De Antwerpse gouverneur Cathy Berx schorst het besluit van de Antwerpse gemeenteraad om vreemdelingen 250 euro te laten betalen wanneer ze zich inschrijven in de gemeente.

Nadat de Antwerpse gemeenteraad een 'migrantentaks' van 250 euro goedkeurde voor iedere nieuwkomer die zich in de stad inschrijft, lagen de verantwoordelijke schepen Liesbeth Homans (N-VA) en met haar het hele stadsbestuur van Bart De Wever onder vuur.

DiscriminatieMinister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet liet weten dat ze een onderzoek naar 'discriminatie' gaat instellen en de Liga voor Mensenrechten beschuldigde het stadsbestuur ervan dat het een gracht rond Antwerpen aanlegt om mensen van andere afkomst te weren.

SP.A-fractieleidster Yasmine Kherbache en Groen-fractieleidster Meyrem Almaci dienden een klacht in bij het provinciebestuur. Niet zonder resultaat, zo blijkt nu. Gouverneur Cathy Berx vernietigt het besluit van de gemeenteraad.

Grondwet

Volgens Berx is het reglement zoals het nu is uitgeschreven in strijd met de Grondwet en het Europees recht, en houdt het in werking treden ervan het risico in dat België voor het Hof van Justitie wordt gedaagd wegens schending van het EU-recht.

Bovendien zou het "met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid" tot gevolg hebben dat de stad Antwerpen geconfronteerd zou worden met "talloze kostelijke vorderingen tot terugbetaling van ten onrechte opgelegde en geïnde retributies". (EE)

De Antwerpse gouverneur Cathy Berx schorst het besluit van de Antwerpse gemeenteraad om vreemdelingen 250 euro te laten betalen wanneer ze zich inschrijven in de gemeente. Nadat de Antwerpse gemeenteraad een 'migrantentaks' van 250 euro goedkeurde voor iedere nieuwkomer die zich in de stad inschrijft, lagen de verantwoordelijke schepen Liesbeth Homans (N-VA) en met haar het hele stadsbestuur van Bart De Wever onder vuur. DiscriminatieMinister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet liet weten dat ze een onderzoek naar 'discriminatie' gaat instellen en de Liga voor Mensenrechten beschuldigde het stadsbestuur ervan dat het een gracht rond Antwerpen aanlegt om mensen van andere afkomst te weren. SP.A-fractieleidster Yasmine Kherbache en Groen-fractieleidster Meyrem Almaci dienden een klacht in bij het provinciebestuur. Niet zonder resultaat, zo blijkt nu. Gouverneur Cathy Berx vernietigt het besluit van de gemeenteraad.Grondwet Volgens Berx is het reglement zoals het nu is uitgeschreven in strijd met de Grondwet en het Europees recht, en houdt het in werking treden ervan het risico in dat België voor het Hof van Justitie wordt gedaagd wegens schending van het EU-recht. Bovendien zou het "met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid" tot gevolg hebben dat de stad Antwerpen geconfronteerd zou worden met "talloze kostelijke vorderingen tot terugbetaling van ten onrechte opgelegde en geïnde retributies". (EE)