'We zullen onverbloemd onze mening zeggen.' Zo kondigde Jan Jambon het voornemen aan om met de Spaanse ambassadeur te praten in het licht van de Spaans-Catalaanse spanningen. Via een brief nodigde hij Beatriz Larrotcha Palma uit voor zo'n 'gedachtewisseling'.

'Als Vlaamse regering blijven we van oordeel dat het conflict niet met matrakken of via rechtbanken kan worden opgelost', aldus Jambon op dinsdag. 'Enkel politieke oplossingen kunnen soelaas bieden.'

Larrotcha Palma is nu bereid om op die uitnodiging in te gaan. Binnen enkele dagen mag Jambon dus een positief antwoord verwachten. Vooral het feit dat het gaat om een uitnodiging voor een gesprek (en er dus geen sprake is van 'op het matje roepen') heeft een goede indruk gemaakt op de Spaanse ambassade, klinkt het.

Hoe en waar het gesprek zal plaatsvinden is op dit moment nog niet duidelijk.

'We zullen onverbloemd onze mening zeggen.' Zo kondigde Jan Jambon het voornemen aan om met de Spaanse ambassadeur te praten in het licht van de Spaans-Catalaanse spanningen. Via een brief nodigde hij Beatriz Larrotcha Palma uit voor zo'n 'gedachtewisseling'. 'Als Vlaamse regering blijven we van oordeel dat het conflict niet met matrakken of via rechtbanken kan worden opgelost', aldus Jambon op dinsdag. 'Enkel politieke oplossingen kunnen soelaas bieden.'Larrotcha Palma is nu bereid om op die uitnodiging in te gaan. Binnen enkele dagen mag Jambon dus een positief antwoord verwachten. Vooral het feit dat het gaat om een uitnodiging voor een gesprek (en er dus geen sprake is van 'op het matje roepen') heeft een goede indruk gemaakt op de Spaanse ambassade, klinkt het.Hoe en waar het gesprek zal plaatsvinden is op dit moment nog niet duidelijk.