‘Nieuw Vlaams decreet dreigt buitenschoolse opvang duurder en schaarser te maken’

Op een school in Vilvoorde. © Getty Images

Acht op de tien gemeenten vrezen voor een kleiner en duurder aanbod voor buitenschoolse opvang. Dat blijkt zaterdag uit een rondvraag van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG).

Het decreet Buitenschoolse Opvang en Activiteiten (BOA-decreet) geeft lokale besturen de opdracht om uiterlijk vanaf 2026 samen met allerlei partners een opvang- en vrijetijdsaanbod voor schoolkinderen op poten te zetten. Op die manier worden de ontwikkelingskansen van kinderen vergroot en de combinatie werk/opleiding en gezin voor ouders vergemakkelijkt. Een positieve zaak volgens de VVSG, maar het probleem zit bij de financiering. Waar subsidies voorheen naar aanbieders van opvang gingen, gaan die vanaf 2026 via een nieuwe berekening naar de gemeente. Door een herverdeling van de middelen krijgen sommige gemeenten meer geld, maar op veel plaatsen is dat veel minder.

Meer geld, minder aanbod

Acht op de tien lokale besturen vrezen dan ook dat het bedrag onvoldoende zal zijn om de doelstellingen van het decreet te realiseren, drie op de tien verliezen zelfs meer dan 40 procent van de middelen die vandaag op hun grondgebied ingezet worden om buitenschoolse opvang te realiseren. ‘De verwachtingen zijn vanaf 2026 veel hoger, het subsidiebedrag veel lager. Een uitdagend en gevarieerd aanbod voor buitenschoolse opvang en activiteiten ontwikkelen en effectief implementeren, kost geld’, aldus VVSG-voorzitter Wim Dries.

Tal van steden en gemeenten investeren nu ook al zelf in buitenschoolse opvang en zullen dit ook blijven doen. Toch overweegt de helft van de steden en gemeenten vanaf 2026 ook andere maatregelen. Twee op de vijf denken de ouderbijdragen te moeten verhogen terwijl ongeveer één op de zes overweegt de openingsuren en -momenten te beperken of het aantal kinderbegeleiders terug te schroeven.

De VVSG vraagt Vlaanderen dan ook de concrete berekening van wat nodig is om de doelstellingen uit het decreet te realiseren, een financieel groeipad en duidelijkheid over de subsidiebedragen.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content