Minister Vandenbroucke wil beroep huisarts aantrekkelijker maken

© Belga Image

Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke heeft een plan klaar om het beroep van huisarts te hervormen. Hij komt daarvoor met een nota met vijf pijlers, die vrijdag werd voorgesteld aan de sector, meldt zijn kabinet zaterdag.

De vijf pijlers waarop de minister wil inzetten zijn: zorgen voor voldoende en goed gespreide huisartsen(praktijken), het verminderen van zinloze administratieve overlast, het verbeteren van de toegankelijkheid voor de patiënt, een goed organisatiemodel en een evenwichtig financieringsmodel.

Digitalisering

We moeten ervoor zorgen dat onze huisartsen zoveel mogelijk hun tijd kunnen besteden aan waar ze voor opgeleid zijn en waarom ze dit beroep doen: de zorg voor hun patiënten, luidt het in de nota. Om de taak van de huisartsen lichter te maken, verwijst minister Vandenbroucke onder meer naar de afschaffing van de ziektebriefjes voor 1 dag (tot driemaal per jaar) in ondernemingen vanaf 50 werknemers. Dat voorstel van de regering ligt momenteel bij de sociale partners. Ook de verdere digitalisering van het beroep moet de taak van de huisarts minder zwaar maken. 

Vandenbroucke komt ook met een voorstel om de toegang tot de (huis)arts gratis te maken voor de kinderen en jongvolwassenen die het voorkeurtarief genieten en die een globaal medisch dossier hebben bij hun huisarts. Daarvoor is een budget van 5,5 miljoen euro vrijgemaakt. Een en ander moet het gebruik van het globaal medisch dossier verhogen bij de jongeren.

Taken delegeren

Daarnaast wil de minister inzetten ‘de juiste zorg op de juiste plaats door de juiste persoon’. Studies wijzen erop dat niet minder dan een derde van de taken van de huisarts gedelegeerd zouden kunnen worden aan administratieve medewerkers en verpleegkundigen. Een beter organisatiemodel moet daar werk van maken. 

Beroep financieel aantrekkelijker maken

Tot slot wil de minister het beroep van huisarts financieel aantrekkelijker maken. Op dit moment worden huisartsen nog steeds grotendeels per prestatie gefinancierd. Hoe meer patiënten, hoe meer consultaties, hoe hoger hun inkomen. Vandenbroucke wil daar deels vanaf. ‘Je behoudt een stuk financiering per prestatie, maar de druk op de huisartsen om per se volume te draaien, die moeten we doen dalen’, klinkt het.

‘New Deal’

‘We staan voor een immense maar uitermate boeiende uitdaging, namelijk het versterken van een eerste lijn. (…) We hebben nood aan een ‘New Deal’ voor de huisartsen, die niet alleen inzet op de vraag hoe huisartsen beter ondersteund kunnen worden, onder meer door samen te werken met andere zorgverleners of -ondersteuners, maar ook hoe hun financieringsmodel beter kan inspelen op beschikbaarheid, samenwerking, zorgcontinuïteit, preventie en empowerment’, aldus nog minister Vandenbroucke.

Partner Content