Moedertaal op school: N-VA wenst leerkrachten 'veel sterkte' toe

27/11/17 om 05:21 - Bijgewerkt om 11:29

Bron: Belga

Leerlingen die thuis een andere taal spreken dan het Nederlands, mogen die ook gebruiken op de speelplaats en zelfs in de klas. Dat staat in een nieuwe leidraad waarmee het Gemeenschapsonderwijs (GO!) dit schooljaar aan de slag gaat. N-VA is gekant tegen het initiatief.

Moedertaal op school: N-VA wenst leerkrachten 'veel sterkte' toe

Het Xaveriuscollege in Borgerhout. © ImageDesk

In een nieuwe leidraad, die het GO! in al zijn scholen verspreidt, staat dat directeurs positief moeten omspringen met de moedertaal, of die nu Spaans, Pools of Arabisch is. Want verbieden werkt contraproductief, klinkt het. 'Doordat we positiever omspringen met die talen voelen leerlingen zich beter op school en leggen ze ook makkelijker de brug naar het Nederlands', zegt Raymonda Verdyck, de topvrouw van het GO! .

Het GO! is niet het enige net dat meer aandacht wil voor de moedertaal op school. Het stedelijk onderwijs in Gent heeft een gelijkaardige visie en ook de grootste onderwijskoepel - Katholiek Onderwijs Vlaanderen - werkt aan een 'ondersteuningsdocument' om leraren aan de slag te doen gaan met alle talen in de klas.

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) benadrukt dat het Nederlands de onderwijs- en instructietaal is en dat dat zo moet blijven. 'Maar dat scholen een visie ontwikkelen om met die meertaligheid om te gaan is een goede zaak.'

N-VA tegen

Vlaams parlementslid Koen Daniëls (N-VA) heeft zware bedenkingen bij het initiatief. Tijdens De Ochtend op Radio 1 vroeg Daniëls zich onder meer af of een en ander wel past binnen de taalwetgeving.

'Ik vind dat men het heel complex aan het maken is', reageert de onderwijsspecialist van N-VA. Zijn leuze luidt: 'De Nederlandse taal verbindt ons allemaal, vandaag en morgen'. Daarmee bedoelt Daniëls dat een goede kennis van het Nederlands dé manier is om een diploma te behalen, goed te communiceren met de overheid, enzovoort.

'Gaan we hiermee de doorstroming naar het hoger onderwijs verbeteren van leerlingen van wie het Nederlands niet de thuistaal is?' De N-VA'er wenst de betrokken leerkrachten alvast 'veel sterkte' toe. 'En we vinden al geen leerkrachten in de grote steden', merkt Daniëls op. 'Je gaat jezelf daar tegenkomen'.

SP.A: 'Meertaligheid kan leerwinst opleveren'

SP.A steunt het initiatief van het GO!. 'Pragmatisch en logisch', zo zegt SP.A-onderwijsspecialiste Caroline Gennez. 'N-VA hoeft niet ongerust te zijn. Het Nederlands is en blijft de gedeelde instructietaal. Maar aan het einde van de rit is de leerwinst groter als de meertaligheid en thuistaal gevaloriseerd worden', zegt Gennez.

Delen

Ontspannen met taal omgaan, helpt om beter te leren op school, ook om Nederlands te leren. Respect voor de thuistaal zou dus een evidentie moeten zijn op school

Caroline Gennez, SP.A

'Voor ons is het ongelooflijk belangrijk dat het kind centraal staat', zegt Gennez. 'Kinderen moeten zich thuis kunnen voelen op school. Dat is moeilijk als je hun thuistaal volledig verbiedt op school', legt de SP.A-politica uit. Daarom staat SP.A achter het initiatief van het GO! om de thuistaal op een andere manier te benaderen. Die aanpak staat volgens Gennez ook niet haaks op het gebruik van het Nederlands als onderwijstaal. 'Dat gaat niet ten koste van gebruik Nederlands als instructietaal, integendeel. Ontspannen met taal omgaan, helpt om beter te leren op school, ook om Nederlands te leren. Respect voor de thuistaal zou dus een evidentie moeten zijn op school', klinkt het.

'Meertaligheid is altijd al een troef geweest voor Vlamingen in de wereld, laten we die kennis van meerdere talen ook bij nieuwe Belgen koesteren. Een belangrijke randvoorwaarde voor goede schoolprestaties is de 'taligheid' van het kind. Taalarmoede, zowel in het Nederlands als in een eventuele andere thuistaal, is altijd een rem', aldus nog Gennez.

Onze partners