Patokh Chodiev staat centraal in de werkzaamheden van de onderzoekscommissie. Die gaat na of er sprake was van ongeoorloofde inmenging bij de totstandkoming en toepassing van de wet op de verruimde minnelijke schikking in 2011. Chodiev en twee zakenpartnes - Alijan Ibragimov en Alexander Mashkevitsh - waren bij de eersten om van die zogenaamde afkoopwet gebruik te maken.

Chodiev was in eerste instantie uitgenodigd om begin juli voor de onderzoekscommissie te verschijnen, maar stuurde zijn kat. Via zijn advocaten maakte hij duidelijk dat de commissie naar zijn smaak niet objectief te werk gaat en hem van bij de start als schuldige heeft behandeld. De commissie moest daarom terugvallen op een dagvaarding. De wettelijke termijnen maakten dat de steenrijke zakenman vandaag moest langskomen.

Dinsdag echter werd duidelijk dat Chodiev niet zou komen, maar dat zijn advocaten wel naar het parlement zouden afzakken. Blijkbaar beschikt Chodiev over een medisch attest dat aangeeft dat hij geen lange verplaatsingen kan maken. Commissievoorzitter Dirk Van der Maelen maakte daarop het voorstel over om Chodiev via teleconferentie te verhoren in de Belgische ambassade in Moskou.

Ten laatste maandag zouden de advocaten het antwoord van Chodiev overmaken. Indien hij weigert, dan zal de onderzoekscommissie een proces-verbaal van niet-verschijning aan de procureur-generaal van Brussel bezorgen met de vraag er het nodige gevolg aan te geven, aldus Van der Maelen. Een getuige verhoren via videoconferentie zou een absolute primeur zijn voor een onderzoekscommissie.

'Het probleem voor Chodiev is dat, als hij ooit op Belgisch grondgebied komt en in contact komt met de politie enzomeer, hij kan worden vervolgd en gedagvaard voor het Belgisch gerecht', legt de commissievoorzitter uit. 'De mogelijke financiële sanctie zal hij niet zo belangrijk vinden, maar een mogelijke veroordeling tot zes maanden kan wel vervelend zijn voor iemand die zich in de haute finance begeeft'.

Van der Maelen merkt naar eigen zeggen een evolutie in de houding van Chodiev. 'Vroeger in juli ging hij zeker niet komen omdat we partijdig waren. Nu stel ik vast dat hij toch zijn advocaten stuurt', luidt het. Enkele weken geleden kwam overigens Ibragimov naar Brussel afgezakt om voor de onderzoekscommissie te verschijnen. Een eventuele optie die ook al ter sprake kwam, was dat de onderzoekscommissie zelf naar Moskou zou afreizen, maar de leden gaven de voorkeur aan de piste van de teleconferentie.

Patokh Chodiev staat centraal in de werkzaamheden van de onderzoekscommissie. Die gaat na of er sprake was van ongeoorloofde inmenging bij de totstandkoming en toepassing van de wet op de verruimde minnelijke schikking in 2011. Chodiev en twee zakenpartnes - Alijan Ibragimov en Alexander Mashkevitsh - waren bij de eersten om van die zogenaamde afkoopwet gebruik te maken.Chodiev was in eerste instantie uitgenodigd om begin juli voor de onderzoekscommissie te verschijnen, maar stuurde zijn kat. Via zijn advocaten maakte hij duidelijk dat de commissie naar zijn smaak niet objectief te werk gaat en hem van bij de start als schuldige heeft behandeld. De commissie moest daarom terugvallen op een dagvaarding. De wettelijke termijnen maakten dat de steenrijke zakenman vandaag moest langskomen.Dinsdag echter werd duidelijk dat Chodiev niet zou komen, maar dat zijn advocaten wel naar het parlement zouden afzakken. Blijkbaar beschikt Chodiev over een medisch attest dat aangeeft dat hij geen lange verplaatsingen kan maken. Commissievoorzitter Dirk Van der Maelen maakte daarop het voorstel over om Chodiev via teleconferentie te verhoren in de Belgische ambassade in Moskou.Ten laatste maandag zouden de advocaten het antwoord van Chodiev overmaken. Indien hij weigert, dan zal de onderzoekscommissie een proces-verbaal van niet-verschijning aan de procureur-generaal van Brussel bezorgen met de vraag er het nodige gevolg aan te geven, aldus Van der Maelen. Een getuige verhoren via videoconferentie zou een absolute primeur zijn voor een onderzoekscommissie.'Het probleem voor Chodiev is dat, als hij ooit op Belgisch grondgebied komt en in contact komt met de politie enzomeer, hij kan worden vervolgd en gedagvaard voor het Belgisch gerecht', legt de commissievoorzitter uit. 'De mogelijke financiële sanctie zal hij niet zo belangrijk vinden, maar een mogelijke veroordeling tot zes maanden kan wel vervelend zijn voor iemand die zich in de haute finance begeeft'.Van der Maelen merkt naar eigen zeggen een evolutie in de houding van Chodiev. 'Vroeger in juli ging hij zeker niet komen omdat we partijdig waren. Nu stel ik vast dat hij toch zijn advocaten stuurt', luidt het. Enkele weken geleden kwam overigens Ibragimov naar Brussel afgezakt om voor de onderzoekscommissie te verschijnen. Een eventuele optie die ook al ter sprake kwam, was dat de onderzoekscommissie zelf naar Moskou zou afreizen, maar de leden gaven de voorkeur aan de piste van de teleconferentie.