Sinds 2008 staat de leerkracht secundair onderwijs op de lijst van knelpuntberoepen. Een groot probleem waarmee het secundair onderwijs kampt is de vervroegde uitdiensttreding. Zo verlaat bijna één op vier jonge leraren al na vijf jaar het onderwijs. Bente Van Lommen, master in de opleidings- en onderwijswetenschappen (Universiteit Antwerpen), ging aan de hand van gesprekken met leraren en directies na wat de school kan doen om het probleem in te dijken. Leraren stimuleren om niet vast te roesten

Een goed personeelsbeleid blijkt een cruciaal element te zijn om de uitdiensttrede van leraren tegen te gaan. Scholen die investeren in hun personeelsbeleid doen het aanzienlijk beter om hun leerkrachten langer en gemotiveerder voor de klas te houden. Functioneringsgesprekken vormen de spil van een goed draaiend personeelsbeleid. Directeurs die tijdens functioneringsgesprekken werkpunten, talenten en nascholingsbehoeften met hun leerkrachten bespreken, boeken succes. Het stimuleren van leerkrachten om zich te blijven ontwikkelen, zorgt dat ze minder zullen vastroesten gedurende hun loopbaan.

De directeur als mentor

Andere aspecten die inwerken op het verloop hebben te maken met schoolleiderschap, mentoring en inspraak. Menselijke, open leiders die transparant communiceren met leerkrachten hebben minder last van vervroegde uitdiensttreding van leerkrachten. Mentorschap boekt winst als alle leerkrachten dit ondersteunen en als de directeur functioneert als mentor-coach voor al wie voor de klas staat. Het belang van inspraak mag niet worden onderschat: leraren willen zelf initiatief nemen en hun steentje bijdragen aan de school. Scholen waarbij dit in grote mate kan, kennen minder uitval bij hun leerkrachtenteam dat zich sterker betrokken en meer gewaardeerd zal voelen.

Vergaderingen en administratie

Vergaderingen en administratie blijven een gevoelig punt in het secundair onderwijs. Directies die durven snoeien in het aantal vergaderingen en de administratieve taken weten te beperken, zitten al behoorlijk op de goede weg.

In samenwerking met de UHasselt organiseert Scriptie vzw morgen de uitreiking van de Vlaamse Scriptieprijs 2013 in het CC Hasselt. Bente Van Lommen komt er te weten of zij de Klasseprijs, de deelprijs voor onderwijsscripties, wint. www.scriptieprijs.be

Sinds 2008 staat de leerkracht secundair onderwijs op de lijst van knelpuntberoepen. Een groot probleem waarmee het secundair onderwijs kampt is de vervroegde uitdiensttreding. Zo verlaat bijna één op vier jonge leraren al na vijf jaar het onderwijs. Bente Van Lommen, master in de opleidings- en onderwijswetenschappen (Universiteit Antwerpen), ging aan de hand van gesprekken met leraren en directies na wat de school kan doen om het probleem in te dijken. Leraren stimuleren om niet vast te roesten Een goed personeelsbeleid blijkt een cruciaal element te zijn om de uitdiensttrede van leraren tegen te gaan. Scholen die investeren in hun personeelsbeleid doen het aanzienlijk beter om hun leerkrachten langer en gemotiveerder voor de klas te houden. Functioneringsgesprekken vormen de spil van een goed draaiend personeelsbeleid. Directeurs die tijdens functioneringsgesprekken werkpunten, talenten en nascholingsbehoeften met hun leerkrachten bespreken, boeken succes. Het stimuleren van leerkrachten om zich te blijven ontwikkelen, zorgt dat ze minder zullen vastroesten gedurende hun loopbaan.De directeur als mentor Andere aspecten die inwerken op het verloop hebben te maken met schoolleiderschap, mentoring en inspraak. Menselijke, open leiders die transparant communiceren met leerkrachten hebben minder last van vervroegde uitdiensttreding van leerkrachten. Mentorschap boekt winst als alle leerkrachten dit ondersteunen en als de directeur functioneert als mentor-coach voor al wie voor de klas staat. Het belang van inspraak mag niet worden onderschat: leraren willen zelf initiatief nemen en hun steentje bijdragen aan de school. Scholen waarbij dit in grote mate kan, kennen minder uitval bij hun leerkrachtenteam dat zich sterker betrokken en meer gewaardeerd zal voelen.Vergaderingen en administratie blijven een gevoelig punt in het secundair onderwijs. Directies die durven snoeien in het aantal vergaderingen en de administratieve taken weten te beperken, zitten al behoorlijk op de goede weg.