'De puzzel ligt er niet. Je kan dat allemaal betreuren, maar je moet werken met de kaarten die je toebedeeld zijn.' Gevraagd naar de slaagkansen voor het door N-VA gewenste confederalisme, deed Kamerlid Theo Francken een opmerkelijke uitspraak maandagochtend bij Radio 1. Voor het eerst ging een N-VA'er on the record met twijfels over de haalbaarheid van een grote institutionele ommezwaai zoals het confederalisme. Francken suggereerde dat de communautaire diepvries weer open kan wanneer de PS zou instemmen met een grondige hervorming in het asiel- en migratiebeleid. Er is nu eenmaal geen tweederdemeerderheid voorhanden, aldus de Vlaams-Brabander.
...