Parlementair jaar zonder regeerverklaring van start

09/10/12 om 17:58 - Bijgewerkt om 17:58

Met de herbenoeming van het Bureau en de openingsrede van voorzitter André Flahaut heeft de plenaire Kamer haar parlementair jaar op gang geschoten.

Parlementair jaar zonder regeerverklaring van start

© Belga

De openingszitting nam nauwelijks een goed kwartier in beslag. De traditionele regeerverklaring van de premier stond dit jaar immers, zoals aangekondigd, niet op de agenda.

Hoewel tijdens de zomermaanden nu en dan eens een commissie bij mekaar komt, vindt de officiële opening van het parlementair jaar in de Kamer op de tweede dinsdag van oktober plaats. Het is ook de traditie dat de eerste minister dan zijn state of the union voorleest.

Daarin zet hij de krijtlijnen van de plannen van de regering voor het komende jaar uiteen. De regeerverklaring volgt meestal na enkele lange onderhandelingsdagen en -nachten over de begroting voor het volgende jaar.

Alleen besliste de regering de begrotingscontrole 2012 en de opmaak van het budget voor volgend jaar pas tijdens de tweede helft van oktober, dus na de lokale verkiezingen, te organiseren. Met een korte openinsgzitting tot gevolg.

Tijdens die zitting herbenoemde de plenaire vergadering het Bureau van de Kamer. Dat bestaat uit voorzitter Flahaut, de ondervoorzitters en de secretarissen. Ondertussen neemt Muriel Gerkens de fakkel van Stefaan Van Hecke over als fractieleidster van Ecolo/Groen. Zij is al de vierde die de functie tijdens deze legislatuur waarneemt, nadat ook al Olivier Deleuze en Meyrem Almaci de post bekleedden.

Besparingen in de Kamer

In zijn daaropvolgende toespraak stond Flahaut stil bij de inspanningen die ook de Kamer heeft geleverd om in budgettair moeilijke tijden de tering naar de nering te zetten. Hij herinnerde aan het besparingsplan van 2,7 miljoen euro dat het Bureau enkele maanden terug heeft goedgekeurd en het knippen in de parlemenaire vergoedingen.

Wel voegde de Kamervoorzitter er aan toe dat een parlementslid een mandaat bekleedt en dus geen arbeidsovereenkomst van onbepaald duur heeft. Om goed te kunnen functioneren heeft de staat volgens Flahaut instellingen en verkozenen nodig met een fatsoenlijke dotatie en dito middelen om hun opdrachten te vervullen. "Wij moeten ook respect krijgen, en niet systematisch het mikpunt zijn van kritiek, of de dupe van desinformatie", meent Flahaut. "Wij staan mijlenver af van het hardnekkige beeld van een bijna leeg halfrond".

De regering was sterk vertegenwoordigd naar het halfrond afgezakt. Premier Di Rupo was echter nergens te bespeuren. Dat was ook N-VA-fractieleider Jan Jambon niet ontgaan. Hij stelde voor de zitting vijf minuten te schorsen, zodat de premier alsnog zijn opwachting zou kunnen maken - een verzoek waarop niet werd ingegaan.

Overigens wil N-VA het debat openen over het aantal mandatarissen in de Kamer. Jambon merkte op dat er een afspraak was gemaakt om daarover voor de start van het parlementair jaar te praten, maar dat dit niet is gebeurd. "Hebben we echt vijf ondervoorzitters, vier secretarissen en vier quaestoren nodig?", luidde het. (Belga/TE)

Lees meer over:

Onze partners