Koen Pelleriaux: ‘Overgrote meerderheid leerkrachten is ambitieus’

© Belga

De uitspraak over het aantrekken van ambitieuze leerkrachten uit de privésector om het ambitieniveau van de leerlingen op te krikken was fout. Dat zegt Koen Pelleriaux, afgevaardigd bestuurder van het gemeenschapsonderwijs GO!, woensdag in een communicatie aan de GO!-scholen.

Hij erkent dat de overgrote meerderheid van leerkrachten ambitieus is en dat zij het maximum uit de leerlingen halen. Pelleriaux wijst erop dat er problemen zijn in het onderwijs. “Vooreerst zijn onze leerkrachten met te weinig. We moeten mensen uit andere sectoren kunnen aantrekken om het lerarentekort aan te vullen”, benadrukt hij. “Dat gaat over verloning, anciënniteit vergoeden en aantrekkelijke startbanen. We moeten de moeilijke combinatie tussen beginnen lesgeven en het halen van een lerarenopleiding oplossen.”

Daarnaast herhaalt hij zijn oproep om het lerarenkorps diverser te maken, met bachelors en masters in het basisonderwijs en in de eerste jaren van het secundair, om lesmateriaal door verschillende leraren samen te laten ontwikkelen en om het concrete werk in de school flexibeler te organiseren, door de groepsgrootte aan te passen aan de leeractiviteit. “Niet om te besparen op het aantal leerkrachten – we willen er juist méér – maar om het onderwijs beter te maken”, benadrukt hij.

Partner Content