Beste mevrouw Verdyck,

Jongeren schrijven geen brieven meer en toch ... Vandaag kruip ik als voorzitster van de Vlaamse Scholierenkoepel, maar ook als oud-leerling van het GO! in mijn pen om twee redenen. Ik wil in naam van een grote groep leerlingen reageren op het opmerkelijke arrest van de Raad van State over het dragen van hoofddoeken en tulbanden in scholen van het GO! in Dendermonde en Sint-Truiden. Ik ben ook teleurgesteld in het antwoord van uw woordvoerster in de media.

Laat me meteen duidelijk zijn: mijn open brief is geen aanklacht tegen het GO!. Zie het als een oproep aan uzelf, maar ook aan de Raad van het GO! en alle schooldirecties in Vlaanderen om eindelijk het gesprek aan te gaan met de leerlingen en hun ouders, van welke levensbeschouwelijke overtuiging ook. Ik stuur deze brief dan ook aan de koepels, schoolbesturen en directies van de andere onderwijsnetten.

Ik heb net als u een dubbel gevoel bij het arrest dat komaf maakt met het verbod in twee scholen. De vraag van de moslimmeisjes en de sikhjongen heeft gehoor gekregen. Dat is goed nieuws voor hen, maar wat betekent het voor de rechten van jongeren die ergens anders in Vlaanderen naar school gaan? Leerlingen van scholen waar er voor het algemeen verbod geen problemen waren zoals bekeringsdrift en sociale druk?

Een heleboel jongeren hebben zich net als ik in het verleden uitgesproken tegen een algemeen verbod. In bijna alle scholen secundair onderwijs in Vlaanderen - ook van de andere netten - bestaat een verbod op hoofddoeken. In het hoofddoekendebat lijkt de leerlingeninspraak naar de achtergrond te verdwijnen. Als een schoolbestuur zonder inspraak een beslissing neemt, negeren zij autochtone en allochtone leerlingen én hun ouders. Mijn boodschap: een verbod mag niet ingevoerd worden zonder overleg. Neem de scholieren ook in deze materie ernstig!

Ik verwacht dit ook van alle scholen die door een hoofddekselverbod aan een hoofddoek of tulband dezelfde betekenis geven als aan een petje. Scholen mogen er zich niet zo makkelijk vanaf maken. Een verbod op levensbeschouwelijke kentekens is een hinderpaal. Zo ontneem je ons leer- en ontwikkelingskansen. Jonge mensen zoals ik en mijn vrienden willen kunnen experimenteren. We willen ruimte en tijd krijgen om te groeien.

Het algemeen verbod zorgt ervoor dat alle leerlingen de gevolgen dragen van de acties van een minderheid die meisjes onder druk zet. Welke leerkracht straft nu een hele klas voor het niet naleven van de regels door enkelen? Wie beweert dat het hoofddoekenverbod de oplossing biedt voor het respectvol samenleven van moslims en niet-moslims en de moslims onderling op school, heeft het fout. Het probleem is nu enkel versluierd.

Ik leerde in mijn school in het GO! om een eigen mening te hebben en moedig tegen de stroom in te varen. Ik verwacht hetzelfde van u en van de schoolbesturen van de andere netten. Toon wijsheid en creativiteit en maak werk van een echte dialoog tussen leerlingen, hun ouders en de school.

Als ik uw naam in Google ingeef vind ik uw woorden : "Als wij de diversiteit en uitdagingen van vandaag optimaal willen inzetten voor de samenleving van morgen, moeten kinderen altijd en overal die diversiteit kunnen beleven, zowel de goede als de slechte kanten ervan. Alleen op die manier kunnen er nieuwe, uitdagende modellen tot stand komen." Ik ben het met u eens.

Met vriendelijke groet,

Kaylee Surgeloose

Beste mevrouw Verdyck,Jongeren schrijven geen brieven meer en toch ... Vandaag kruip ik als voorzitster van de Vlaamse Scholierenkoepel, maar ook als oud-leerling van het GO! in mijn pen om twee redenen. Ik wil in naam van een grote groep leerlingen reageren op het opmerkelijke arrest van de Raad van State over het dragen van hoofddoeken en tulbanden in scholen van het GO! in Dendermonde en Sint-Truiden. Ik ben ook teleurgesteld in het antwoord van uw woordvoerster in de media.Laat me meteen duidelijk zijn: mijn open brief is geen aanklacht tegen het GO!. Zie het als een oproep aan uzelf, maar ook aan de Raad van het GO! en alle schooldirecties in Vlaanderen om eindelijk het gesprek aan te gaan met de leerlingen en hun ouders, van welke levensbeschouwelijke overtuiging ook. Ik stuur deze brief dan ook aan de koepels, schoolbesturen en directies van de andere onderwijsnetten. Ik heb net als u een dubbel gevoel bij het arrest dat komaf maakt met het verbod in twee scholen. De vraag van de moslimmeisjes en de sikhjongen heeft gehoor gekregen. Dat is goed nieuws voor hen, maar wat betekent het voor de rechten van jongeren die ergens anders in Vlaanderen naar school gaan? Leerlingen van scholen waar er voor het algemeen verbod geen problemen waren zoals bekeringsdrift en sociale druk?Een heleboel jongeren hebben zich net als ik in het verleden uitgesproken tegen een algemeen verbod. In bijna alle scholen secundair onderwijs in Vlaanderen - ook van de andere netten - bestaat een verbod op hoofddoeken. In het hoofddoekendebat lijkt de leerlingeninspraak naar de achtergrond te verdwijnen. Als een schoolbestuur zonder inspraak een beslissing neemt, negeren zij autochtone en allochtone leerlingen én hun ouders. Mijn boodschap: een verbod mag niet ingevoerd worden zonder overleg. Neem de scholieren ook in deze materie ernstig!Ik verwacht dit ook van alle scholen die door een hoofddekselverbod aan een hoofddoek of tulband dezelfde betekenis geven als aan een petje. Scholen mogen er zich niet zo makkelijk vanaf maken. Een verbod op levensbeschouwelijke kentekens is een hinderpaal. Zo ontneem je ons leer- en ontwikkelingskansen. Jonge mensen zoals ik en mijn vrienden willen kunnen experimenteren. We willen ruimte en tijd krijgen om te groeien.Het algemeen verbod zorgt ervoor dat alle leerlingen de gevolgen dragen van de acties van een minderheid die meisjes onder druk zet. Welke leerkracht straft nu een hele klas voor het niet naleven van de regels door enkelen? Wie beweert dat het hoofddoekenverbod de oplossing biedt voor het respectvol samenleven van moslims en niet-moslims en de moslims onderling op school, heeft het fout. Het probleem is nu enkel versluierd.Ik leerde in mijn school in het GO! om een eigen mening te hebben en moedig tegen de stroom in te varen. Ik verwacht hetzelfde van u en van de schoolbesturen van de andere netten. Toon wijsheid en creativiteit en maak werk van een echte dialoog tussen leerlingen, hun ouders en de school.Als ik uw naam in Google ingeef vind ik uw woorden : "Als wij de diversiteit en uitdagingen van vandaag optimaal willen inzetten voor de samenleving van morgen, moeten kinderen altijd en overal die diversiteit kunnen beleven, zowel de goede als de slechte kanten ervan. Alleen op die manier kunnen er nieuwe, uitdagende modellen tot stand komen." Ik ben het met u eens.Met vriendelijke groet,Kaylee Surgeloose