzitter hééft onlangs al met zijn N-VA-collega gesproken. Reynders en Vande Lanotte brachten de formateurs van de regionale regeringen samen. Naast Jan Jambon en Elio Di Rupo schoven ook Bart De Wever, federaal N-VA-onderhandelaar Theo Francken en PS-kopstuk Paul Magnette mee aan tafel.

Dat er over meer dan de regionale regeringen werd gesproken, is nogal wiedes. Gloort er hoop aan de horizon? Dat moet nog blijken, maar het is toch al een eerste stap.

Arthur Debruyne
door Arthur Debruyne

Nieuwe Vlaamse regering overweegt gemeenschapsdienst voor werklozen

De Vlaamse arbeidsbemiddelingsdienst VDAB krijgt naar alle waarschijnlijkheid de bevoegdheid om langdurig werklozen op gemeenschapsdienst te sturen. Bij de N-VA, Open VLD en CD&V, de drie partijen die over een nieuwe Vlaamse regering onderhandelen, bestaat daarover een consensus, schrijft De Tijd dinsdag.

Informateur Bart De Wever (N-VA) stelde als doel in zijn startnota om 120.000 Vlamingen extra aan de slag te krijgen om tot een werkzaamheidsgraad van 80 procent te komen. Om dat waar te maken leggen de onderhandelaars van de N-VA, CD&V en Open VLD de laatste hand aan een waslijst maatregelen om niet-werkenden aan te sporen aan de slag te gaan en hen ook aantrekkelijker te maken voor werkgevers.

Een van die maatregelen is gemeenschapsdienst voor langdurig werklozen. De federale regering-Michel creëerde daarvoor in 2018 het wettelijke kader, maar alle deelstaten haalden er hun neus voor op. Daar komt nu verandering in. Zo zou de VDAB de mogelijkheid krijgen om wie langer dan twee jaar werkloos is op gemeenschapsdienst te sturen bij een stad of een gemeente. De voorwaarde is wel dat de opgelegde taken nuttig genoeg zijn om ervaring op te doen.

Momenteel komen zo'n 60.000 mensen in aanmerking. Als de VDAB een werkloze gemeenschapsdienst oplegt, kan die niet weigeren.

Kamiel Vermeylen
door Kamiel Vermeylen

MR-parlementsleden keuren akkoord unaniem goed, ook bureau Ecolo positief

De drie Franstalige coalitiepartners hebben maandagavond hun instanties bijeengeroepen om zich in afwachting van de aanvaardingscongressen donderdag over het regeerakkoord voor Wallonië en de Franse Gemeenschap te buigen. De MR-parlementsleden keurden de teksten unaniem goed. Het bureau van Ecolo beoordeelde de akkoorden als positief. Bij de PS is nog het wachten op de afloop van het partijbureau.

De parlementsleden van MR schaarden zich maandagavond unaniem achter de twee regeerakkoorden die PS, MR en Ecolo eerder op de dag sloten. De teksten worden nu nog aan de leden van de Mouvement Réformateur voorgelegd op een toetredingscongres dat donderdagavond in Namur-Expo plaatsvindt. Uittredend Waals minister-president Willy Borsus behield maandag de spanning over zijn toekomst: stelt hij zich kandidaat om partijvoorzitter Charles Michel op te volgen - de uittredend premier wordt voorzitter van de Europese Raad -, of wordt hij de nieuwe minister-president van de Franse Gemeenschap?

Ook het politiek bureau van Ecolo kwam maandagavond bijeen om zich over de regeerakkoorden te buigen. De sfeer was "positief en geconcentreerd", vertelde Waals parlementslid Bénédicte Linard, die wel eens genoemd wordt als toekomstig minister. 'We hadden veel vragen en hebben vele antwoorden gekregen, met op ecologisch vlak grote stappen vooruit, maar ook op sociaal en economisch vlak', vervolgde ze. Linard wees er ook op dat 'de teksten niet dezelfde geweest waren zonder de ontmoetingen met het middenveld en burgergemeenschap', die begin van de zomer werden georganiseerd door PS en Ecolo ter voorbereiding van de 'klaproos'-nota. Volgens haar waren er tijdens de onderhandelingen geen specifieke spanningen tussen de drie partijen.

Nu het politiek bureau de akkoorden positief heeft ontvangen, is het donderdag aan de algemene vergadering van Ecolo om zich uit te spreken. Waar dat zal gebeuren, is nog niet bepaald. 'We moeten de militanten niet overtuigen; we moeten hen de afgesloten akkoorden uitleggen', verklaarde co-voorzitter Jean-Marc Nollet maandagnamiddag.

Nadat de partijcongressen of algemene vergadering donderdag het licht op groen gezet hebben, worden vrijdag de namen gekleefd op de verschillende minister-posten. Vrijdagnamiddag worden dan de regeerverklaringen in de parlementen afgelegd. Begin volgende week volgt dan de vertrouwensstemming.

Kamiel Vermeylen
door Kamiel Vermeylen

Di Rupo: 'PS zal onderhandelen om sociale eisen te realiseren'

PS-voorzitter Elio Di Rupo sluit niet uit in de toekomst te onderhandelen met N-VA. Dat zei hij op de persconferentie waar hij het regeerakkoord voor Wallonië en de Franse Gemeenschap voorstelde. 'Tot nu hadden we het zeer druk en ik geloof dat dat bij (N-VA-voorzitter) Bart De Wever ook zo is met de Vlaamse regering', lichtte hij toe op vragen over de vorderingen van de federale formatie.

'Regeren? De vraag is om wat te doen? Als het om een Zweedse coalitie gaat, is het nee. Maar als het is om een antwoord te geven op de sociale uitdagingen, zal de PS onderhandelen. Ik sluit niemand uit", verklaarde de Franstalige socialist. De laatste weken heeft de N-VA er herhaaldelijk bij de PS op aangedrongen om onderhandelingen te starten, maar daar werd steeds aan toegevoegd dat het confederalisme op tafel moest liggen. Vragen over het federalisme ontweek Elio Di Rupo met de vraag om terug te grijpen naar de vorige regeerakkoorden. De PS-voorzitter gaf halvelings ook toe dat er een verschil is in houding tegenover de N-VA is tussen hem en zijn potentiële opvolger, Paul Magnette. "Er is binnen de PS een rijkdom aan standpunten', aldus Di Rupo.

Kamiel Vermeylen
door Kamiel Vermeylen

Groen niet meer betrokken bij onderhandelingen: 'Er blijft een andere mogelijkheid'

Het mandaat van de koning aan de informateurs om de paars-gele piste te onderzoeken, is niet de keuze van Groen. Dat stellen partijvoorzitster Meyrem Almaci en Kamerfractieleider Kristof Calvo in een reactie.

'Als groenen hebben we steeds een constructieve houding aangenomen in de onderhandelingen en aangedrongen om vaart te maken', zegt Almaci. 'Er liggen twee evenwaardige pistes op tafel met als ruggengraat paars-geel of paars-groen. De groenen vormen de tweede grootste fractie in het federale parlement. De Zweedse partijen leden een nederlaag en een doorslag van het Zweedse beleid is niet aan de orde. De kiezers vragen een ander beleid en ons land heeft vooral nood aan een andere koers met meer investeringen, een ambitieus sociaal- en klimaatbeleid en andere budgettaire koers.'

Voor Calvo is het geen verrassing dat de informateurs eerst de paars-gele piste verder willen verkennen: 'Dat hangt al een tijdje in de lucht. Jammer dat het dan zo lang heeft geduurd. Maar laat ons heel duidelijk zijn: dit is niet onze keuze. Er blijft ook een andere mogelijkheid. De groene familie blijft dus beschikbaar om mee te schrijven aan een groen en progressief regeerakkoord. Het is onze overtuiging dat dat ons land het meest vooruit helpt.'

Kamiel Vermeylen
door Kamiel Vermeylen

PS, MR en Ecolo hebben regeerakkoord voor Waalse regering en Franse Gemeenschapsregering

PS, MR en Ecolo hebben een regeerakkoord bereikt voor de Waalse regering en de regering van de Franse Gemeenschap. Dat akkoord is maandag in Namen voorgesteld door PS-voorzitter Elio Di Rupo, huidig Waals minister-president Willy Borsus en Ecolo-covoorzitter Jean-Marc Nollet.

Het bereikte akkoord bevat onder meer 4 miljard euro investeringen, een optrekking van de werkgelegenheidsgraad, 55 procent minder uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 en een bevestiging van de onderwijshervorming (Pacte d'exellence). 'We voeren geen nieuwe belastingen niet en voorzien een begroting in evenwicht in 2024', aldus Di Rupo.

Meer dan 100 dagen na 26 mei hebben het Waalse gewest en de Franse gemeenschap uitzicht op een nieuwe regering. Na een mislukt avontuur met de klaprooscoalitie konden PS, MR en Ecolo maandag een ontwerp van regeerakkoord voorstellen. Dat akkoord moet wel nog voorgelegd worden aan de verschillende partij-instanties. Volgens PS-voorzitter Di Rupo koppelt het bereikte akkoord een sociale ambitie aan een ecologische en een economische ambitie.

Zo komt er een investeringsplan van 4 miljard euro over de hele legislatuur. Op klimaatvlak is het de bedoeling om de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met 55 procent terug te dringen. Verder komt er 400 miljoen euro aan investeringen in openbaar vervoer en voor de zachte weggebruikers. Het voorgestelde moratorium op bijkomende weginfrastructuur (uit de eerdere klaproosnota) blijft behouden, maar er komen wel uitzonderingen, bijvoorbeeld voor de ontsluiting van ziekenhuizen. 'Maar er komen geen bijkomende kilometers weginfrastructuur', aldus Di Rupo.

Verder wil Wallonië de werkgelegenheidsgraad met 5 procentpunt opkrikken van 63,7 procent naar 68,7 procent. De veelbesproken onderwijshervorming (Pact d'excellence), met de gemeenschappelijke sokkel tot in het derde jaar secundair, blijft grotendeels behouden. Wat de ontwikkeling van de regionale luchthavens betreft - een heet hangijzer, zeker tussen Ecolo en MR - lijkt een compromis gevonden.

De luchthavens zullen zich verder kunnen ontwikkelen, 'maar rekening houdend met de omwonenden', aldus Di Rupo. Volgens Di Rupo staat er geen enkele nieuwe belasting in het nieuwe regeerakkoord en moet de Waalse regering in 2024 in evenwicht zijn. Wie de nieuwe minister-president wordt, wordt volgens Di Rupo vrijdag bekendgemaakt.

Kamiel Vermeylen
door Kamiel Vermeylen

Vande Lanotte en Reynders gaan verder zonder Groen en Ecolo

De federale informateurs Johan Vande Lanotte en Didier Reynders zetten hun opdracht verder met zes partijen. Groen en Ecolo vallen af.

Lees hier meer.

Jan Herregods
door Jan Herregods

Onderhandelaars in Wallonië zetten eindsprint in

De onderhandelaars over een nieuw Waals regeerakkoord hebben zondagnacht tot in de vroege uurtjes rond de tafel gezeten. Iets voor 06.00 uur was de vergadering afgelopen, maar de drie betrokken partijen - PS, MR en Ecolo - komen maandagnamiddag weer samen om de laatste discussiepunten af te ronden, meldden verschillende media.

Het ziet er naar uit dat de ambitie om te landen voor de Waalse Feesten van volgend weekend, kan worden gehaald. Daarvoor moeten de onderhandelaars de komende uren of dagen een akkoord kunnen sluiten. Een van de belangrijkste struikelblokken draait rond de Waalse wapenexport. Eens de discussies afgerond zijn, moeten de onderhandelaars nog eens met de fijne kam door de teksten gaan. Nadien moeten ze groen licht krijgen van de partij-instanties en de leden. Daarna volgt de verdeling van de ministerposten en is de paars-groene regering een feit.

Ter herinnering: dat was niet de gedroomde constellatie van PS en Ecolo. Zij wilden in eerste instantie een "zo progressief mogelijke coalitie" tot stand brengen. Hun poging botste al gauw op de aankondiging van het cdH om voor de oppositie te kiezen en een njet van de PVDA.

Ze probeerden zelfs steun te zoeken in het parlement voor een project waarbij ze via overleg met het middenveld een regeerakkoord zouden schrijven, maar dat bleek al snel een doodgeboren kind. Het was uiteindelijk begin deze zomer dat de MR, de op één na grootste partij in het zuiden van het land, aan de onderhandelingstafel werd uitgenodigd.

Sindsdien verlopen de onderhandelingen in de grootste discretie. Parallel lopen ook de onderhandelingen over de Franse gemeenschap, die bestaat uit leden van de Waalse en de Brusselse regering. In Brussel zit niet de MR, maar DéFi in de regering met PS en Ecolo.

Jan Herregods
door Jan Herregods

John Crombez: 'Vande Lanotte premier is geen optie'

SP.A-voorzitter John Crombez liet in De Ochtend verstaan dat de piste dat Johan Vande Lanotte premier zou worden van de nieuwe federale regering, weinig waarschijnlijk is. In de afgelopen weken dook het gerucht af en toe op, maar Crombez wijst de piste nu dus af.

Jan Herregods
door Jan Herregods

Informateurs brengen opnieuw verslag uit aan de koning

De federale informateurs Johan Vande Lanotte (sp.a) en Didier Reynders (MR) brengen in de late voormiddag of vroege namiddag opnieuw verslag uit bij koning Filip. Het is de zesde maal sinds hun aanstelling dat ze naar het paleis trekken om de koning een stand van zaken van hun werkzaamheden te geven. De kans is groot dat de vorst hun opdracht opnieuw zal verlengen.

Een tijdlang werd aangenomen dat de opdracht van Vande Lanotte en Reynders op 9 september zou beëindigd worden, vermits Didier Reynders naar de Europese Commissie verhuist en hij daarvoor nog een zware hoorzitting in het Europees Parlement moet doorstaan. Het idee was dat de koning dan twee nieuwe mensen in het veld zou sturen, een N-VA'er en een PS'er. Maar zowel in het noorden als het zuiden van het land lopen de regionale formatiegesprekken. In Wallonië lijkt een landing één van de volgende dagen mogelijk, in Vlaanderen zal dat wellicht nog even langer duren.

Johan Vande Lanotte en Didier Reynders zijn al sinds 30 mei informateur. Toch duurde het tot 28 juli om een aantal partijen een eerste keer rond de tafel te brengen. Ze nodigden toen alle partijen uit die mogelijk een regering zouden kunnen vormen. De Franstalige groene partij Ecolo bleef echter weg, omdat die naar eigen zeggen toch niet in dezelfde meerderheid als N-VA zou kunnen zitten. Eerder had het cdH al laten weten dat het voor de oppositie koos. Tegen Vlaams Belang en PVDA zijn er veto's uitgesproken.

Precies een maand later, op 28 augustus, organiseerden de informateurs een nieuwe vergadering met dezelfde zeven partijen. Naar verluidt hebben de informateurs uitleg gegeven over de begrotingstoestand en de situatie op de arbeidsmarkt.

Zoals bekend werken de informateurs aan een nota die de basis zou moeten vormen van verdere onderhandelingen. Op 9 september brengen ze verslag uit bij de koning. Het duo werd op 30 mei door koning Filip belast met een informatieopdracht. Maandag is het al de zesde maal dat Reynders en Vande Lanotte langsgaan op het paleis voor een tussentijds verslag en/of de verlenging van hun opdracht. Dat was eerder het geval op 6 en 17 juni, 1 en 7 juli en 17 augustus.

Jan Herregods
door Jan Herregods

Hoofdonderhandelaars praten zaterdag over werk, economie en innovatie

De nieuwe Vlaamse regering kijkt bij ongewijzigd beleid aan tegen een tekort van 500 tot 600 miljoen euro in 2020. Dat zegt de woordvoerder van formateur Jan Jambon (N-VA).

De Vlaamse administratie had in het voorjaar al becijferd dat er volgend jaar een tekort van 600 miljoen euro zou opduiken. Nochtans had minister van Begroting Bart Tommelein enkele maanden eerder berekend dat de volgende coalitie op overschotten zou kunnen rekenen. De lagere economische prognoses strooiden roet in het eten. De afgelopen weken was bij onderhandelaars te horen dat het cijfer van 600 miljoen euro naar beneden zou worden bijgesteld. Dat is ook gebeurd. In de raming uit mei waren de inkomsten wat te laag en de uitgaven wat te hoog ingeschat. Dat betere cijfer werd deze week echter weer onderuit gehaald door de nieuwe voorspelling van het Planbureau. Dat becijferde dat de Belgische economie in 2019 en 2020 maar met 1,1 procent zal groeien, en niet met 1,3 procent zoals tot nu toe werd gedacht.

Het Vlaamse tekort ligt nu tussen 500 en 600 miljoen euro. Het precieze cijfer zou volgende week worden bekendgemaakt.

Zaterdagochtend komen de hoofdonderhandelaars opnieuw samen, om te praten over werk, economie en innovatie. De onderwerpen landbouw, cultuur, media, sport en jeugd werden vrijdag zo goed als afgewerkt, valt te horen. Intussen werken ook nog een viertal inhoudelijke groepen naar een consensus toe. Het gaat om onderwijs, welzijn, omgeving en integratie

Kevin Van der Auwera
door Kevin Van der Auwera

Vlaamse formatie: 'Al heel hard gewerkt, maar er ligt ook nog veel werk op de plank'

'Er zijn een paar dossiers waar de ideologische tegenstellingen groot zijn.' Dat zegt formateur Jan Jambon (N-VA) bij de start van de centrale werkgroep voor de vorming van een Vlaamse regering. De eerste onderwerpen die worden aangesneden zijn landbouw, cultuur, media, sport en jeugd.

De centrale werkgroep, met daarin de drie partijvoorzitters, komt donderdag voor de eerste keer samen na de startvergadering op 13 augustus. 'De werkgroepen zijn heel goed opgeschoten, maar er zijn nog een paar knelpunten die moeten worden opgelost', zegt Jambon. Hij verwijst daarbij naar de soms grote tegenstellingen tussen N-VA, CD&V en Open VLD. 'Er zitten hier drie ideologieën aan tafel', aldus de formateur.

Open VLD-voorzitster Gwendolyn Rutten wijst erop dat alles met elkaar samenhangt in deze fase. 'We hebben al heel hard gewerkt, maar er ligt ook nog veel werk op de plank', zegt ze.

Pas vrijdag wordt een geactualiseerde raming verwacht van het begrotingstekort of -overschot waar Vlaanderen volgend jaar tegenaan kijkt. Eerder dit jaar werd dat tekort op 600 miljoen euro geschat. 'De begroting is zeker nog een belangrijke oefening', zegt Rutten daarover.

De onderhandelaars beginnen hun vergadering donderdag met eerder makkelijke thema's als landbouw en cultuur. Voor CD&V nemen naast voorzitter Wouter Beke onder meer Hilde Crevits en Joke Schauvliege deel. Open VLD stuurt Gwendolyn Rutten, Bart Somers, Lydia Peeters, Marino Keulen en Stephanie D'Hose. Voor N-VA onderhandelen Cieltje Van Achter, Lorin Parys en Ben Weyts.

N-VA-voorzitter Bart De Wever wordt pas om 19 uur aan de onderhandelingstafel in het Errerahuis verwacht.

Jan Herregods
door Jan Herregods

'De verkiezingsbeloftes kunnen bij het grof vuil'

De nieuwe federale regering moet de belastingen optrekken en snoeien in de sociale zekerheid, zeggen de informateurs Didier Reynders en Johan Vande Lanotte.

'Met een verkiezingscampagne die zich afspeelde in Fabeltjesland hebben de politieke partijen onrealistische verwachtingen gewekt en zich flink in de nesten gewerkt', schrijft Knack-redacteur Ewald Pironet.

Jan Herregods
door Jan Herregods

Toponderhandelaars zitten donderdag samen

De Vlaamse toponderhandelaars komen donderdag samen om de knopen door te hakken waar de inhoudelijke werkgroepen niet doorheen zijn geraakt. Dat is dinsdag te horen in de entourage van formateur Jan Jambon (N-VA). Ongeveer twee derde van de groepen heeft de werkzaamheden al afgerond.

Op dinsdag 13 augustus bracht Jan Jambon voor de eerste en voorlopig ook laatste keer de centrale werkgroep voor de nieuwe Vlaamse regering samen. Daarna werd de opmaak van het regeerakkoord ondergebracht in vijftien inhoudelijke werkgroepen. Die hebben de voorbije drie weken aanzienlijk werk verzet, want een tiental groepen zou intussen rond zijn, is te horen bij N-VA. Een CD&V-bron noemt die inschatting evenwel 'optimistisch'.

De zeer gevoelige groep 'Integratie en Inburgering' is alleszins nog niet klaar. Dat er tien groepen zouden zijn afgerond, betekent overigens niet dat zij over alles een akkoord hebben. De afspraak was dat de groepen alles zo goed mogelijk zouden voorbereiden voor de centrale werkgroep, die vervolgens de moeilijke beslissingen moet nemen. "Er zijn nog serieuze knopen door te hakken", zegt een CD&V-onderhandelaar.

De knelpunten zijn doorgaans van financiële aard. Tegen donderdag zou er dan ook een aangepast cijfer beschikbaar zijn voor het tekort waar de regering volgend jaar tegenaan kijkt. Het bedrag van 600 miljoen euro, dat de Vlaamse administratie in de lente becijferde, zou naar beneden worden bijgesteld, is te horen bij verschillende onderhandelaars.

Het is de bedoeling dat de centrale werkgroep, met daarin onder meer Bart De Wever, Wouter Beke en Gwendolyn Rutten, vanaf donderdag meerdere dagen samenzit. De deadline van 23 september - de Septemberverklaring van de minister-president voor het parlement - is volgens N-VA haalbaar.

Kevin Van der Auwera
door Kevin Van der Auwera

Jambon zet vijftiental werkgroepen in de steigers

Een vijftiental werkgroepen zullen vanaf maandag de verschillende onderdelen van het toekomstige Vlaamse regeerakkoord van formateur Jan Jambon (N-VA) uitwerken. Daarin zitten telkens zowel politici als technici, laat zijn woordvoerder weten.

Vanuit een centrale werkgroep, met daarin onder meer de voorzitters van N-VA, CD&V en Open VLD, zullen de onderhandelingen worden gecoördineerd.

'We hebben een hele goede methodiek nodig om zo efficiënt mogelijk te werken', luidt het. Er wordt 'bottom-up' gewerkt, waarbij het resultaat van de gesprekken per werkgroep naar de centrale werkgroep getrokken wordt.

Over de begroting wordt woensdag al samengezeten. 'We moeten eerst goed weten wat de budgettaire toestand is, zo kunnen we het werk van de werkgroepen voorbereiden', legt Jambons woordvoerder uit.

'Niet overhaasten'

De voorbije dagen viel in N-VA-kringen te horen dat een regeerakkoord binnen twee tot drie weken mogelijk moet zijn. Jambon nuanceerde echter meteen dat hij niet 'overhaast' te werk wil gaan.

Zijn woordvoerder zegt woensdag dat het regeerakkoord een grondig doorgesproken document moet zijn. 'Hoe beter de discussie nu wordt gevoerd, des te kleiner is de kans dat er achteraf interpretatieproblemen opduiken.'

De formele deadline voor de vorming van de nieuwe Vlaamse regering is maandag 23 september. Dan wordt de nieuwe minister-president in het Vlaams parlement verwacht voor de traditionele Septemberverklaring van de regering.

Kevin Van der Auwera
door Kevin Van der Auwera

Cieltje Van Achter (N-VA): 'België is onbestuurbaar geworden'

'Voor mij is het duidelijk: België is onbestuurbaar geworden.' Die conclusie maakt N-VA-ondervoorzitter en Brussels parlementslid Cieltje Van Achter. Drie maanden bijna volledige radiostilte op het vlak van de federale regeringsvorming sterken haar in die overtuiging. "Volgens ons zijn hervormingen en het confederalisme nodig', zei ze woensdag in La Première (RTBF).

Van Achter roept de PS, de grootste Franstalige partij in de Kamer, op om met haar partij rond de tafel te gaan zitten. 'Tachtig dagen na de verkiezingen heeft er één vergadering plaatsgevonden. De PS wil niet met ons praten, er is alleen de tweet van Elio Di Rupo (afgelopen maandag, red.). Het is voor ons een evidentie dat de grootste partijen van elk gewest met elkaar moeten praten. Ik zeg niet dat dat zoden aan de dijk zal zetten, maar er moet op zijn minst gesproken worden.'

Volgens Van Achter is het confederalisme van de N-VA een 'oplossing' voor de onbestuurbaarheid van België. Een gesprek met de PS moet op zijn minst duidelijk maken wat het antwoord van de partij op de bestaande 'impasse' is.

Ook de andere Franstalige partijen laten volgens haar niet in hun kaarten kijken. 'Is hun antwoord doorgaan met een federale regering zonder meerderheid in een van de twee landsdelen? Ik weet het gewoon niet. Daarom moeten we aan tafel gaan zitten.'

Kevin Van der Auwera
door Kevin Van der Auwera

MR 'wil niet over confederalisme praten'

De MR weigert over over confederalisme te praten. Dat heeft ondervoorzitter van de Franstalige liberalen, Jean-Luc Crucke, woensdag nog eens duidelijk gemaakt in De Ochtend op Radio 1. Hij ziet zulke onderhandelingen als de opstap naar het einde van België. 'Wie dat wil, moet maar verhuizen.'

Crucke zit zo op de lijn van zijn partijgenote en ontslagnemend minister van Begroting Sophie Wilmès. Zij vond het dinsdag niet kunnen dat voormalig Brussels minister-president Charles Picqué 'duidelijk zegt dat de PS klaar is om met de N-VA over confederalisme te onderhandelen'. 'Deze grote ruilhandel tussen de PS en de N-VA is gewoonweg onaanvaardbaar voor de MR', verklaarde Wilmès in La Dernière Heure.

Crucke zit dus op dezelfde lijn, al laat hij wel een opening om over institutionele zaken te praten. 'Er zijn zoveel definities van confederalisme, N-VA heeft er zelf niet eens één. Over mogelijkheden om de bestuurbaarheid van het land groter te maken en het te laten, moeten we zeker kunnen spreken.'

Maar eerst is het aan de grootste partijen in Vlaanderen en Wallonië - de N-VA en de PS - om rond de tafel te gaan zitten, aldus Crucke. 'Anders komt er geen oplossing.'

Met dat laatste is ook John Crombez het eens. De SP.A-voorzitter sloot dinsdagavond in Terzake institutionele gesprekken niet uit. Als N-VA en PS rond de tafel gaan, 'zal het behoud van de federale sokkel van de sociale zekerheid daarbij zeker op tafel komen. Maar als men wil spreken over de organisatie van het land zelf - of dat dan confederalisme heet of iets anders - en er is een grote partij die nodig die dat vraagt, dan moet daar even goed naar geluisterd worden.'

De SP.A zelf is beschikbaar voor gesprekken, maar zal niet aan een federale regering deelnemen als ze niet nodig is om aan een meerderheid te geraken, aldus Crombez.

Kevin Van der Auwera
door Kevin Van der Auwera

Portret van Vlaams formateur Jan Jambon

De N-VA'er Jan Jambon trok op 26 mei als kandidaat-premier naar de kiezer - opmerkelijk voor iemand die binnen de Vlaamse Beweging jarenlang gold als een Vlaams-nationalistische hardliner en compromisloze separatist - maar wordt nu toch Vlaams formateur. Een portret: 'Jan is een pragmaticus geworden'.

Kevin Van der Auwera
door Kevin Van der Auwera

'SP.A stapt niet in federale regering voor de galerij'

Op Vlaams niveau valt SP.A uit de boot, maar voor een federale regering zijn de Vlaamse socialisten wel nog in the picture. Voorzitter John Crombez zei dinsdagavond in Terzake op Canvas dat zijn partij enkel in een federale coalitie zal stappen als ze echt nodig is. 'Wij gaan er niet gewoon gaan bij schilderen omdat het er cosmetisch beter zou uitzien', klonk het.

Jan Herregods
door Jan Herregods

Vereniging Vlaamse Provincies wil dringend onderhoud met formateur

De Vereniging van de Vlaamse Provincies wil op korte termijn ontvangen worden door de formateur van de nieuwe Vlaamse regering. Dat melden VVP-voorzitter Ann Schevenels (Open Vld) en directeur Raymond Van Loock dinsdag. Eerder op de dag had Luk Lemmens (N-VA), ondervoorzitter van de VVP, een eerder afwachtende houding aangenomen tot er meer duidelijkheid is over de besluitvorming.

Tijdens het gesprek met formateur Jan Jambon wil de VVP haar memorandum voor de voorbije Vlaamse verkiezingen toelichten, meer bepaald de bestuurscultuur van 'interbestuurlijke samenwerking' zoals die reeds ingeburgerd is in Nederland en Denemarken. Daarnaast wil de VVP de formateur ook informeren over haar geactualiseerde ambitienota 'Over het DNA van het provinciaal bestuursniveau', waarin de bestuurlijke meerwaarde van het provinciaal bestuursniveau uit de doeken gedaan wordt.

In de startnota voor de Vlaamse formatiegesprekken staat te lezen "dat met sterke Vlaamse en lokale overheden provinciebesturen vanaf 2024 kunnen ophouden te bestaan". Tegelijk worden "de gemeenten uitgenodigd tot een omvattende fusieoperatie om voldoende bestuurskracht te behouden en verder te ontwikkelen".

Omwille van de koppeling die de startnota kennelijk maakt tussen de afschaffing van de provincies en fusies van gemeenten vindt Antwerps gedeputeerde Lemmens het nog te vroeg voor een inhoudelijke reactie en wil hij hiervoor het resultaat van de formatiegesprekken afwachten.

Tex Van berlaer
door Tex Van berlaer

De startnota blijft nazinderen

De startnota van Bart De Wever (N-VA) is niet onbesproken gebleven. Van het voorstel voor een Vlaams canon tot de uitfasering van de woonbonus: Vlaanderen bleef niet onbewogen onder het startschot van de Vlaamse regering-Jambon.

Lees hieronder de formatiestukken van Knack:

Het edito van Knack-hoofdredacteur Bert Bultinck: 'Nieuwkomers worden nog meer als tweederangsburgers behandeld dan al het geval was'

De mening van historicus Bruno De Wever (UGent): Bruno De Wever: 'Mijn broer zou beter moeten weten'

De kijk van socioloog Mark Elchardus (VUB): Mark Elchardus over de hogere drempels voor nieuwkomers: 'De vergelijking met het 70-puntenplan van het Vlaams Blok is onterecht'

De bekomernissen van de Gezinsbond: Gezinsbond scherp voor verstrenging kinderbijslag: 'Zodra een kind legaal in het land is, moet het kindergeld krijgen'

Kamiel Vermeylen
door Kamiel Vermeylen

Formateur Jambon fluit regeringsonderhandelingen op gang

Formateur Jan Jambon (N-VA) heeft dinsdagochtend in het hotel Errera in Brussel de onderhandelingen over de vorming van een nieuwe Vlaamse regering op gang gefloten. 'Ik wil in een strak tempo werken, maar zonder overhaast te werk te gaan', zei Jambon voor aanvang van de eerste werkvergadering met de partijvoorzitters en delegaties van N-VA, Open Vld en CD&V.

Lees het volledige artikel hier.

Eva Schram
door Eva Schram

Minderhedenforum: 'Voorstellen startnota bemoeilijken integratie van nieuwkomers'

Met nieuwe bijkomende voorwaarden, controles en sancties maakt de N-VA de integratie en de participatie van veel nieuwkomers in onze samenleving moeilijker. Dat stelt het Minderhedenforum in een reactie op de startnota van Vlaams informateur Bart De Wever.

De organisatie wijst in een mededeling onder andere naar de financiële bijdrage voor inburgeringstrajecten, het opdrijven van sancties en boetes en het kunnen aantonen van een voldoende sterke en duurzame band met de gemeente of streek voor het verkrijgen van een sociale woning. 'Het zijn stuk voor stuk maatregelen die de meest kwetsbare mensen met een migratieachtergrond raken en die net een averechts effect zullen hebben op hun integratie', meent directeur Landry Mawungu.

Het Minderhedenforum vindt dat er te hard gefocust wordt op de 'Vlaamse identiteit'. 'De nota vertrekt vanuit een sterke assimilatiedrang van mensen van buitenlandse herkomst naar de Vlaamse identiteit, hoewel deze voor de meeste Vlamingen meervoudig is en verschilt van persoon tot persoon', klinkt het.

Mensen van buitenlandse herkomst zouden volgens de organisatie ook afgeschilderd worden als mensen die 'de rechtstaat niet respecteren en hun burgerlijke en maatschappelijke verantwoordelijkheden niet zouden opnemen'.

Ten slotte hamert de organisatie erop dat elk kind het recht heeft om de nodige onderwijsondersteuning te krijgen die hen brengt tot excellentie en dat een algemeen verbod op het dragen van levensbeschouwelijke tekenen in het onderwijs en publieke functies discriminerend is. 'Een inclusieve samenleving voor iedereen sluit niet uit, maar omarmt haar burgers, los van levensbeschouwing en herkomst', aldus Mawungu nog.

Tex Van berlaer
door Tex Van berlaer

Bart De Wever: 'Ik heb op een heel ernstige manier gepraat met andere voorzitters over samenwerking met Vlaams Belang'

Volgens Bart De Wever heeft hij als informateur op verschillende manieren getracht het Vlaams Belang aan boord te hijsen. Dat zei hij op VTM Nieuws. Maar, zo voegde hij eraan toe, 'ik heb altijd de intentie gehad om de onbestuurbaarheid in België op te lossen, niet te importeren in Vlaanderen'.

Een verwijzing naar CD&V en Open VLD, die mordicus weigerden om samen te werken met de ploeg rond Tom Van Grieken. N-VA en Vlaams Belang behaalden nu eenmaal niet de helft van de zetels. 'Waarom zou de onbestuurbaarheid van Vlaanderen ons doel zijn?', aldus De Wever.

Hij wees overigens ook met de vinger naar de radicaalrechtse partij. 'Je moet kiezen wat je wil zijn: een bestuurspartij of een propagandamachine. Met online campagnes en partijen te bestempelen als losers vind je geen partners.'

Tex Van berlaer
door Tex Van berlaer

Dedecker furieus

'Platte volksverlakkerij.' Zo noemt Jean-Marie Dedecker, nochtans via een N-VA-lijst verkozen in de Kamer, de keuze van Bart De Wever. Dat vernamen de collega's van Krant van West-Vlaanderen.

Lees hier meer: Jean-Marie Dedecker vernietigend over coalitievorming: 'Platte volksverlakkerij'

Tex Van berlaer
door Tex Van berlaer

'Startnota in lijn met visie Agoria Vlaanderen'

De startnota van informateur Bart De Wever ligt sterk in lijn met de visie van Agoria Vlaanderen, schrijft Belga. De technologiefederatie deelt immers de ambitie om Vlaanderen in de top drie te krijgen van de regio's in Europa, zo klinkt het in een reactie van Agoria.

Die ambitie bereiken kan via technologie en innovatie, aldus Agoria. En dat onder meer met veel aandacht voor omscholingsbeleid en activering zowel voor wie werkt als voor wie op zoek is naar werk. 'We kunnen het niveau halen van Zweden, Finland en Denemarken, beter nog dan Beieren of Zuid- of West-Nederland', klinkt het bij de federatie van technologische bedrijven.

Tex Van berlaer
door Tex Van berlaer

Ook vakbond ABVV misnoegd

De startnota van informateur Bart De Wever focust niet op de problemen van de mensen, maar op die van het geld. Dat vindt het Vlaams ABVV. Volgens de socialistische vakbond zal een voortzetting van de Zweedse coalitie 'meer van hetzelfde, foute recept' opleveren, schrijft Belga.

Met de startnota is de toon van de nieuwe Vlaamse regering gezet, luidt het oordeel van de vakbond. 'In Vlaanderen zal het geld regeren. En dit ten koste van al wie het niet breed heeft.'

Daarbij wordt het sociale ondergeschikt gemaakt aan de economische doelstellingen. 'Werkbaar werk, een eerlijke fiscaliteit, een goed loon, een rechtvaardige verdeling van de klimaatfactuur, de onbeantwoorde noden in de zorg, discriminatie,... er wordt niet of nauwelijks met een woord over gerept', vindt de vakbond.

Tex Van berlaer
door Tex Van berlaer

Netwerk tegen Armoede ongerust: 'Grote kansen gemist om armoede terug te dringen'

Netwerk tegen Armoede zegt 'zeer verontrust' te zijn over de nota van Vlaams informateur Bart De Wever, schrijft persagentschap Belga. 'Armoedebestrijding is zo goed als afwezig en verder worden er, onder meer in onderwijs en woonbeleid, grote kansen gemist om armoede effectief terug te dringen', zegt de organisatie in een persbericht.

Het Netwerk hoopt op een stevige bijsturing. De organisatie pleit onder meer voor een maximumfactuur in het secundair onderwijs en voor het investeren van de vrijgekomen middelen uit de afschaffing van de woonbonus in de sociale en private huurmarkt. 'Vlaanderen kampt al jaren met een wooncrisis en die manifesteert zich eerst en vooral op de huurmarkt', luidt het. 'De ambities op dat vlak blijven bijzonder vaag. Het bouwritme voor sociale woningen moet verder versneld worden om de Vlaamse wooncrisis tegen te gaan.'

De beperktere toegang voor nieuwkomers tot de Vlaamse sociale bescherming is een maatregel die de armoede in Vlaanderen alleen maar verder zal doen toenemen, meent het Netwerk. 'Wie pas na 5 jaar recht krijgt op sociale bescherming zal het moeilijker krijgen om een job te zoeken, een geschikte woning te vinden of medische en schoolkosten te betalen. Vlamingen, nieuwkomers en oudkomers, hebben net nood aan meer sociale bescherming, niet minder. Dat tonen de stijgende (kinder)armoedecijfers jaar na jaar aan.'

Bart Osaer
door Bart Osaer

Betonstop blijft, maar wordt beter verpakt

Volgens Gregory Verhelst, een in ruimtelijke ordening gespecialiseerde advocaat bij CMS De Backer, behoudt de startnota de principes van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen, die de vorige regering goedkeurde. 'Eigenlijk verandert niet veel', beaamt Marc Dillen van de Vlaamse Confederatie Bouw. 'De verdichting van de bouwprocessen wordt al sinds 1997 opgelegd. Het percentage appartementen neemt almaar toe. Deze nota zet het beleid van de vorige regering gewoon voort', luidt het in een reactie aan de redactie van Trends.

Bart Osaer
door Bart Osaer

Unizo: 'Er komt schot in de zaak'

Werkgeversorganisatie Unizo uit zich positief over de startnota. 'Er komt duidelijk schot in de zaak. De beknopte startnota van formateur De Wever bevat een aantal aanknopingspunten die voor onze Vlaamse kmo's erg belangrijk zijn', luidt het in een persbericht. Unizo verwijst daarbij naar de 120.000 extra jobs die Bart De Wever ambieert voor Vlaanderen. Voor Unizo is het in dat verband belangrijk dat de nota ook de samenwerking tussen de VDAB en de bedrijven wil versterken. 'Als de volgende Vlaamse regering en de VDAB voluit de kmo-kaart trekken, zal iedereen daar beter van worden", aldus de kmo-organisatie.

Jan Herregods
door Jan Herregods

Herlees: Wat Vlaanderen zelf doet, kan véél beter

Bussen met een halfuur vertraging, slechte luchtkwaliteit, jarenlange wachttijden in de zorg, levensgevaarlijke kruispunten en onderwijs dat veel van zijn pluimen heeft verloren. Het Vlaamse bestuursniveau sputtert en daar blijken heel wat kiezers schoon genoeg van te hebben. Ook dat is een deel van de verklaring voor de afstraffing van de traditionele partijen op 26 mei.

Herlees hier de analyse die verscheen in Knack van 5 juni 2019.

Kevin Van der Auwera
door Kevin Van der Auwera

Vlaamse Volksbeweging mist 'Vlaamse ambities'

De 'Vlaamse ambities' in de startnota van Bart De Wever, voor de vorming van een Vlaamse regering, zijn volgens de Vlaamse Volksbeweging (VVB) te bescheiden. Zo betreurt de VVB dat De Wever de transfers tussen de gewesten niet aanpakt. 'Enkel meer Vlaanderen en minder België zal meer budgettaire ruimte creëren', aldus de VVB.

'Waar zal het geld vandaan komen voor de geplande investeringen op gebied van welzijn en sociale woningen?', klinkt het. De VVB wijst er onder meer op dat er in de startnota sprake is van besparingen en inspanningen die door de Vlamingen en hun overheid zullen worden geleverd, maar dat er met geen woord over de transfers gerept wordt. 'We missen ook de ambitie om een eigen Vlaamse sociale zekerheid, een eigen Vlaamse justitie en een echte Vlaamse diplomatie te vormen. In die richting worden stapjes gezet, maar voor de VVB mag het veel minder bescheiden', aldus de VVB.

'We zijn benieuwd naar de hoeveelheid water die de N-VA bij de wijn zal moeten doen en blijven erop aandringen dat het signaal van de kiezer niet genegeerd wordt en de Vlaamse regering écht Vlaams zou gaan kleuren. Hiertoe dient de laatste, definitieve staatshervorming te worden voorbereid die dient uit te monden in een eigen Vlaamse grondwet, een hoofdstuk dat in een Vlaams regeerprogramma zeker niet mag ontbreken', aldus VVB.

Kevin Van der Auwera
door Kevin Van der Auwera

PVDA: 'De Wever blijft potdoof voor sociaal signaal van kiezer'

PVDA-fractieleider Jos D'Haese zegt in een reactie op de startnota dat Bart De Wever potdoof blijft voor het sociaal signaal van de kiezer. Uit de nota die De Wever schreef als startpunt voor de onderhandelingen voor een nieuwe Zweedse coalitie, spreekt volgens de linkse partij geen enkele ambitie om de stijgende armoede aan te pakken, betaalbaar wonen te garanderen en het klimaat hoog op de agenda te zetten.

'Ons land heeft regeringen nodig met ambitie om iedereen vooruit te helpen', zegt Jos D'Haese. 'De afgelopen vijf jaar heeft de Zweedse coalitie al bewezen dat ze daar niet toe in staat is en ze werd daar door de kiezer voor afgestraft. Toch belooft De Wever in zijn startnota nog meer van hetzelfde: opnieuw vijf jaar koud en kil beleid dat sociale voorzieningen afbouwt en mensen tegen elkaar opzet.'

Bart Osaer
door Bart Osaer

Lieven Boeve (koepel katholiek onderwijs): 'Hopelijk komt ook het lerarentekort op tafel'

Voor de verkiezingen lagen de Vlaams-nationalisten al eens overhoop met de koepel van katholieke scholen. Lieven Boeve, de topman van de katholieke onderwijskoepel, mist in ieder geval enkele elementen in de startnota. 'We stevenen af op een groot lerarentekort. Ik vind geen aanwijzingen over hoe we aan bijkomende leraren zullen geraken. Hopelijk komt dat wel aan bod tijdens de onderhandelingen, klinkt het.

Kevin Van der Auwera
door Kevin Van der Auwera

SP.A: 'Niet de hervormingen die Vlaanderen nodig heeft'

SP.A zegt intussen ook te hebben 'vernomen' dat de startnota naar CD&V en Open VLD is gestuurd. De nota lijkt niet de hervormingen te bevatten die Vlaanderen nodig heeft, zeggen de socialisten in een eerste reactie. 'De Vlaming krijgt dezelfde regering met met even vage beloftes als vijf jaar terug.'

'We hebben van in het begin gekozen voor een open dialoog met focus op inhoud. En die lat lag voor ons hoog met sociale keuzes die in Vlaanderen opnieuw voor zekerheid moeten zorgen, voor iedereen', zo reageert de partij op de vaststelling dat ze niet meer betrokken wordt bij de Vlaamse regeringsgesprekken.

SP.A zegt dat de focus van de partij vooral lag op het wegwerken van de wachtlijsten in de zorg, een sociaal klimaatbeleid en op investeringen in onderwijs, zorg en openbaar vervoer.

'We herkennen de thema's uit de startnota van de informateur, maar het resultaat oogt op het eerste gezicht bijzonder pover', zegt de partij daarover. 'Onze eisen waren blijkbaar te sociaal.'

© belgaimage
Bart Osaer
door Bart Osaer

Woonbonus gaat op de schop, nieuwe vrijstellingen in de erfbelasting

De redactie van MoneyTalk maakte een overzicht van wat ons te wachten staat wanneer de aangekondigde belastinghervorming wordt doorgevoerd.

Lees meer: Dit is de belastinghervorming die de nieuwe Vlaamse regering wil doorvoeren

Tex Van berlaer
door Tex Van berlaer

Jan Jambon krijgt scepter uit handen van De Wever

Informateur Bart De Wever 'draagt de scepter over' aan Jan Jambon. De burgemeester van Brasschaat zei daarbij dat 'Vlaanderen moet excelleren' en dat de 'drempels in de welvaartstaat hoger moeten voor nieuwkomers'. Ook de werkzaamheidsgraad moet worden opgekrikt tot 80 procent.

'Morgen starten we met de eerste vergadering', aldus de toekomstige minister-president. Tot het einde van de formatie zal de gewezen kandidaat-premier geen persconferenties meer geven.

Tex Van berlaer
door Tex Van berlaer

'Meest samenhangende coalitie'

Nadat het Vlaams Belang afviel, moest de De Wever op zoek 'naar de meest samenhangende coalitie'. Die bleek dus de oude vertrouwde Zweedse. 'Deze startnota is grondiger dan ooit uitgewerkt', aldus De Wever, die eraan toevoegt veel informele gesprekken te hebben gehad met zijn Zweedse partners.

Tex Van berlaer
door Tex Van berlaer

De Wever: 'Vlaanderen kan niet onbestuurbaar blijven'

'Een onbestuurbaar Vlaanderen zou niet logisch zijn', aldus Bart De Wever (N-VA) op zijn eerste persconferentie sinds weken. Zo verklaart De Wever waarom het Vlaams Belang geen deel uitmaakt van de formatie. De afkeer tegen de partij van Tom Van Grieken 'is onveranderlijk', zo zegt hij met een verwijzing naar CD&V en Open VLD, die niet wilden weten van het doorbreken van het cordon sanitaire.

Tex Van berlaer
door Tex Van berlaer

En ook CD&V zegt 'ja'

'CD&V zal aan tafel gaan', zegt voorzitter Wouter Beke bij VTM Nieuws. Zo is de Zweedse coalitie weer samen.

Beke benadrukt dat de startnota 'nog geen regeerakkoord is' en voegt eraan toe dat informateur Bart De Wever heeft gezegd dat de tekst 'niet te nemen of te laten is'.

Over de intrede van formateur Jan Jambon zegt Beke dat 'dat de keuze is die de N-VA maakt'.

Trui Engels
door Trui Engels

Jan Jambon krijgt het vertrouwen van partijbureau

Jan Jambon neemt het van Bart De Wever over als formateur. Hij heeft daarvoor het vertrouwen gekregen van het hele partijbureau van de N-VA, aangevuld met de parlementsleden.

Tex Van berlaer
door Tex Van berlaer

Open VLD zegt 'ja'

De Vlaamse liberalen nemen de uitgestoken hand van Bart De Wever aan. 'Onze partij ontving een uitnodiging om deel te nemen aan de formatie van een nieuwe Vlaamse regering met N-VA, CD&V en Open VLD', luidt een persbericht. 'Het partijbestuur heeft zich vanmorgen gebogen over die vraag en de inhoudelijke startnota.'

'Open VLD gaat in op de vraag van N-VA om deel te nemen aan de formatiegesprekken. Wij willen deze formatie alle kansen geven en onthouden ons dus van verdere commentaar.'

Na afloop van het partijbestuur zei voorzitster Gwendolyn Rutten nog dat het na twee en een halve maand 'tijd is om met het echte werk te beginnen'. 'We zeggen ja, het werk kan beginnen', aldus nog de voorzitster van de Vlaamse liberalen.

Bart Osaer
door Bart Osaer

'120.000 extra Vlaamse jobs is zeer ambitieus, maar weinig realistisch'

Volgens Trends-redacteur Alain Mouton luidt de vraag of het volgende Vlaamse regeerakkoord de maatregelen bevat die het mogelijk maken om de werkzaamheidsgraad op te trekken tot 80 procent.

Lees de volledige analyse over het ambitieuze banenplan van Bart De Wever

Jan Herregods
door Jan Herregods

Elio Di Rupo: 'PS gaat Zweeds federaal niet depanneren'

Elio Di Rupo reageert op Twitter op de ontwikkelingen in de Vlaamse formatie. Met zijn mededeling dat hij niet van plan is om de drie betrokken partijen op federaal niveau te depanneren, wordt de federale regeringsvorming nog ingewikkelder.

Trui Engels
door Trui Engels

De Wever laat link met federale formatie los

Vlaams informateur Bart De Wever heeft de link met de federale formatie losgelaten. Dat heeft hij maandag gezegd tijdens het partijbureau van N-VA, volgens aanwezigen. Er is volgens hem sinds de verkiezingen geen relevant gesprek geweest op het federale niveau.

Over de Vlaamse formatie zei hij dat een coalitie met CD&V en Open VLD de enige realistische keuze is, omdat een meerderheid met CD&V en SP.A te weinig zetels had. Het Vlaams Belang is volgens de voorzitter geen bestuurspartij gebleken.

In 2024 wil de voorzitter met het goed bestuur van Vlaanderen als belangrijkste troef naar de kiezer trekken.

De startnota wordt nadrukkelijk gepresenteerd als een basis voor de formatie. Binnen de partij wordt aangegeven dat de tekst niet te nemen of te laten is voor CD&V en Open VLD.

Trui Engels
door Trui Engels

Vlaams Belang reageert: 'Historische kans gemist'

Het Vlaams Belang reageerde maandag vrijwel meteen na de publicatie van de startnota van formateur Bart De Wever bijzonder ontgoocheld. 'Het oorverdovende signaal van de kiezer wordt niet gehoord. Dit is de coalitie van de verliezers', aldus Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken in een persbericht. 'Blijkbaar heeft de formateur twee maanden toneel gespeeld.'

Lees hier de volledige reactie van Vlaams Belang

© Belga
Trui Engels
door Trui Engels

Waarom Jan Jambon en niet Bart De Wever?

Jan Jambon ging als federaal lijsttrekker en kandidaat-premier de kiescampagne in en voorzitter Bart De Wever als kandidaat-Vlaams minister-president. Nu Jambon is voorgedragen als Vlaams formateur, kan De Wever zelf Antwerps burgemeester en partijvoorzitter blijven. Jambon zal dan de Vlaamse coalitiegesprekken leiden en aansluitend de eed afleggen, terwijl De Wever in zijn rol als voorzitter de gesprekspartner is in de federale formatie, die hoogstwaarschijnlijk veel langer zal aanslepen dan de Vlaamse.

'Dat is ook de juiste en logische rolverdeling. Het federale kan lang aanslepen, Jambon kan met zijn profiel als degelijk bestuurder Vlaanderen leiden, terwijl De Wever als voorzitter het politiek profiel heeft om federaal zaken los te weken', klinkt het.

Lees meer: kiest Jambon eieren voor zijn geld?

© REUTERS
Trui Engels
door Trui Engels

Jan Jambon voorgedragen als formateur van Zweedse coalitie

Jan Jambon wordt voorgedragen als formateur van een Zweedse coalitie. Dat bevestigt een N-VA-kopstuk voor aanvang van het partijbureau in het Vlaams Parlement.

De startnota die informateur Bart De Wever maandagvoormiddag verspreidde, was al voorgelegd aan CD&V en Open VLD. Wellicht zal hun partijbureau in de komende uren al dan niet groen licht geven om een echte formatie op te starten.

Trui Engels
door Trui Engels

Dit staat er in de startnota van De Wever

- De Vlaamse regering wil de volgende jaren minstens 120.000 Vlamingen extra aan een job helpen. Een werkzaamheidsgraad van 80 procent is het doel.

- Vlaanderen moet een "wereldreferentie" worden inzake innovatie, digitale transformatie en technologie, en de Vlaamse regering moet "meer dan ooit een investeringsregering" zijn.

- In de startnota worden verantwoordelijkheid en solidariteit leidende principes genoemd. 'Maar voor wat hoort wat. (...) Wie aanspraak wil maken op de Vlaamse sociale bescherming en andere sociale voordelen, moet eerst vijf jaar ononderbroken, wettig en werkelijk in het land verbleven hebben en moet zich ten volle bekennen tot en inschakelen in onze Vlaamse gemeenschap. Om als nieuwkomer in aanmerking te komen voor kinderbijslag geldt voortaan een wachtperiode van zes maanden. Wanneer kinderen die niet in België wonen toch recht hebben op kinderbijslag, stellen we die waar mogelijk bij om rekening te houden met de levensduurte in het land van verblijf.'

- De Wever spreekt van een Vlaamse belastinghervorming (waarbij bijvoorbeeld de woonbonus zal uitdoven).

- Van een betonstop is geen sprake meer, wel van een 'bouwshift'.

- Er moeten meer gemeenten fusioneren en de provinciebesturen kunnen volgens de startnota vanaf 2024 ophouden te bestaan.

- Er moeten vier nationale parken komen.

Trui Engels
door Trui Engels

N-VA verspreidt startnota

Informateur Bart De Wever heeft een startnota voor de Vlaamse regeringsonderhandelingen vrijgegeven. Welke partijen de nota gekregen hebben, is niet bekend gemaakt.

Het Vlaams Belang heeft de startnota niet gekregen, laat de partij weten aan VRT Nieuws.

Trui Engels
door Trui Engels

Valt Zweeds-bis vandaag in zijn plooi?

Tijdens het partijbureau zullen Open VLD en CD&V moeten beslissen onder welke voorwaarden de partijen in een Vlaamse regering stappen. Een koppeling met de federale regeringsvorming, zoals bij Open VLD, is bij CD&V niet aan de orde.

Trui Engels
door Trui Engels

Ook Open VLD komt maandag samen

Dat de partijbureaus van CD&V en Open VLD maandag vergaderen, lijkt erop te wijzen dat informateur Bart De Wever kiest voor een Zweedse coalitie. SP.A houdt geen vergadering. Voorzitter John Crombez kreeg op 31 juli wel een fiat van de raad van voorzitters en secretarissen om over de inhoud te gaan onderhandelen, maar de socialisten hebben sinds vorige week niet meer samengezeten met de informateur.

Trui Engels
door Trui Engels

Stelt Bart De Wever volgende week ook al regeerakkoord voor?

Verrast Vlaams informateur Bart De Wever volgende week vriend en vijand door niet alleen zijn coalitiepartners voor te stellen, maar meteen ook een afgewerkt regeerakkoord? Het is een piste die vrijdag de ronde doet in de Wetstraat. Professor politicologie Dave Sinardet zou niet verbaasd zijn. 'De Wever zal geen definitief engagement aangaan vooraleer er, op zijn minst achter de schermen, een stevige basis is', zegt hij.

Een Zweedse coalitie lijkt intussen de meest waarschijnlijke, nu Kamerlid Melissa Depraetere van SP.A heeft verklaard dat haar partij sinds midden vorige week niet meer heeft samengezeten met de informateur. CD&V heeft komende maandag het politiek bestuur samengeroepen.

Lees meer over het mogelijke regeerakkoord

Kevin Van der Auwera
door Kevin Van der Auwera

Waarom De Wever de Vlaamse politiek laat wachten

Bart De Wever (N-VA) lijkt maar niet te beslissen in de Vlaamse formatie, maar net die 75 dagen van onbeslistheid bleken op zich waardevol, los van wat er met die tijd door de onderhandelaars gedaan werd. Lees een analyse: de Vlaamse politiek had nood aan een time-out.

Trui Engels
door Trui Engels

CD&V roept maandag politiek bestuur samen

CD&V roept maandag om 11 uur het politiek bestuur samen. Dat bevestigt één van de leden. Die leden werden eerder deze week al gevraagd zich klaar te houden, om te vergaderen over een eventuele regeringsdeelname.

Tijdens het politiek bestuur zal CD&V moeten beslissen onder welke voorwaarden de partij in een Vlaamse regering stapt. Een koppeling met de federale regeringsvorming, zoals bij Open VLD, is bij CD&V niet aan de orde. 'De prioriteit is Vlaanderen', zei een lid van het bestuur deze week. 'Als we ergens een rol denken te kunnen spelen, zal het eerder daar zijn.'

Verschillende CD&V'ers zijn deze week overigens op vakantie vertrokken, en zullen de vergadering van het politiek bestuur dus moeten missen.

Tex Van berlaer
door Tex Van berlaer

De Wever blijft ook vandaag zwijgen

Vlaams informateur Bart De Wever (N-VA) neemt ook vrijdag geen beslissing over zijn toekomstige coalitiepartners. Dat wordt bevestigd in onderhandelingskringen aan Belga. Ook voor het komende weekend staan er geen afspraken op de agenda, al kan daar natuurlijk nog verandering in komen.

Zij die hadden gehoopt dat De Wever nog voor het weekend zou trancheren, zijn er dus aan voor de moeite. Er wordt vrijdag wel druk heen en weer gebeld, maar een beslissing komt er niet.

Vlaams Belang, Groen en SP.A hebben de informateur intussen al dagenlang niet meer gehoord. Op Radio 1 zei Kamerlid Melissa Depraetere (SP.A) dat haar partij de afgelopen tien dagen geen overleg meer heeft gehad met De Wever. 'We merken dat het stil is aan de overkant', zei ze. 'We hebben onze inhoudelijke insteek op tafel gelegd en gezegd wat er voor ons belangrijk is. Sindsdien wachten wij ook op meer informatie daarover.'

Volgens haar heerst er geen ongeduld in de partij. 'We zijn er eigenlijk al vanaf de start van uit gegaan dat wij voor de oppositie kiezen in het Vlaams Parlement. Tot op vandaag is dat niet veranderd.'

Opmerkelijk: volgens Depraetere is het niet onoverkomelijk om federaal mee te besturen en Vlaams in de oppositie te zitten.

CD&V en Open VLD bewaren intussen de discretie, maar zij houden zich klaar om een partijbestuur bij elkaar te roepen.

Tex Van berlaer
door Tex Van berlaer

Maak kennis met de 'raketcoalitie'

De formatietijd brengt steevast het meest creatieve naar boven bij politici en waarnemers. Tot voor kort was de meest vernieuwende vondst de Antwerpse 'Bourgondische coalitie', een referentie naar de kleuren geel (N-VA), blauw (Open VLD) en rood (SP.A) van de vlag van het hertogdom Bourgondië. Al verkoos CD&V vanaf dag één om te spreken over 'paars-geel'.

Daar komt vandaag een nieuwe bijnaam bij. Anonieme onderhandelaars hebben het in De Morgen over de mogelijke 'raketcoalitie' van N-VA, CD&V en SP.A. De herkomst van die nickname is minder verheven dan die van de Bourgondiërs. Het gaat namelijk om de kleurencombinatie van een raketijsje: geel, oranje, rood.

Tex Van berlaer
door Tex Van berlaer

Ecolo legt PS en MR groene eisen voor

Ecolo heeft de onderhandelaars van de PS en MR in de Waalse regeringsvorming bijkomende groene eisen voorgelegd. Dat bericht persagentschap Belga op basis van een document dat Le Soir kon inkijken.

De Waalse groenen 'gaan verder en forser', dan bij de vastgelopen klaproospiste, waarbij PS en Ecolo een minderheidsregering zouden vormen met steun van leden uit de oppositie. Sinds het vastlopen van die piste praten de twee linkse partijen met de MR.

Ecolo legt nu forsere eisen op tafel onder meer inzake afvalbeheer, met een strategie om plastic te bannen tegen 2030. 'Tegen 2022 zal plastic voor eenmalig gebruik en waarvoor een alternatief is, gebannen worden. (...) Het verbod op plastic tassen zal tegen 2020 uitgebreid worden naar plastic verpakkingen van fruit en groenten', klinkt het in het document. En ook van de bedrijven eisen de groenen milieuvriendelijkere productieprocessen.

Wat energie betreft willen de Waalse groenen 'zo snel mogelijk de productie van hernieuwbare elektriciteit ontwikkelen, door alle elektriciteitsgebruik beter te integreren, met name nieuw gebruik zoals elektrische voertuigen, warmtepompen, opslag, ...'.

Inzake landbouw eisen ze de oprichting van een 'ministerie van Landbouw en Voeding', met ook bevoegdheden zoals de voedselketen.

Met betrekking tot mobiliteit willen de groenen een milieuvriendelijker openbaar vervoer en een strategie voor het gebruik van de fiets.

Jan Herregods
door Jan Herregods

PVDA: 'Pijnlijk hoe progressieve partijen zich uit elkaar laten spelen door De Wever'

Vlaams parlementslid Tom De Meester (PVDA) kijkt naar eigen zeggen met stijgende verbazing naar het "opbod" tussen sp.a en Groen "om absoluut deel te mogen uitmaken van de regeringen met Bart De Wever". Hij vindt het pijnlijk hoe de progressieve partijen zich door de N-VA-voorzitter "uit elkaar laten spelen". Dat zei De Meester donderdag in De Ochtend op Radio 1.

PVDA laat zich niet meeslepen in wat De Meester de partijpolitieke spelletjes van De Wever noemt. Voor de uiterst linkse partij was het na een eerste gesprek met de Vlaamse informateur, kort na de verkiezingen, duidelijk dat hij niet van plan is werk te maken van een ambitieus sociaal beleid. De Meester: "Wat Bart De Wever eigenlijk wil, is het land verder gijzelen en het confederalisme opdringen op federaal niveau. In dat spelletje gaan wij natuurlijk niet meespelen."

De PVDA'er vindt het onbegrijpelijk dat de andere progressieve partijen sp.a en Groen wél met de N-VA willen besturen. Groen-onderhandelaar Björn Rzoska stak dinsdag nog expliciet de hand uit naar De Wever. "Ik snap niet dat Groen een klimaatregering wil vormen met de N-VA", zegt De Meester. "De N-VA die de voorbije vijf jaar elke klimaatambitie heeft tegengehouden, de N-VA die zegt dat de klimaatopwarming niet meer is dan een soort van religieuze propaganda."

De Meester is niet tegen het sluiten van compromissen, maar waarschuwt sp.a en Groen dat ze zich dreigen te "compromitteren in een rechtse regering". "Het is een beetje pijnlijk hoe de progressieve partijen zich nu uit elkaar laten spelen door Bart De Wever. Ik hoor de N-VA lachen tot hier. Het zou veel beter zijn als we aan hetzelfde zeel zouden trekken in de oppositie", aldus De Meester.

Jan Herregods
door Jan Herregods

Siegfried Bracke: 'Ingebakken probleem als CD&V in meerderheid stapt'

Oud-Kamervoorzitter Siegfried Bracke (N-VA) is voorstander van de vorming van een Bourgondische coalitie op Vlaams niveau, waarbij N-VA dus samen met Open Vld en sp.a bestuurt. Dat heeft hij vandaag herhaald in De Ochtend op Radio 1. Bracke staat opvallend afkerig tegenover CD&V, die volgens hem als coalitiepartner voor 'ingebakken problemen' zou zorgen.

Jan Herregods
door Jan Herregods

Van Grieken: 'Ik hoop dat N-VA geen bocht van Demir heeft ingezet'

Tom Van Grieken, voorzitter van Vlaams Belang, zou het heel erg vinden mocht N-VA de 'bocht van Demir' hebben ingezet. Dat zei hij woensdag in Terzake op Canvas. Het Limburgse Kamerlid zei dinsdag dat Vlaams Belang te weinig tijd heeft gestoken in het overtuigen van andere mogelijke coalitiepartners, naast N-VA. Mogelijk gaf ze daarmee een voorzet op de exit van Vlaams Belang uit de Vlaamse gesprekken.

Tex Van berlaer
door Tex Van berlaer

CD&V-burgemeester roert zich

Niet enkel bij de nationale CD&V stijgt de spanning. Ook lokale sterkhouders hopen dat CD&V in de Vlaamse regering zit. Onder hen Dirk De fauw, Brugs burgervader. 'Ik ben ervan overtuigd dat N-VA geen inspanningen zal doen om CD&V hier groot te houden', zegt hij.

Lees hier het volledige artikel: Burgemeester Dirk De fauw (CD&V): 'Brugge zal lijden onder een regering zonder CD&V'

Tex Van berlaer
door Tex Van berlaer

Nagelbijtende CD&V wacht keuze De Wever af

Het is stilaan money time voor de Vlaamse formatie. Informateur Bart De Wever (N-VA) zou deze week moeten beslissen met welke partijen hij in zee gaat. Bij CD&V zijn ze op hun hoede. 'Ik hoop dat ze ons er niet uitbonjouren gewoon omdat het kan.'

Lees hier het volledige verhaal: Hoe Bart De Wever CD&V doet zweten: 'Liever oppositie dan onze ideologie te verloochenen'

Kevin Van der Auwera
door Kevin Van der Auwera

Open VLD: 'Als we op Vlaams niveau geloosd worden, doen we ook federaal niet mee'

Open VLD verwacht dat een doorbraak in de Vlaamse regeringsonderhandelingen nakend is en roept het partijbureau samen. De Vlaamse liberalen voeren tegelijkertijd de druk op formateur Bart De Wever (N-VA) op en willen een federale regeringsdeelname koppelen aan een Vlaamse. Lees meer.

Kevin Van der Auwera
door Kevin Van der Auwera

Olivier Maingain in beeld als 'verbindingsofficier' tussen Brussel en Wallonië

Olivier Maingain, de voorzitter van het Franstalige DéFI, zal wellicht een rol op zich nemen als de 'verbindingsofficier' die de banden moet aanhalen tussen enerzijds het Brusselse en het Waalse gewest en anderzijds de Franse gemeenschap. Dat zo'n functie wordt gecreëerd, is overeengekomen tijdens de vorming van de nieuwe Brusselse regering. Dat schrijft L'Echo woensdag.

Invulling

Over de functie bestaat een principeakkoord, maar dat moet nog in detail uitgeklaard worden. 'De precieze invulling van deze onbezoldigde post ligt nog niet helemaal vast. Het gaat om een verbindingsfunctie tussen de gemeenschap en de gewesten, een grote bezorgdheid van DéFI', zegt minister-president Rudi Vervoort (PS).

Volgens Olivier Maingain moet er een grote denkoefening gebeuren over hoe de solidariteit tussen Franstaligen kan worden versterkt. 'Tijdens onze contacten met de vertegenwoordigers van verschillende partijen, bracht ik de noodzaak ter sprake van een denkoefening met betrekking tot de toekomst van de Franstalige instellingen en in het bijzonder van een versterking van de relaties tussen Brussel en Wallonië', zegt hij. 'Al te vaak worden deze relaties beperkt tot de gemeenschapsbevoegdheden, zoals onderwijs en cultuur. Maar er is ook nood aan een gemeenschappelijke visie op economisch en sociaal vlak', aldus Maingain.

Onbezoldigd

De DéFI-voorzitter benadrukt dat de verbindingsofficier onbezoldigd zal werken, maar toch over een kabinet van vier of vijf personen zou beschikken. 'Er wordt nog over gepraat, maar de Cocof (de Franse Gemeenschapscommissie, red.) zal bijdragen aan de financiering van deze kleine ploeg.'

Minister-president Vervoort toont zich voorzichtiger. 'Er werd gesproken over het detacheren van bestaand personeel, maar tijdens de onderhandelingen zijn we niet in detail getreden. Wel zeker is, is dat dit niets extra mag kosten.'

© BelgaImage
Kevin Van der Auwera
door Kevin Van der Auwera

VB-kopstuk Barbara Pas: 'Men moet niet te lang meer wachten om duidelijke keuze te maken'

Barbara Pas, onderhandelaarster en Kamerfractieleidster voor Vlaams Belang, vindt dat N-VA nu snel moet beslissen met wie ze in Vlaanderen in zee wil. 'Zolang de formateur niets heeft laten weten beschouw ik de onderhandelingen nog altijd als gaande', maar 'men moet niet te lang meer wachten om een duidelijke keuze te maken', zei ze woensdag in De Ochtend op Radio 1.

Ook Pas, heeft de N-VA sinds vorige week donderdag niet meer gehoord. Zij dringt erop aan snel te gaan. 'De komende dagen zal N-VA toch haar ei moeten leggen en kiezen met welke coalitiepartners ze verder wil gaan.'

Het gerucht gaat dat Vlaams Belang niet meer betrokken zou zijn in de onderhandelingen, en dat De Wever nog twijfelt tussen een voortzetting van de Zweedse coalitie met Open Vld en CD&V of een Bourgondische coalitie met liberalen en socialisten. De uitlatingen van N-VA-kopstuk Zuhal Demir op TV Limburg dinsdag (zie lager in deze liveblog) versterkten dat gerucht nog: Demir zei onder meer dat de extreemrechtse partij maar weinig moeite deed om andere coalitiepartners ervan te overtuigen met hen samen te werken.

Maar volgens Pas is Vlaams Belang nooit de deur gewezen. 'Tot hiertoe is dat altijd correct verlopen, en worden wij door de informateur zelf op de hoogte gebracht. Alles wat andere kopstukken zeggen en schrijven, daarvan zal de toekomst moeten uitwijzen of ze voor zichzelf hebben gesproken, of dat N-VA de bocht al aan het inzetten was om in een coalitie te gaan met de verliezers', aldus Pas.

'Wij blijven van mening dat de inhoudelijke overeenkomsten groot genoeg zijn om een sterk regeerakkoord te maken dat tegemoetkomt aan het signaal van de kiezer, en vrezen dat de andere opties dat signaal in de prullenbak gooien.'

© Belga
Jan Herregods
door Jan Herregods

De regeringsvorming: niets te maken met inhoud, alles met machtshonger

Wat ook de uitkomst wordt van de ultralange Vlaamse preformatie van Bart De Wever, sinds de verkiezingen van 26 mei is één zaak duidelijker dan ooit: onze politieke partijen zijn bovenal uit op macht. Of het nu de klassieke partijen zijn of de zogenaamde zweep- of taalpartijen: bij iedereen is 'erbij zijn' misschien niet het enige maar wel het eerste waarom het draait.

Lees de analyse van Walter Pauli: De regeringsvorming: niets te maken met inhoud, alles met machtshonger

Jan Herregods
door Jan Herregods

N-VA worstelt met interne verdeeldheid bij mogelijke coalitiepartners

Dat de witte rook in de Vlaamse formatie lang op zich laat wachten heeft vooral te maken met interne verdeeldheid bij CD&V, sp.a en Open Vld. Dat zei N-VA-kopstuk Zuhal Demir dinsdag op TV Limburg.

Trui Engels
door Trui Engels

Ben Weyts: 'Coalitiekeuze ligt nog niet in definitieve plooi'

De N-VA heeft nog niet beslist met welke coalitiepartners ze in Vlaanderen in zee wil. Dat zei Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts maandag in De Ochtend op Radio 1. 'We zitten wat betreft coalitiekeuze zeker nog niet in een finale definitieve plooi. Vandaar dat er deze week nog wat contacten zullen plaatsvinden', klonk het. 'Mogelijk krijgen we deze week een doorbraak, maar discretie is geboden.'

Ook over de toekomstige Vlaams minister-president wilde Weyts niets lossen. 'We hebben veel sterke kandidaten die dat mandaat kunnen invullen', bleef Weyts op de vlakte. 'Jan Jambon zou een goede minister-president zijn, net zoals we nog andere kandidaten in de rangen hebben die dat kwaliteitsvol zouden kunnen invullen.'

Trui Engels
door Trui Engels

Wachten op witte rook

Ook dit weekend kwam er geen witte rook uit de schouw van informateur Bart De Wever. De verwachting is wel dat hij de komende dagen meer klaarheid schept over een aantal zaken, zoals de partijen waarmee hij verder wil praten over de vorming van een nieuwe Vlaamse regering, maar mogelijk ook over het scenario dat Jan Jambon en niet hijzelf die nieuwe regering zal leiden.

Tom Van Grieken, voorzitter van het Vlaams Belang, wacht op een telefoontje van Bart De Wever: Tom Van Grieken: 'De komende periode is cruciaal'

Tex Van berlaer
door Tex Van berlaer

Nog geen duidelijkheid over Vlaamse formatie

De Vlaamse formatie kwam de voorbije dagen in een stroomversnelling, schrijft persagentschap Belga.

Formateur Bart De Wever sprak woensdag al met CD&V, SP.A ging donderdag langs en ook met de onderhandelaars van Open VLD is al gesproken, bevestigen bronnen.

Vlaams Belang was donderdagavond aan de beurt. Na afloop van die laatste ontmoeting trok de N-VA-top zich vermoedelijk terug voor overleg, al is dat niet bevestigd. De Vlaams-nationalisten lossen voorlopig niets. De Wever zou ook in de gesprekken met de andere partijen niet in zijn kaarten hebben laten kijken, valt te horen.

Nochtans gonsde het de hele dag van de geruchten dat De Wever Vlaams Belang de deur zou wijzen en daarna snel duidelijk zou maken met wie hij verder in zee wil. Maar dat gebeurde vooralsnog niet. Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken verklaarde donderdagavond kort na afloop van de ontmoeting dat hij blijft hopen op een samenwerking met N-VA, en dat dat de enige manier is 'om het signaal van de kiezer te honoreren'.

Intussen voerde Filip Dewinter de druk vrijdagin De Ochtend op Radio 1 nog wat verder op. Hij beloofde dat de extreemrechtse partij haar 'duivels zal ontbinden in de oppositie' mocht De Wever voor een coalitie met SP.A kiezen.

Welke richting het uitgaat, weten ze ook bij Vlaams Belang niet, maar de analyse dat ze er wellicht niet bij zullen zijn 'is niet de onze', klinkt het formeel.

Feit is wel dat Vlaams Belang en N-VA samen geen meerderheid hebben, en dus noodgedwongen een derde partner moeten zoeken als ze samen in zee willen gaan. De andere mogelijke coalitiepartners blijven erbij dat ze een samenwerking met extreemrechts niet zien zitten.

Daarom deden de voorbije dagen ook twee andere scenario's de ronde: Bart De Wever zou nog twijfelen tussen een voortzetting van de Zweedse coalitie met Open VLD en CD&V, of een scenario waarin de christendemocraten worden ingeruild voor socialisten. SP.A-voorzitter John Crombez kreeg van zijn partij alvast het mandaat om met De Wever 'over de inhoud te praten' mocht het zover komen.

Voor beide scenario's valt iets te zeggen. Ideologisch lijkt een Zweedse coalitie logischer. Bovendien heeft ze een comfortabelere meerderheid in het parlement. De Bourgondische combinatie met SP.A en Open VLD heeft maar 64 op 124 zetels, maar zou federaal dan weer deuren kunnen openen voor een coalitie met PS en MR.

Als De Wever voor een Bourgondisch trio kiest, zoals hij ook in zijn eigen Antwerpen deed, dan valt CD&V voor het eerst sinds de paarse periode onder minister-presidenten Patrick Dewael en Bart Somers uit de boot.

Verwacht wordt nu dat N-VA de komende uren of dagen de knopen doorhakt.

Tex Van berlaer
door Tex Van berlaer

Jambon minister-president?

De kans is groot dat Jan Jambon Vlaams minister-president wordt. Niemand wil openlijk de discretie doorbreken maar in gesprekken met N-VA'ers in en rond de partijtop klinkt: 'Iedereen gaat ervan uit en is er al van doordrongen dat Jambon de MP zal zijn.'

Lees hier het volledige artikel: https://www.knack.be/nieuws/belgie/wordt-jan-jambon-vlaams-minister-president/article-news-1493357.html

Tex Van berlaer
door Tex Van berlaer

'Jan Jambon morgen formateur'

Jean-Marie Dedecker kijkt 'in zijn glazen bol' en denkt dat 'Jan Jambon vanaf morgen formateur is van de Vlaamse regering'.

Zo echoot hij het gerucht dat al langer de ronde doet, namelijk dat Jan Jambon - en niet Bart De Wever - Vlaams minister-president zal worden.

Tex Van berlaer
door Tex Van berlaer

Dedecker geeft schot voor de boeg

Met zijn woorden in de televisiestudio's van Terzake maait Dedecker klaarblijkelijk het gras voor de voeten weg van De Wever. Volgens de West-Vlaming zal de N-VA vanavond bekendmaken dat ze voortgaat zonder het Vlaams Belang.

Tex Van berlaer
door Tex Van berlaer

Jean-Marie Dedecker: 'Vandaag beslist N-VA met wie ze doorgaat'

Jean-Marie Dedecker, die verkozen werd in de Kamer vanop een N-VA-lijst, zegt dat De Wever vandaag de knoop zal doorhakken voor de beslissing met welke partijen hij gaat onderhandelen. 'We gaan nu doordoen zoals vroeger', betreurt hij. Hij blijft erop hameren dat het Vlaams Belang gedoogsteun zou verlenen aan een minderheidsregering. Dat zei hij in Terzake.

Tex Van berlaer
door Tex Van berlaer

'Bal in kamp van De Wever'

Vlaams Parlementslid Chris Janssens, die mee onderhandelt voor Vlaams Belang, heeft ook gereageerd na het onderhoud met informateur Bart De Wever (N-VA). 'Wij hebben aangedrongen om elkaar niet te lossen. De bal ligt nu in het kamp van Bart De Wever: zet hij het signaal van de kiezer om in regeringsbeleid en kiest hij voor verandering, of kiest hij voor voortzetting van het beleid dat de kiezer heeft afgestraft?', zegt hij aan Belga.

N-VA heeft voorlopig nog niet gecommuniceerd over de ontmoeting met de Vlaams Belang-kopstukken.

Tex Van berlaer
door Tex Van berlaer

'We horen samen in een coalitie'

'Vlaams Belang en N-VA horen samen in een coalitie met een derde partner als we het signaal van de kiezer niet willen negeren', verklaart Van Grieken aan Belga.

'Wij hebben de stand van zaken opgemaakt en nogmaals ons standpunt herhaald dat N-VA en het Vlaams Belang samen in een regering moeten als men het signaal van de kiezer wil honoreren. Dat signaal moet zichtbaar zijn in de coalitie', zei Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken donderdagavond na afloop van een overleg met De Wever, dat zowat anderhalf uur heeft geduurd.

Op voorhand gonsde het van de geruchten dat De Wever de extreemrechtse partij zou lossen, maar over de verklaringen van de N-VA-voorzitter wil Van Grieken niets kwijt. Hij legt de bal nu in het kamp van de formateur: 'Als hij echt verandering wil, dan moet hij met ons en een derde partner in zee, wil hij meer van hetzelfde, dan moet hij andere partners kiezen.'

© Frederic Sierakowski
Tex Van berlaer
door Tex Van berlaer

Vlaams Belang dringt aan op regeringsdeelname

Tom Van Grieken blijft erop aandringen dat zijn partij in de volgende Vlaamse regering komt. Dat heeft hij verklaard aan persagentschap Belga bij het buitentreden van zijn laatste gesprek met informateur Bart De Wever (N-VA).

Tex Van berlaer
door Tex Van berlaer

Dumpt N-VA Vlaams Belang vanavond?

Zodra staat er een nieuw gesprek gepland tussen Vlaams informateur Bart De Wever (N-VA) en Tom Van Grieken, voorzitter van het Vlaams Belang. De kans bestaat dat N-VA Van Grieken diets maakt dat er geen verdere onderhandelingsgesprekken komen, al is het verre van zeker of die boodschap vandaag al wordt overgebracht.

Jan Herregods
door Jan Herregods

Van Quickenborne: 'Ik zie wel opportuniteiten in Bourgondische coalitie'

Open Vld-Kamerlid Vincent Van Quickenborne ziet een Bourgondische coalitie op Vlaams niveau - met naast zijn partij ook N-VA en sp.a - wel zitten. Dat liet hij donderdag blijken in De Ochtend op Radio 1. Van Quickenborne is ook burgemeester in Kortrijk, waar de liberalen al zeven jaar samen met sp.a in het bestuur zitten. "Dat werkt goed, omdat dat het beste van links en van rechts combineert", vindt hij.

De Vlaamse formatie komt stilaan weer op gang, nadat formateur Bart De Wever begin juli de pauzeknop had ingedrukt. Gisterenavond/woensdagavond besliste de raad van afdelingsvoorzitters en -secretarissen van sp.a dat voorzitter John Crombez een mandaat krijgt om over de inhoud te gaan praten met de N-VA-voorzitter, als de socialisten een uitnodiging zouden krijgen.

In dat geval zou de formatie kunnen uitmonden in een Bourgondische coalitie met Open Vld, een afspiegeling van De Wevers Antwerpse meerderheid. CD&V zou dan voor het eerst sinds jaren uit de boot vallen. Open Vld-kopstuk Van Quickenborne ziet daar iets in, zei hij donderdag in De ochtend. In Kortrijk werkt burgemeester Van Quickenborne al jaren samen met N-VA en sp.a.

"Dat werkt goed, omdat dat het beste van links en het beste van rechts combineert", vindt hij. Een Bourgondische coalitie biedt "opportuniteiten", vindt hij, onder meer om "eindelijk werk te maken van de bestuurlijke ontvetting en de afschaffing van de provincies". "Dat is iets waar N-VA, sp.a en Open Vld elkaar zouden kunnen vinden, en iets wat CD&V altijd heeft geblokkeerd."

Tegelijkertijd houdt de Open Vld'er nog een slag om de arm. "Met sp.a moet je altijd opletten, want de factuur is altijd vrij duur. Maar als het gaat om sociale rechtvaardigheid, om echt mensen te helpen in armoede, denk ik wel dat je zaken kunt doen met sp.a."

Kevin Van der Auwera
door Kevin Van der Auwera

'Als de SP.A met de N-VA regeert, zijn wij in 2024 morsdood'

Onder anderen Leuvens SP.A-burgemeester Mohamed Ridouani is niet te vinden voor een toetreding tot een eventuele Bourgondische coalitie, met N-VA en Open VLD. Dat zei hij kort voor de verkiezingen van 26 mei al aan Knack. 'N-VA staat voor alles wat socialisten niet zijn en waartegen wij moeten strijden', klonk het toen.Herlees het interview.

Jan Herregods
door Jan Herregods

Bonte over eventuele regeringsdeelname: 'Groot en onverantwoord risico'

Hans Bonte, sp.a-burgemeester van Vilvoorde, blijft erbij dat de sociaaldemocraten best voor de Vlaamse oppositie kiezen. De beslissing van de raad van afdelingsvoorzitters en -secretarissen woensdag, die voorzitter John Crombez toestond om over de inhoud te praten met formateur Bart De Wever, verandert daar niets aan. "Als de sp.a ooit in een regering zou sukkelen dan kan het niet anders dan in een positie belanden waarbij het het vijfde wiel aan de wagen is", zei Bonte in De Ochtend donderdag.

"Het kan nooit kwaad om te luisteren", zei Bonte, die zelf op vakantie is en dus niet aanwezig was op de raad. "Maar de uitslag van de verkiezingen is wat ze is. Er is rechts gestemd, zelfs extreemrechts. Sp.a en andere partijen zijn afgestraft. Het komt nu aan De Wever toe om initiatief te nemen en niet langer de Vlaamse politiek te verlammen met allerlei politiek-strategische spelletjes."

Voor Bonte moet de sp.a ook regeringsdeelname aan zich laten voorbijgaan omdat ze in een Vlaamse regering nooit haar stempel zou kunnen drukken. "Als de sp.a ooit in een regering zou sukkelen dan kan ze niet anders dan in een positie belanden waarbij ze het vijfde wiel aan de wagen is. Waarbij we nooit uit de verf komen. (...) Ik denk dat we dan een zeer groot en onverantwoord risico nemen dat we in de volgende verkiezing afgestraft worden."

Daarnaast biedt oppositie aan veel nieuwe mensen op het terrein de kans om "de stiel te leren". "Het parlementaire werk, het uitwerken van voorstellen, het voorbereiden van de communicatie. Dat zijn zaken die moeilijker verlopen als je in de meerderheid zit, en je gebonden bent aan loyaliteiten aan een - in dit geval - rechtse meerderheid." Bonte pleit ervoor dat de partij zich niet laat "gebruiken in de tactische opstellingen van De Wever".

"Ook vanuit de oppositie kan je wegen op het beleid en zaken realiseren. Maar het is daarnaast zo dat wij in eerste instantie de sociaaldemocratie in Vlaanderen weer geloofwaardig en aantrekkelijk moeten maken. Voor een stuk ook moeten we de verbinding zijn tussen progressieve groepen uit het sociale, ecologische en zorgveld."

Heeft de partij ook een nieuwe voorzitter nodig? "Iemand zal toch de verantwoordelijkheid moeten nemen om de nederlaag voor een stuk door te spoelen", antwoordde Bonte. "Maar ook om een nieuw project op de rails te krijgen."

Kevin Van der Auwera
door Kevin Van der Auwera

'Alleen regering met socialistische partijen garandeert dat sociaal model overeind blijft'

Frank Moreels, voorzitter van de Belgische Transportbond (BTB), een kleinere centrale van het overkoepelende ABVV, argumenteerde eind juni reeds in Knack waarom de SP.A volgens hem voor regeringsdeelname moet kiezen.

Volgens Moreels zal alleen een regering met socialistische partijen erin garanderen dat ons sociale model overeind blijft. 'Dat de socialisten zich in een regering met de N-VA zouden "kapotregeren" overtuigt niet: ze hebben voldoende expertise in huis om vanuit de regering een deel van hun programma te realiseren. Vanuit de oppositie kunnen ze dat per definitie níét.'

Herlees het interview.

Jan Herregods
door Jan Herregods

SP.A sluit de rangen: 'We hebben onze eigen rode lijnen getrokken'

SP.A-voorzitter John Crombez heeft de neuzen min of meer in dezelfde richting gekregen. Op een bijeenkomst werd een strategische nota overeengekomen met daarin enkele inhoudelijke punten die SP.A in een mogelijk Vlaams regeerakkoord wil zien. 'De West-Vlamingen applaudisseerden het luidst.'

Jan Herregods
door Jan Herregods

Frank Vandenbroucke: 'Als het moet, dan maar zonder de N-VA'

Hoe uitzichtloos de vorming van een federale regering ook oogt, het confederalisme van de N-VA zal ons niet uit die put helpen. Hoogleraar en oud-politicus Frank Vandenbroucke waarschuwt voor de brexitose. 'Net als de brexiteers ontkent de N-VA de realiteit en overschat ze de eigen onderhandelingsmacht.'

Jan Herregods
door Jan Herregods

Bourgondische coalitie? Op deze manier wil SP.A haar vel duur verkopen

SP.A wil woensdagavond een nota opstellen die moet dienen als basis voor een eventuele regeringsonderhandeling op Vlaams niveau. Het document focust op mobiliteit, klimaat en sociale maatregelen. Verschillende partijtoppers verwachten dat de lat voor N-VA daarmee te hoog zal worden gelegd, 'tenzij die partij ons programma gewoon overneemt'.

Jan Herregods
door Jan Herregods

Verzet bij SP.A tegen deelname aan Vlaamse regering ebt weg

Bij de SP.A zijn, na een maand pauze in de Vlaamse onderhandelingen, de geesten gerijpt om toch mee te stappen in een coalitie.

Bij de SP.A was kort na de zware verkiezingsdreun grote weerstand tegen regeren met de N-VA. Dat De Wever een maand geleden de pauzeknop indrukte, heeft geholpen om de geesten bij de Vlaamse socialisten te doen rijpen. Het radicale veto is nu veel minder uitgesproken, is binnenskamers te horen.

Jan Herregods
door Jan Herregods

Magnette trekt veto tegen N-VA niet in: 'Samen regeren is onmogelijk'

Jan Herregods
door Jan Herregods

Deze week normaal gezien doorstart van Vlaamse regeringsgesprekken

Jan Herregods
door Jan Herregods

'Een democratie waar men enkel verschillen zoekt, is een democratie die afsterft'

De informatieopdracht van Johan Vande Lanotte (SP.A) en Didier Reynders (MR) wordt verlengd tot 9 september. Ze gaan nu de belangrijkste beleidsthema's bespreken met de partijen. Omdat de begroting ontspoort, wordt ook het Planbureau betrokken.

Jan Herregods
door Jan Herregods

'Een communautair akkoord vóór 2024 is een illusie'

Wanneer PS-voorzitter Elio Di Rupo en N-VA-voorzitter Bart De Wever eindelijk rond de tafel gaan zitten, wat zal er dan communautair op het menu staan? 'Alleen een "reparatiestaatshervorming" zou kunnen', zeggen specialisten.

Lees hier het artikel: Ontmoeting tussen PS en N-VA 'Een communautair akkoord vóór 2024 is een illusie'

Jan Herregods
door Jan Herregods

Charles Michel: waarom een Waalse politicus het Europese vertrouwen kreeg

Met Charles Michel als voorzitter van de Europese Raad treedt een centrumrechtse politicus uit Wallonië voor het internationale voetlicht. Het toont dat Franstalig België niet zomaar gedomineerd wordt door de socialisten, zoals Vlaanderen graag gelooft.

Herlees: Charles Michel: waarom een Waalse politicus het Europese vertrouwen kreeg

Jan Herregods
door Jan Herregods

'Politici hollen alle richtingen uit, hun kiezers achterna. Zo scheuren ze hun partij in stukken'

'Mogelijk zijn de ruzies binnen SP.A, Open VLD en CD&V de prelude van een drama dat zich de volgende jaren zou kunnen voltrekken: de desintegratie van de drie klassieke partijen', schrijft Knack-redacteur Walter Pauli.

Herlees: 'Politici hollen alle richtingen uit, hun kiezers achterna. Zo scheuren ze hun partij in stukken'

Jan Herregods
door Jan Herregods

Een blik op de toekomst: heeft de SP.A nog een bestaansreden?

'Zo goed als alle politieke partijen zijn op zoek naar een nieuw voorzitter. En vooral naar een toekomst', schrijft Knack-redacteur Ewald Pironet.

Herlees: Een blik op de toekomst: heeft de SP.A nog een bestaansreden?

Jan Herregods
door Jan Herregods

Hoe de N-VA wegkomt met de grootste verkiezingsnederlaag in vijftig jaar

Op 26 mei heeft de N-VA-leiding de politieke kaart van Vlaanderen hertekend. Al raakt Vlaams Belang niet in de Vlaamse regering, Tom Van Grieken is nu de voorzitter van een gewone partij. Met dank aan Bart De Wever en Theo Francken.

Herlees: Hoe de N-VA wegkomt met de grootste verkiezingsnederlaag in vijftig jaar