Als de regering-Michel niet oplet, wordt haar veelbesproken effectentaks een discriminerende maatregel. Dat was, geparafraseerd, de kritiek van de Raad van State op het wetsvoorstel dat de regering haar had voorgelegd. Dat is geen lachertje, aangezien discriminatie in de Belgische grondwet verboden wordt.
...