OVSG: ‘Kloof tussen leerlingen lager onderwijs niet gegroeid’

Tijdens de coronacrisis is de kloof tussen leerlingen van het lager onderwijs in de stedelijke en gemeentelijke scholen niet gegroeid. Dat besluit de OVSG, de Onderwijsvereniging van Steden en Gemeenten, uit de OVSG-toets die meer dan 14.000 leerlingen hebben afgelegd.

De decretale verplichting voor scholen om gevalideerde toetsen af te nemen, viel weg door de coronacrisis. ‘Toch koos 87 procent van de stedelijke en gemeentelijke scholen die al hadden ingeschreven ervoor om deel te nemen aan de OVSG-toets’, stelt de onderwijsvereniging donderdag. Uit de gemiddelden stelt de OVSG vast dat er geen opvallende of grote verschillen zijn met de voorgaande jaren, ondanks de coronacrisis. ‘We moeten hier natuurlijk de nuance aanbrengen dat dit enkel geldt voor de scholen die participeerden’, klinkt het in een persbericht.

‘Een tweede vaststelling is dat de kloof tussen sterk en zwak presterende leerlingen op het eerste gezicht niet is gegroeid naar aanleiding van corona. Dat bevestigt de indruk dat onze scholen er alles aan gedaan hebben om gelijke kansen voor alle leerlingen te waarborgen.’

De pedagogische begeleidingsdienst van de onderwijsvereniging zette de afgelopen periode ook in op leerlingenbegeleiding, het bereiken van kansengroepen en de realisatie van gelijke kansen op kwaliteitsvol onderwijs voor alle leerlingen, klinkt het nog. De OVSG-toets werkt als thermometer en heeft dus een signaalfunctie. ‘Als de resultaten voor een onderdeel tegenvallen, kan onze begeleiding dit samen met de school aanpakken’, meldt de koepel. ‘Zo merkten we al enkele jaren dat er op wiskunde-meten eerder lage scores kwamen. Dit domein hebben we nu dieper onderzocht.

Ook bij deze editie van de OVSG-toets liggen deze scores vrij laag.’ Leerlingen hebben het moeilijk om gericht informatie op te zoeken, gegevens terug te vinden en correct te interpreteren bij meer complexe vraagstukken. Ook hebben ze stelselmatig moeilijkheden bij het maken van herleidingen. Het toepassen van formules lukt dan weer wel goed. ‘Dat leert ons dat knelpunten niet over het hele domein gaan, maar over specifieke deelvaardigheden’, aldus OVSG. Om die lage scores te verbeteren, biedt de pedagogische begeleiding verschillende ondersteuningsmogelijkheden aan.

Dinsdag stelde het Katholiek Onderwijs Vlaanderen dat de impact van de coronacrisis op de leerprestaties in de katholieke basisscholen globaal beperkt leek, maar dat er onder de waterlijn wel grote verschillen tussen de leerlingen zijn.

Partner Content