"Die monitoring gebeurt systematisch, op regelmatige tijdstippen en op verschillende manieren", zegt de woordvoerster. "Van de vele aanbevelingen hebben we ondertussen meer dan de helft gerealiseerd, de andere zijn lopende. Sommige maatregelen nemen dan ook meer tijd dan andere om te kunnen implementeren. We houden daarbij uiteraard rekening met de continuïteit van de dienst en waken erover dat onze repatriëringsmissies adequaat, correct en op humane wijze worden uitgevoerd, wat het geval is. Er zijn ons geen nieuwe incidenten bekend, noch kenbaar gemaakt door de Algemene Inspectie." Intussen heeft de AIG ook een nieuw opvolgrapport klaar, waarin duidelijk andere cijfers staan. Zo blijkt dat er voor 23 procent van de 82 opgestelde actiepunten nog geen initiatief is genomen, en niet langer voor 36 procent. 34 procent is geïmplementeerd, tegenover de 21 procent die in het door VTM NIEUWS geciteerde rapport vermeld worden. 29 procent is in uitvoering en 14 procent is in voorbereiding. In het vorige rapport ging dat respectievelijk nog om 22 procent en 21 procent. Dat de stuurgroep die de audit van de Algemene Inspectie opvolgt, besloten zou hebben het opvolgproces stop te zetten, klopt niet, melden welingelichte bronnen. Wel heeft die stuurgroep beslist om een nieuwe vereenvoudigde en meer pragmatische opvolgingsmethode uit te werken. Ook is sinds enige tijd een nieuwe beleidsadviseur aangesteld om de opvolging verder te zetten. (Belga)

"Die monitoring gebeurt systematisch, op regelmatige tijdstippen en op verschillende manieren", zegt de woordvoerster. "Van de vele aanbevelingen hebben we ondertussen meer dan de helft gerealiseerd, de andere zijn lopende. Sommige maatregelen nemen dan ook meer tijd dan andere om te kunnen implementeren. We houden daarbij uiteraard rekening met de continuïteit van de dienst en waken erover dat onze repatriëringsmissies adequaat, correct en op humane wijze worden uitgevoerd, wat het geval is. Er zijn ons geen nieuwe incidenten bekend, noch kenbaar gemaakt door de Algemene Inspectie." Intussen heeft de AIG ook een nieuw opvolgrapport klaar, waarin duidelijk andere cijfers staan. Zo blijkt dat er voor 23 procent van de 82 opgestelde actiepunten nog geen initiatief is genomen, en niet langer voor 36 procent. 34 procent is geïmplementeerd, tegenover de 21 procent die in het door VTM NIEUWS geciteerde rapport vermeld worden. 29 procent is in uitvoering en 14 procent is in voorbereiding. In het vorige rapport ging dat respectievelijk nog om 22 procent en 21 procent. Dat de stuurgroep die de audit van de Algemene Inspectie opvolgt, besloten zou hebben het opvolgproces stop te zetten, klopt niet, melden welingelichte bronnen. Wel heeft die stuurgroep beslist om een nieuwe vereenvoudigde en meer pragmatische opvolgingsmethode uit te werken. Ook is sinds enige tijd een nieuwe beleidsadviseur aangesteld om de opvolging verder te zetten. (Belga)