De CD&V-ministers in de Vlaamse regering gebruiken de budgetten die vrijgemaakt zijn voor de asielcrisis om de handen uit de mouwen te steken, terwijl de N-VA-ministers treuzelen. Dat concludeert oppositiepartij Groen na een analyse van hoe de bevoegde ministers de budgetten besteden, drie maanden na de goedkeuring van de begroting.

De Vlaamse regering trok in haar begroting voor 2016 ruim 121 miljoen euro uit voor de asielcrisis. Meer dan 40 miljoen werd concreet bestemd en verdeeld over de 4 ministers. Dat bedrag is intussen effectief besteed. Het overige deel stond in provisie. Bijna 59 miljoen werd daar al effectief van geclaimd, zo blijkt uit de antwoorden op vragen van Groen-parlementslid An Moerenhout. Er staat dus nog ongeveer 20 miljoen open.

Huurmarkt

Hilde Crevits (CD&V), BELGA
Hilde Crevits (CD&V) © BELGA

Volgens Groen heeft minister Hilde Crevits (CD&V) "haar deel al". Zij legt voor Onderwijs al beslag op een derde van de middelen, zowel via haar domeinbudget als in haar claim op de provisie, klinkt het. Minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) zou geen aanspraak maken op de provisie. Zijn domeinbudget heeft hij naar verluidt al nagenoeg volledig bestemd en besteed.

Groen zegt dat het aan N-VA-ministers Liesbeth Homans en Philippe Muyters is om "uit hun pijp" te komen. Minister van Inburgering en Wonen Homans voegt twee nieuwe punten toe via claims op de provisie: 5 miljoen euro voor huursubsidies en 20 miljoen voor steden en gemeenten. Maar wat de huursubsidies betreft, spreekt Groen van een "druppel op een hete plaat", die niet volstaat om prangende problemen op de huurmarkt te vermijden.

Van het geld voor steden en gemeenten, die erkende vluchtelingen aan een eigen woning moeten helpen via de OCMW's, verwacht Groen dat het pas eind 2016 beschikbaar zal zijn. Er bestaat nog steeds geen akkoord over, klinkt het. Minister van Werk Muyters tot slot deed nog geen claim, hij is "nog altijd bezig met zijn 'businessplan met concrete actievoorstellen'" op te stellen.

Breuklijn binnen Vlaamse regering

De opvang van vluchtelingen is een gevoelig thema. Geert Bourgeois zou dag en nacht moeten bezig zijn met de coördinatie van het dossier

Groen concludeert dat het budget van 120 miljoen euro voor heel 2016 alvast heel krap bemeten zal zijn en dat de "uitdaging onderschat (is) bij de opmaak van de begroting". Maar de partij trekt ook van leer tegen de N-VA-ministers. "Het is in het belang van de volledige Vlaamse samenleving dat de integratie van erkende oorlogsvluchtelingen zorgvuldig en ordentelijk georganiseerd verloopt. (...) Maar de N-VA-ministers Homans en Muyters doen niet wat ze moeten doen. Het vluchtelingenbeleid is dus de nieuwe breuklijn binnen de Vlaamse regering", zegt Björn Rzoska, fractieleider van Groen.

Ook minister-president Geert Bourgeois, partijgenoot van Muyters en Homans, krijgt een veeg uit de pan. "(Hij) laat zijn regering toe om op twee snelheden de vluchtelingenproblematiek aan te pakken. De opvang van vluchtelingen is een gevoelig thema. Geert Bourgeois zou dag en nacht moeten bezig zijn met de coördinatie van het dossier. Voor het beheer van de asielcrisis is het alle hens aan dek, maar N-VA slaapt." (Belga/AVE)

De CD&V-ministers in de Vlaamse regering gebruiken de budgetten die vrijgemaakt zijn voor de asielcrisis om de handen uit de mouwen te steken, terwijl de N-VA-ministers treuzelen. Dat concludeert oppositiepartij Groen na een analyse van hoe de bevoegde ministers de budgetten besteden, drie maanden na de goedkeuring van de begroting.De Vlaamse regering trok in haar begroting voor 2016 ruim 121 miljoen euro uit voor de asielcrisis. Meer dan 40 miljoen werd concreet bestemd en verdeeld over de 4 ministers. Dat bedrag is intussen effectief besteed. Het overige deel stond in provisie. Bijna 59 miljoen werd daar al effectief van geclaimd, zo blijkt uit de antwoorden op vragen van Groen-parlementslid An Moerenhout. Er staat dus nog ongeveer 20 miljoen open.Volgens Groen heeft minister Hilde Crevits (CD&V) "haar deel al". Zij legt voor Onderwijs al beslag op een derde van de middelen, zowel via haar domeinbudget als in haar claim op de provisie, klinkt het. Minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) zou geen aanspraak maken op de provisie. Zijn domeinbudget heeft hij naar verluidt al nagenoeg volledig bestemd en besteed.Groen zegt dat het aan N-VA-ministers Liesbeth Homans en Philippe Muyters is om "uit hun pijp" te komen. Minister van Inburgering en Wonen Homans voegt twee nieuwe punten toe via claims op de provisie: 5 miljoen euro voor huursubsidies en 20 miljoen voor steden en gemeenten. Maar wat de huursubsidies betreft, spreekt Groen van een "druppel op een hete plaat", die niet volstaat om prangende problemen op de huurmarkt te vermijden. Van het geld voor steden en gemeenten, die erkende vluchtelingen aan een eigen woning moeten helpen via de OCMW's, verwacht Groen dat het pas eind 2016 beschikbaar zal zijn. Er bestaat nog steeds geen akkoord over, klinkt het. Minister van Werk Muyters tot slot deed nog geen claim, hij is "nog altijd bezig met zijn 'businessplan met concrete actievoorstellen'" op te stellen.Groen concludeert dat het budget van 120 miljoen euro voor heel 2016 alvast heel krap bemeten zal zijn en dat de "uitdaging onderschat (is) bij de opmaak van de begroting". Maar de partij trekt ook van leer tegen de N-VA-ministers. "Het is in het belang van de volledige Vlaamse samenleving dat de integratie van erkende oorlogsvluchtelingen zorgvuldig en ordentelijk georganiseerd verloopt. (...) Maar de N-VA-ministers Homans en Muyters doen niet wat ze moeten doen. Het vluchtelingenbeleid is dus de nieuwe breuklijn binnen de Vlaamse regering", zegt Björn Rzoska, fractieleider van Groen.Ook minister-president Geert Bourgeois, partijgenoot van Muyters en Homans, krijgt een veeg uit de pan. "(Hij) laat zijn regering toe om op twee snelheden de vluchtelingenproblematiek aan te pakken. De opvang van vluchtelingen is een gevoelig thema. Geert Bourgeois zou dag en nacht moeten bezig zijn met de coördinatie van het dossier. Voor het beheer van de asielcrisis is het alle hens aan dek, maar N-VA slaapt." (Belga/AVE)