'Tijdens de eerste onderhandelingen bleek er een entente te ontstaan over de koppeling tussen het aantal jaren verblijven in België en sociale rechten. Daarop ben ik duidelijk: je ideologie verloochenen is minder wenselijk dan vijf jaar oppositie.'
...