Binnenkort vindt er een gesprek plaats tussen Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) en de Spaanse ambassadeur Beatriz Larrotcha Palma. De ontmoeting komt er op vraag van Jambon. Die stelde een 'gedachtewisseling' voor over de gespannen situatie in Catalonië. Directe aanleiding is een unaniem goedgekeurde resolutie van het Vlaams Parlement, die de 'buitenproportionele straffen door het Spaanse Hooggerechtshof van de Catalaanse politici en activisten' veroordeelt.
...

Binnenkort vindt er een gesprek plaats tussen Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) en de Spaanse ambassadeur Beatriz Larrotcha Palma. De ontmoeting komt er op vraag van Jambon. Die stelde een 'gedachtewisseling' voor over de gespannen situatie in Catalonië. Directe aanleiding is een unaniem goedgekeurde resolutie van het Vlaams Parlement, die de 'buitenproportionele straffen door het Spaanse Hooggerechtshof van de Catalaanse politici en activisten' veroordeelt.N-VA-parlementslid Karl Vanlouwe juicht dat gesprek toe. Tegelijkertijd weigert Vanlouwe om zelf naar de ambassade te gaan. Hij heeft daarvoor nochtans een uitnodiging gekregen van diezelfde Larrotcha Palma.Wat is er net gebeurd? In navolging van de goedgekeurde resolutie van 16 oktober hadden N-VA-parlementsleden Karl Vanlouwe, Joris Nachtergaele en fractieleider Wilfried Vandaele de resolutie toegelicht in een brief aan de Spaanse ambassade. Die brief stond los van het schrijven van Jambon.Afgelopen maandag kregen de parlementsleden antwoord. Maar de toon van die brief zint de N-VA'ers niet. Zo legt Larrotcha Palma de vraag naast zich neer om in het Vlaams Parlement de Spaans-Catalaanse kwestie toe te lichten. 'Regionale parlementen zijn niet bij machte om ambassadeurs te ontbieden', luidt het. Als tegenvoorstel nodigt ze de drie volksvertegenwoordigers uit op de Spaanse ambassade in Brussel voor een werkontbijt.'Denigrerend', zegt Vanlouwe. 'Internationaal gezien staat het Vlaams Parlement op hetzelfde niveau als het nationale parlement. Die houding is niet nieuw. Eerder weigerde de ambassadeur al om naar het Vlaams Parlement te komen.'Vanlouwe benadrukt dat andere ambassadeurs, zoals de Poolse en de Turkse ambassadeur, tijdens de vorige regeerperiode wel ingingen op uitnodigingen van het parlement. 'Daarom weigeren we het werkontbijt', zegt Vanlouwe. 'Wij wensen openheid.'Daarnaast laken de N-VA'ers het feit dat de ambassadeur in haar brief spreekt over de 'gematigde en proportionele' reactie van de Spaanse staat op de Catalaanse protesten. 'Terwijl iedereen de beelden heeft gezien', zegt Vanlouwe. 'Zelfs demonstranten die hun handen in de lucht staken kregen ervan langs.' De moeilijke verstandhouding tussen Vlaanderen en Spanje zal opnieuw op de proef gesteld worden op 16 december. Dan verschijnt de gevluchte ex-regeringsleider van Catalonië, Carles Puigdemont, voor de raadkamer in Brussel. Die zal oordelen of het Europees aanhoudingsbevel tegen de Catalaan uitvoerbaar wordt verklaard.