Over enkele jaren ziet onze loopbaan er helemaal anders uit: we werken afwisselend een tijdlang als ambtenaar, zelfstandige en loontrekkende. Of omgekeerd. Met tussenin een sabbatsjaar. Ook eenmaal met pensioen blijven we actiever: we verdiepen ons in onze hobby's, gaan opnieuw studeren of reizen volop met de kleinkinderen. AXA begrijpt die evolutie en ontwikkelt nieuwe oplossingen om mensen in hun vele levens te ondersteunen én te beschermen.

Marc Bonnarens, Distribution Business Partner bij AXA.

De klanten kennen en begrijpen

Als actuaris (specialist in financiële wiskunde) en Master in Business Administration doorgrondt Marc Bonnarens bij AXA zowel de technische als de commerciële aspecten van de bancaire en verzekeringsactiviteiten. Hij waakt over de kwaliteit van de oplossingen en begeleidt bankagenten en verzekeringsmakelaars, ook wel verzekeringstussenpersonen genoemd, in hun dienstverlening. "De kennis van de klanten is essentieel", weet hij. "Onze bankagenten en de verzekeringsmakelaars willen begrijpen hoe hun klanten leven en wat hun huidige en verwachte financiële situatie is. Pas als het plaatje volledig is, kunnen ze onze oplossingen optimaal bij de klant doen aansluiten, bijvoorbeeld op het vlak van pensioenen."

Jongeren en ouderen

Hoe jongeren en ouderen tegen hun pensioen aankijken? Marc Bonnarens: "Oudere mensen, voor wie het pensioen nadert, stellen zich niet al te veel vragen. 'Vadertje Staat zal voor ons zorgen', oordelen ze. Anderen beseffen dat ze zullen moeten sparen voor later. En ze hebben overschot van gelijk."

De huidige evoluties vergen aangepaste financiële oplossingen.

"De bankagenten en verzekeringsmakelaars beschouwen het als hun plicht om hun klanten over deze evolutie te informeren", beklemtoont Marc Bonnarens. "En heel wat mensen luisteren aandachtig naar onze visie over langer leven en meer levens leiden. Sommigen maken het nu al mee en beseffen dat die evolutie aangepaste financiële oplossingen vergt. Ze vragen bewust om informatie over de optimale manier om te investeren, te sparen en zich te beschermen."

Ambities en dromen waarmaken

Het is van belang ons financieel goed te omringen tijdens onze verschillende levens. Denk aan studeren, huwen of samenwonen, beginnen werken, een huis bouwen of kopen, kinderen krijgen en laten studeren, reizen, enzovoort. Alleen dan kunnen we onze ambities en dromen waarmaken. Maar we kunnen ook alleen komen te staan, ziek worden, onze job verliezen. Marc Bonnarens: "Ons tegen risico indekken, is uiterst belangrijk. Maar we weten dat sommige mensen eerder hun auto omnium verzekeren dan de inzittenden - voor een fractie van die prijs - tegen lichamelijk letsel of overlijden." Hoe dan ook is bescherming een belangrijke pijler in de dynamische integratie van bank- en verzekeringsproducten en zelfs advies over bijvoorbeeld successierechten.

Ontdek alle informatie om uw pensioen voor te bereiden op www.axa.be of contacteer uw verzekeringstussenpersoon.

Over enkele jaren ziet onze loopbaan er helemaal anders uit: we werken afwisselend een tijdlang als ambtenaar, zelfstandige en loontrekkende. Of omgekeerd. Met tussenin een sabbatsjaar. Ook eenmaal met pensioen blijven we actiever: we verdiepen ons in onze hobby's, gaan opnieuw studeren of reizen volop met de kleinkinderen. AXA begrijpt die evolutie en ontwikkelt nieuwe oplossingen om mensen in hun vele levens te ondersteunen én te beschermen.De klanten kennen en begrijpenAls actuaris (specialist in financiële wiskunde) en Master in Business Administration doorgrondt Marc Bonnarens bij AXA zowel de technische als de commerciële aspecten van de bancaire en verzekeringsactiviteiten. Hij waakt over de kwaliteit van de oplossingen en begeleidt bankagenten en verzekeringsmakelaars, ook wel verzekeringstussenpersonen genoemd, in hun dienstverlening. "De kennis van de klanten is essentieel", weet hij. "Onze bankagenten en de verzekeringsmakelaars willen begrijpen hoe hun klanten leven en wat hun huidige en verwachte financiële situatie is. Pas als het plaatje volledig is, kunnen ze onze oplossingen optimaal bij de klant doen aansluiten, bijvoorbeeld op het vlak van pensioenen."Jongeren en ouderenHoe jongeren en ouderen tegen hun pensioen aankijken? Marc Bonnarens: "Oudere mensen, voor wie het pensioen nadert, stellen zich niet al te veel vragen. 'Vadertje Staat zal voor ons zorgen', oordelen ze. Anderen beseffen dat ze zullen moeten sparen voor later. En ze hebben overschot van gelijk.""De bankagenten en verzekeringsmakelaars beschouwen het als hun plicht om hun klanten over deze evolutie te informeren", beklemtoont Marc Bonnarens. "En heel wat mensen luisteren aandachtig naar onze visie over langer leven en meer levens leiden. Sommigen maken het nu al mee en beseffen dat die evolutie aangepaste financiële oplossingen vergt. Ze vragen bewust om informatie over de optimale manier om te investeren, te sparen en zich te beschermen."Ambities en dromen waarmakenHet is van belang ons financieel goed te omringen tijdens onze verschillende levens. Denk aan studeren, huwen of samenwonen, beginnen werken, een huis bouwen of kopen, kinderen krijgen en laten studeren, reizen, enzovoort. Alleen dan kunnen we onze ambities en dromen waarmaken. Maar we kunnen ook alleen komen te staan, ziek worden, onze job verliezen. Marc Bonnarens: "Ons tegen risico indekken, is uiterst belangrijk. Maar we weten dat sommige mensen eerder hun auto omnium verzekeren dan de inzittenden - voor een fractie van die prijs - tegen lichamelijk letsel of overlijden." Hoe dan ook is bescherming een belangrijke pijler in de dynamische integratie van bank- en verzekeringsproducten en zelfs advies over bijvoorbeeld successierechten.Ontdek alle informatie om uw pensioen voor te bereiden op www.axa.be of contacteer uw verzekeringstussenpersoon.