Als de andere meerderheidspartijen een wisselmeerderheid vormen rond het migratiepact, 'dan denk ik dat men het vertrouwen in de coalitie opzegt'. De woorden zijn van N-VA-fractieleider Peter De Roover, een week geleden. Voor de duidelijkheid herhaalde hij ze woensdag in een zitting van de commissie Buitenlandse Zaken, waar die gevreesde wisselmeerderheid gevormd werd. CD&V, Open VLD en MR keurden namelijk met enkele oppositiepartijen een resolutie goed die opriep het VN-migratiepact te steunen.
...