"We moeten het fiscaal voordeel voor pensioensparen behouden", onderstreept De Croo. Hij wijst erop dat ook internationale instellingen regelmatig het belang van bijkomende systemen naast het wettelijk pensioen benadrukken. Een oplossing is ook belangrijk voor onze economie, want het maakt geld vrij voor langetermijninvesteringen, argumenteert de Open VLD'er.

Geens belooft op zoek te gaan naar "een passende oplossing die het fiscaal voordeel voor pensioensparen overeind houdt". Het gunstregime zelf wordt niet in vraag gesteld, wel moet er een antwoord gezocht worden op de discriminatie van buitenlandse instellingen. "Zoals bij het gelijkaardige spaarboekjes-arrest is gebeurd", brengt de CD&V'er nog in herinnering.

Overtreding europese regels

Het Europees Hof van Justitie oordeelde dat het Belgische fiscale gunstregime voor pensioensparen niet langer beperkt mag blijven tot Belgische financiële instellingen. Door buitenlandse instellingen uit te sluiten, treedt ons land immers de Europese regels met voeten.

Volgens de rechters in Luxemburg maken de Belgische regels het voor buitenlandse banken moeilijker om hun pensioenspaarproducten in ons land aan de man te krijgen. Daarnaast belemmeren ze ook het vrij verkeer van kapitaal, luidt het.

De argumenten van België wijst het hof van de hand. Zo had ons land nog geargumenteerd dat de regeling noodzakelijk is voor de samenhang van het fiscale stelstel, de doeltreffendheid van controles en de bescherming van de consument. Maar dat volgen de rechters dus niet. (Belga/TE)

"We moeten het fiscaal voordeel voor pensioensparen behouden", onderstreept De Croo. Hij wijst erop dat ook internationale instellingen regelmatig het belang van bijkomende systemen naast het wettelijk pensioen benadrukken. Een oplossing is ook belangrijk voor onze economie, want het maakt geld vrij voor langetermijninvesteringen, argumenteert de Open VLD'er. Geens belooft op zoek te gaan naar "een passende oplossing die het fiscaal voordeel voor pensioensparen overeind houdt". Het gunstregime zelf wordt niet in vraag gesteld, wel moet er een antwoord gezocht worden op de discriminatie van buitenlandse instellingen. "Zoals bij het gelijkaardige spaarboekjes-arrest is gebeurd", brengt de CD&V'er nog in herinnering. Het Europees Hof van Justitie oordeelde dat het Belgische fiscale gunstregime voor pensioensparen niet langer beperkt mag blijven tot Belgische financiële instellingen. Door buitenlandse instellingen uit te sluiten, treedt ons land immers de Europese regels met voeten.Volgens de rechters in Luxemburg maken de Belgische regels het voor buitenlandse banken moeilijker om hun pensioenspaarproducten in ons land aan de man te krijgen. Daarnaast belemmeren ze ook het vrij verkeer van kapitaal, luidt het. De argumenten van België wijst het hof van de hand. Zo had ons land nog geargumenteerd dat de regeling noodzakelijk is voor de samenhang van het fiscale stelstel, de doeltreffendheid van controles en de bescherming van de consument. Maar dat volgen de rechters dus niet. (Belga/TE)