De Wever zal de komende tijd verder werken om inhoudelijk punten van convergentie uit te klaren, zo staat in een verklaring na afloop van het N-VA-partijbestuur.
...

De Wever zal de komende tijd verder werken om inhoudelijk punten van convergentie uit te klaren, zo staat in een verklaring na afloop van het N-VA-partijbestuur.Dit weekend zette Bart De Wever zijn werk als informateur intensief verder. Hij sprak de afgelopen weken met verschillende Vlaamse partijen over de inhoud van een mogelijk Vlaams regeerakkoord. 'Uit elk gesprek met iedere partij bleek hoe zwaar de federale toestand als een slagschaduw over de Vlaamse formatie hangt. Elke partij wenst meer zekerheid over hoe de federale formatie verder kan verlopen in functie van het vertrouwen dat men moet stellen in een mogelijke Vlaamse coalitie', stelt De Wever vast. 'Die duidelijkheid is echter nog geen stap dichterbij gekomen de afgelopen weken en dit bemoeilijkt de opdracht van de Vlaamse informateur. We vernemen dat de federale informateurs de komende weken alles op alles gaan zetten om vorderingen te maken. 'Derhalve is het verstandig nog geen formele Vlaamse formatie op te starten in deze periode. De Vlaamse informateur zal de komende tijd zeker nog verder werken om inhoudelijk punten van convergentie uit te klaren', aldus de mededeling. KritiekHet partijbestuur van N-VA trekt drie conclusies. Zo herhaalt de partij haar kritiek op de samenvallende verkiezingen. 'Geen enkel ander federaal land doet het op deze manier. Vandaag blijkt hoezeer dit terecht was want de al zeer moeilijke optelsom die België is, wordt nu nog complexer'. Volgens de partij zijn de regeringsvormingen daardoor de facto aan elkaar gekoppeld. 'Elke Vlaamse partij vraagt duidelijkheid over wat er federaal staat te gebeuren. Dat bemoeilijkt de Vlaamse regeringsvorming', luidt het. N-VA wijst ook met beschuldigende vinger naar de andere partijen. Dat geen enkele Vlaamse partij een gesprek wil met Vlaams Belang, getuigt volgens de Vlaams-nationalisten 'van weinig respect voor het oordeel van Vlaamse kiezer'.Daarnaast hekelt N-VA opnieuw de weigering van PS om op federaal niveau aan tafel te gaan zitten. 'Het lijkt alsof de PS, maar ook Ecolo, de grootste Vlaamse partij zelfs geen gesprek meer waardig acht. Dit zijn nochtans de partijen die beweren hoog op te lopen met het belang van België. 'De N-VA wil een dialoog over het confederalisme en over een beleid dat antwoord biedt op de verzuchtingen van de Vlaamse kiezer. Om problemen op te lossen moet je immers minstens eerst praten met elkaar', klinkt het. Dat verschillende Vlaamse partijen intussen een federale regering zonder Vlaamse meerderheid niet uitsluiten, is de N-VA ook een doorn in het oog. 'Vertrouwen stellen in een Vlaamse regeringsvorming met de dreiging van een anti-Vlaamse federale regering is voor de N-VA onbespreekbaar', klinkt het.