Over de precieze tarieven voor de heffing worden de onderhandelingen momenteel nog gevoerd.

Eerlijker

In 2011 sloten Vlaanderen, Wallonië en Brussel een akkoord over de invoering van een kilometerheffing voor vrachtwagens als vervanger voor het bestaande eurovignet. De kilometerheffing moet de milieu- en infrastructuurkosten veroorzaakt door vrachtverkeer eerlijker verdelen. Waar het vignet voor iedereen evenveel kost, zal de kilometerheffing gebaseerd zijn op satelliettechnologie en elke verreden kilometer van elke vrachtwagen registreren en belasten. Wie veel rijdt, zal dus meer betalen dan iemand die minder rijdt.

De drie gewesten spraken af het systeem in 2016 in te voeren. Nu is er een concretere timing. In april 2016 moet de kilometerheffing een feit zijn. Volgens Johan Schoups volgt er in het najaar een testfase en zullen de toestellen voor de vrachtwagens, de On Board Units (OBU), beschikbaar zijn.

Tarieven

De tarieven voor het systeem liggen nog niet vast. Daarover onderhandelen de gewesten en de transportsector nog. Het is overigens niet uitgesloten dat de tarieven verschillend zijn in Vlaanderen, Wallonië en Brussel.

Volgens Flows had de kilometerheffing twee maanden vroeger in werking kunnen treden. Officieel zou dat uitstel er zijn omdat Satellic, het privébedrijf dat het systeem praktisch moet uitrollen en beheren, vertraging heeft opgelopen. Het uitstel zou niets te maken hebben met de mogelijke klacht bij de Europese Commissie van Aetis, een Europese beroepsorganisatie van toloperatoren. Aetis meent dat Satellic over een feitelijk monopolie beschikt omdat de andere operatoren nog niet over de technische gegevens beschikken om hun apparatuur klaar te maken voor het Belgische systeem. (Belga)

Over de precieze tarieven voor de heffing worden de onderhandelingen momenteel nog gevoerd.In 2011 sloten Vlaanderen, Wallonië en Brussel een akkoord over de invoering van een kilometerheffing voor vrachtwagens als vervanger voor het bestaande eurovignet. De kilometerheffing moet de milieu- en infrastructuurkosten veroorzaakt door vrachtverkeer eerlijker verdelen. Waar het vignet voor iedereen evenveel kost, zal de kilometerheffing gebaseerd zijn op satelliettechnologie en elke verreden kilometer van elke vrachtwagen registreren en belasten. Wie veel rijdt, zal dus meer betalen dan iemand die minder rijdt. De drie gewesten spraken af het systeem in 2016 in te voeren. Nu is er een concretere timing. In april 2016 moet de kilometerheffing een feit zijn. Volgens Johan Schoups volgt er in het najaar een testfase en zullen de toestellen voor de vrachtwagens, de On Board Units (OBU), beschikbaar zijn. De tarieven voor het systeem liggen nog niet vast. Daarover onderhandelen de gewesten en de transportsector nog. Het is overigens niet uitgesloten dat de tarieven verschillend zijn in Vlaanderen, Wallonië en Brussel. Volgens Flows had de kilometerheffing twee maanden vroeger in werking kunnen treden. Officieel zou dat uitstel er zijn omdat Satellic, het privébedrijf dat het systeem praktisch moet uitrollen en beheren, vertraging heeft opgelopen. Het uitstel zou niets te maken hebben met de mogelijke klacht bij de Europese Commissie van Aetis, een Europese beroepsorganisatie van toloperatoren. Aetis meent dat Satellic over een feitelijk monopolie beschikt omdat de andere operatoren nog niet over de technische gegevens beschikken om hun apparatuur klaar te maken voor het Belgische systeem. (Belga)