De koning aanvaardde op 21 december het ontslag van de regering. Sindsdien geldt een periode van lopende zaken. De vorst heeft premier Charles Michel en Kamervoorzitter Siegfried Bracke gevraagd hem op de hoogte te houden van het verloop van de werkzaamheden.

Niets nieuws onder de zon. Tijdens de periode 2010-2011 was er zelfs een periode van lopende zaken die 541 dagen duurde. Alleen gold die toen tijdens de zoektocht naar een nieuwe regering. Ditmaal loopt ze tot aan de volgende verkiezingen van 26 mei, en nog een poos nadien. De ontslagnemende minderheidsregering en het parlement zullen met andere woorden moeten nagaan in welke mate wetteksten nog groen licht kunnen krijgen.

Het gaat enerzijds om dossiers waarover binnen de Zweedse ploeg - toen nog met N-VA aan boord - een akkoord bestond en anderzijds om voorstellen vanuit het parlement. De regering heeft niet langer de lead, vatten verschillende fracties het maandag samen. Voor de groenen is het al langer duidelijk dat het parlement het voortouw moet nemen. 'Het is niet aan een minderheidsregering in lopende zaken om het parlement te zeggen hoe het moet werken. Het parlement moet integendeel een kader vastleggen dat de regering moet respecteren tot 26 mei', vat Georges Gilkinet (Ecolo-Groen) het samen.

Aan Franstalige zijde is niet iedereen opgezet met de rol van Kamervoorzitter Bracke. Het cdH wil dat premier Michel met de democratische partijen samenzit over de komende weken en maanden, onder meer over de begrotingsaspecten. 'Vandaag is het N-VA die via Siegfried Bracke de Kamer zal besturen. Ik vrees dat ze enkel de zaak zal lamleggen om te bewijzen dat niets nog werkt in dit land', zegt fractieleidster Catherine Fonck.

Maar het cdH lijkt geïsoleerd te staan met dat standpunt. 'Er zijn vandaag geen elementen die aantonen dat Siegfried Bracke niet boven de mêlée zou staan. De regering heeft geen meerderheid, is ontslagnemend en zit in lopende zaken. Er kan geen sprake van zijn om Charles Michel opnieuw orkestleider te maken. De bal ligt in het kamp van het parlement, en dat moet zijn verantwoordelijkheid opnemen door meerderheden te zoeken, al zal dat niet gemakkelijk zijn', klinkt het op de oppositiebanken. Het is uitkijken wat de conferentie van voorzitters dinsdag zal beslissen.

De koning aanvaardde op 21 december het ontslag van de regering. Sindsdien geldt een periode van lopende zaken. De vorst heeft premier Charles Michel en Kamervoorzitter Siegfried Bracke gevraagd hem op de hoogte te houden van het verloop van de werkzaamheden. Niets nieuws onder de zon. Tijdens de periode 2010-2011 was er zelfs een periode van lopende zaken die 541 dagen duurde. Alleen gold die toen tijdens de zoektocht naar een nieuwe regering. Ditmaal loopt ze tot aan de volgende verkiezingen van 26 mei, en nog een poos nadien. De ontslagnemende minderheidsregering en het parlement zullen met andere woorden moeten nagaan in welke mate wetteksten nog groen licht kunnen krijgen. Het gaat enerzijds om dossiers waarover binnen de Zweedse ploeg - toen nog met N-VA aan boord - een akkoord bestond en anderzijds om voorstellen vanuit het parlement. De regering heeft niet langer de lead, vatten verschillende fracties het maandag samen. Voor de groenen is het al langer duidelijk dat het parlement het voortouw moet nemen. 'Het is niet aan een minderheidsregering in lopende zaken om het parlement te zeggen hoe het moet werken. Het parlement moet integendeel een kader vastleggen dat de regering moet respecteren tot 26 mei', vat Georges Gilkinet (Ecolo-Groen) het samen. Aan Franstalige zijde is niet iedereen opgezet met de rol van Kamervoorzitter Bracke. Het cdH wil dat premier Michel met de democratische partijen samenzit over de komende weken en maanden, onder meer over de begrotingsaspecten. 'Vandaag is het N-VA die via Siegfried Bracke de Kamer zal besturen. Ik vrees dat ze enkel de zaak zal lamleggen om te bewijzen dat niets nog werkt in dit land', zegt fractieleidster Catherine Fonck. Maar het cdH lijkt geïsoleerd te staan met dat standpunt. 'Er zijn vandaag geen elementen die aantonen dat Siegfried Bracke niet boven de mêlée zou staan. De regering heeft geen meerderheid, is ontslagnemend en zit in lopende zaken. Er kan geen sprake van zijn om Charles Michel opnieuw orkestleider te maken. De bal ligt in het kamp van het parlement, en dat moet zijn verantwoordelijkheid opnemen door meerderheden te zoeken, al zal dat niet gemakkelijk zijn', klinkt het op de oppositiebanken. Het is uitkijken wat de conferentie van voorzitters dinsdag zal beslissen.