1. N-VA is grootste onder kiezers met groot politiek vertrouwen
...