Automatische update:
Aan
Uit
De nieuwste eerst De oudste eerst
Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

Hoe moet het verder met de regering-Michel?

Voor het eerst wordt de centrumrechtse regering van Charles Michel geconfronteerd met een wisselmeerderheid. Peter De Roover verklaarde vandaag nog dat zijn partij dan de facto uit de regering wordt geduwd, maar liet deze ochtend ook verstaan dat ze de regering niet willen laten vallen. Het is daarom bijzonder onduidelijk hoe het nu verder moet.

Het scenario dat momenteel naar voren geschoven wordt is er een waarbij Charles Michel naar Marrakech kan, maar dan wel om daar duidelijk te maken dat zijn regering niet eensluidend achter het pact staat.

Lees: Ultieme bocht lijkt in voorbereiding, val van de regering mogelijk ontweken

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

Wisselmeerderheid is een feit - hebben we nog een regering?

Er is een meerderheid voor de resolutie om het migratiepact te steunen. Alle regeringspartijen (behalve N-VA) stemden voor, N-VA stemden tegen. Daarmee is de wisselmeerderheid een feit. Peter De Roover verklaarde al eerder dat N-VA dan eigenlijk uit de regering wordt geduwd.

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

Stemming begint

De commissie gaat nu de verschillende artikels in de toegevoegde amendementen bespreken en erover stemmen. Daarbij hoort ook een amendement van Vlaams Belang, waarbij Kristof Calvo opmerkt dat N-VA niet tegenstemt. 'Ze stemmen enkel tegen de amendementen van de democratische partijen.'

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

'Er zullen nog aktes komen in deze trieste soap'

Georges Dallemagne (CDH), de auteur van de resolutie, is verheugd dat er een grote meerderheid is om de tekst goed te keuren ook al is de uiteindelijke versie, met het amendement, dan wel 'een stuk soberder' geworden.

'Er zullen nog aktes komen in deze trieste soap,' maar het is volgens Dallemagne goed dat heel wat partijen zich op deze manier achter het migratiepact zullen scharen.

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

Is wisselmeerderheid rode lijn voor N-VA?

Kristof Calvo en Peter De Roover bakkeleien over een uitspraak van De Roover, of een wisselmeerderheid de facto de stekker uit de regering zou trekken. Waarop De Roover: 'citaten, graag, mijnheer Calvo'. Die moet even zoeken naar de exacte woorden.

De Roover gaf wel toe dat de andere coalitiepartijen met een wisselmeerderheid eigenlijk het vertrouwen in de regering opzeggen.

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

PS betwijfelt goede bedoelingen van premier Michel

Ook Ahmed Laaouej (PS) uit zich erg bezorgd over de intenties van de premier. Hij vindt dat de tekst van het migratiepact zonder voorbehoud goedgekeurd zou moeten worden, en dat is volgens hem niet het geval met de tekst die ter stemming voorligt.

Zijn partij heeft dan ook 'grote twijfels over de goede trouw waarmee dit amendement werd opgemaakt, en dan meer bepaald over diegenen die sind shet begin van deze legislatuur alles hebben moeten aanvaarden van de N-VA.' Hij verwijst daarmee naar MR, dat volgens de PS steeds weer naar de pijpen van N-VA moet dansen.

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

'Premier vraagt eigenlijk blanco cheque'

Julie Fernandez-Fernandez (PS) is erg kritisch voor Charles Michel. 'Wat de premier ons gisteren vroeg, was eigenlijk een blanco cheque.'

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

'De N-VA heeft zich geïsoleerd'

'De N-VA heeft zich geïsoleerd,' stelt Olivier Maingain (DéFI) vast.

Maingain toont zich ontevreden over de nieuwe versie van de resolutie, omdat hij liever wou dat het migratiepact zonder voorbehoud gesteund zou worden. 'Wij willen behoren tot de groep van Europese staten die dit land goedkeuren om dit volledig te steunen, ook de juridische draagwijdte ervan.'

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

'De campagne van N-VA was gewoon haat naar migranten toe'

Volgens Raoul Hedebouw (PVDA) speelde N-VA gisteren een cynisch spelletje met haar advertentiecampagne, om haar kiezers af te leiden van het sociaaleconomisch parcours van de partij: 'Ik ben er zeker dat u daar zo over praat in de partij: we gaan racisme opwekken. We gaan verdeel-en-heerspolitiek spelen.'

'Kijk naar die visuals: het is gewoon haat naar migranten en mensen van een andere cultuur toe.'

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

SP.A zal resolutie steunen

Als CD&V, MR en Open VLD op zoek zijn naar een wisselmeerderheid, wil SP.A hen daaraan helpen. Het ziet ernaar uit dat enkel Vlaams Belang en Vuye&Wouters samen met N-VA zullen stemmen tegen de resolutie.

Jago Kosolosky
door Jago Kosolosky

Amendement steunt pact en vraagt Europees overleg over stemverklaring

MR, Open VLD en CD&V hebben in de Kamercommissie Buitenlandse Zaken een amendement op het voorstel van resolutie ingediend over het VN-migratiepact, dat ook de steun geniet van de groenen, SP.A en CDH. De PS diende een eigen amendement in, dat stelt dat de Kamer het pact onvoorwaardelijk steunt.

In het amendement van David Clarinval (MR), Patrick Dewael (Open VLD) en Servais Verherstraeten (CD&V) wordt de steun uitgesproken voor het VN-migratiepact. Daarnaast vraagt de tekst om overleg te steunen met de EU-lidstaten, die het het pact steunen, om te komen tot een 'explanation of position' die de steun aan het pact verduidelijkt.

Het amendement benadrukt dat het migratiepact tot stand is gekomen na anderhalf jaar overleg tussen de 193 landen die in 2016 de 'Verklaring voor vluchtelingen en migranten' hebben ondertekend. België is 'heel actief' betrokken geweest bij het onderhandelingsproces en de Belgische onderhandelaars waren het eens over de slottekst, luidt het nog.

Er wordt ook verwezen naar de uiteenzettingen van ambassadeur en speciale gezant voor Asiel en Migratie Jean-Luc Bodson en de zes experten dinsdag in de commissie.

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

N-VA zal tegen resolutie stemmen

'Wie dit goedkeurt, weet absoluut niet wat-ie goedkeurt. Zo vaag is de tekst,' concludeert De Roover over de resolutie die straks gestemd wordt.

'Of ons land daadwerkelijk het pact steunt, zal besproken worden in de ministerraad.' Aangezien het daar nog niet op tafel heeft gelegen, 'is er ook geen consensus.'

'Met de N-VA in de regering zal België dit pact niet goedkeuren in Marrakech noch New York. N-VA plooit niet als het gaat over de fundamenten van soevereiniteit en democratie.'

N-VA kan dan ook niet anders dan tegen de resolutie stemmen, zegt De Roover.

Simon Demeulemeester
door Simon Demeulemeester

De Roover tegen Dewinter: 'U was wellicht bezig in China, maar wij vinden van u geen tussenkomsten over Marrakech'

Peter De Roover wijst Filip Dewinter terecht: 'Het is niet zo dat wij lagen te slapen. En het is al helemaal niet zo dat u wel wakker was. Wie er de parlementaire stukken op naleest, vindt hierover geen enkele tussenkomst van u. Wel van ons, en ook van de PS - zij deden dat weliswaar met een andere benadering, maar het strekt hen tot eer dat ze ermee bezig waren. U was, meneer Dewinter, wellicht bezig een of ander probleem in Zuid-Ossetië, Transnistrië of China op te lossen.'

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

'Het pact is geen Global Compact meer'

Het pact is geen Global Compact meer, zegt De Roover, want heel veel landen tekenen verzet aan. De naam is dus misleidend, 'misschien wel een overtreding van de wet op de informatie voor consumenten.' Het pact zou, 'zoals Prince', beter gekend staan als 'formerly known as global'.

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

Experts waren politiek aangeduid, benadrukt De Roover

De zitting van gisteren, met de zes experts die hun licht lieten schijnen over het VN-migratiepact, was niet de ideale voorstelling van de feiten, aldus Peter De Roover. 'We kunnen niet de indruk wekken dat met die zes experts alle experts gehoord zijn.' Hij benadrukt dat de experts uitgenodigd waren door de politieke fracties - en dan nog omdat die fracties al op voorhand wisten wat die experts dachten over het migratiepact

'Wij zijn de enige fractie die iemand uitgenodigd hebben die vaak kritisch is voor onze partij,' zegt De Roover nog over Fernand Keuleneer. Hij trekt op sociale media inderdaad vaak fel van leer tegen de partij.

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

Europa niet eensgezind over migratiepact

'De regeringen in Europa die verzet aantekenen tegen dit pact, vertegenwoordigen 152 miljoen Europeanen,' zegt De Roover. Hij reageert daarmee op het voorstel dat een internationale consultatie België meer ruggentsteun kan geven: in Europa bestaat in ieder geval geen eensgezindheid, zo moet blijken.

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

'De tekst zoals hij nu voorligt, is geen vraag meer aan het parlement'

Peter De Roover: 'De tekst zoals hij nu voorligt, is geen vraag meer aan het parlement. Het is een mening die door het parlement naar voren geschoven wordt. Het is ook uit de tekst niet duidelijk of die aan de regering gericht is.'

Het is volgens De Roover de verdienste van zijn partij dat dit pact nu een degelijk debat krijgt. 'Het is heel mooi dat deze thema's eindelijk op dit niveau van het maatschappelijk debat gebracht zijn.'

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

'N-VA bekritiseert teksten geschreven door Francken'

Hendrik Vuye: 'U moet beseffen dat we nu puin aan het ruimen zijn. Het was twee jaar lang mogelijk om het pact een andere richting uit te sturen, maar de regering heeft er een puinhoop van te maken door geen opmerkingen te maken.' De kers op de taart was volgens Vuye dat de passus over gezinshereniging door de diensten van Theo Francken geschreven waren. 'N-VA bekritiseert teksten geschreven door de staatssecretaris.'

'De bezwaren van N-VA zijn als het monster van Loch Ness: iedereen spreekt erover maar niemand heeft ze gezien.'

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

Vuye en Wouters steunen resolutie niet

'Wij gaan die resolutie niet steunen, om twee grote redenenen,' zegt Hendrik Vuye in naam van hemzelf en Veerle Wouters.

'Ten eerste: het pact gaat gebruikt worden als soft law door rechters, als interpretatiekader. Alle zes experten hebben dat gisteren bevestigd, dat rechters het konden gebruiken.' De tweede reden: 'Wij hebben nooit geloofd in zo'n stemverklaring of inlegblaadje,' zegt Vuye over de interpretatieve nota die de regering wil opstellen om de juridische rijkweidte in te perken.

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

Amendement steunt pact en vraagt Europees overleg over stemverklaring

Woensdagnamiddag hebben MR, Open Vld en CD&V in de Kamercommissie Buitenlandse Zaken een amendement op het voorstel van resolutie ingediend over het VN-migratiepact, dat ook de steun geniet van de groenen, sp.a en cdH. De PS diende een eigen amendement in, dat stelt dat de Kamer het pact onvoorwaardelijk steunt.

In het amendement van David Clarinval (MR), Patrick Dewael (Open Vld) en Servais Verherstraeten (CD&V) wordt de steun uitgesproken voor het VN-migratiepact. Daarnaast vraagt de tekst om overleg te steunen met de EU-lidstaten, die het het pact steunen, om te komen tot een 'explanation of position' die de steun aan het pact verduidelijkt. Het amendement benadrukt dat het migratiepact tot stand is gekomen na anderhalf jaar overleg tussen de 193 landen die in 2016 de 'Verklaring voor vluchtelingen en migranten' hebben ondertekend.

België is "heel actief" betrokken geweest bij het onderhandelingsproces en de Belgische onderhandelaars waren het eens over de slottekst, luidt het nog. Er wordt ook verwezen naar de uiteenzettingen van ambassadeur en speciale gezant voor Asiel en Migratie Jean-Luc Bodson en de zes experten dinsdag in de commissie.

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

'Waar zijn die 30 bezwaren van N-VA tegen het migratiepact?'

Filip Dewinter hekelt nog de inhoudelijke onduidelijkheid van N-VA:

'Waar zijn trouwens die 30 bezwaren van N-VA tegen het migratiepact? Ik heb ze niet gezien, en ook op de regeringstafel zijn ze nog niet gekomen. Misschien had u dat moeten doen: ze op de regering ter sprake brengen, en in de Coormulti-vergaderingen (waar het pact besproken werd, nvdr.)'

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

Dewinter kietelt N-VA

'Ik ben blij dat professor Vuye onze stelling bijtreedt,' lacht Filip Dewinter. Hij is van mening dat de premier alleen naar Marrakech kan trekken als hij gesteund wordt door de volledige regering.

'Dat is tot nader order niet het geval. We zullen het stemgedrag van N-VA afwachten,' zegt Dewinter, die N-VA nog even flink kietelt. 'Ik hoor daarover allerlei onheilspellende berichten, als zou de partij zich onthouden. Wat ik mij niet kan voorstellen, mijnheer De Roover, na al uw inhoudelijk protest en de campagne van gisteren - die ónze absolute goedkeuring kon genieten. Ik ben ervan overtuigd dat u met de kracht van uw overtuiging - een beetje laattijdig, maar beter laat dan nooit - uw standpunt gestand zal doen.'

Naar verluidt zou een akkoord gevonden zijn in de regering: N-VA zou zich onthouden bij de stemming en premier Michel toch naar Marrakech laten gaan.

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

'Morgen moet premier bangelijk duidelijk zijn'

Kristof Calvo (Groen) verdedigt de resolutie die op tafel ligt, en vindt dat zelfs Peter De Roover (N-VA) die moet tekenen. 'De tekst zet de puntjes op de i,' zegt hij. Bovendien toont het dat ons land zich in een internationaal bondgenootschap inschakelt, met internationale dialoog.

'Het kaartje dat ons land toonde als een van de twijfelaars, dat was voor mij een dieptepunt,' aldus Calvo, die ons land op een lijn ziet staan met Orban en Salvini. 'Laat ons daarom al een duidelijk signaal geven. Maar morgen moet de premier wel bangelijk duidelijk zijn over hoe hij hiermee wil omspringen.'

'Als wij dit stemmen, heeft de premier een groot mandaat om te doen wat zijn regering eigenlijk al beslist heeft.'

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

CD&V wil absoluut dat parlement vandaag stemt

CD&V-fractieleider Servais Verherstraeten ziet geen grondwettelijk probleem met de resolutie: 'Een parlement heeft toch het recht om een standpunt te vertolken omtrent het migratiepact? Het heeft de plicht om zich daarover uit te spreken, als politiek signaal ter zake.' Door de resolutie te stemmen, begeeft het parlement zich dus niet buiten haar bevoegdheden.

Verherstraeten herinnert er ook aan dat er in de vergadering over het pact overeenstemming was vanuit de regering. 'Er was dus formeel die goedkeuring.'

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

'Om de mening van het parlement over te maken, moeten we Bracke naar Marrakech sturen'

De parlementsleden vragen zich af of de stemming van de commissie überhaupt zin heeft. Volgens David Clarinval (MR) is het duidelijk dat de premier in Marrakech de mening van het parlement zal overmaken en vertegenwoordigen, maar Hendrik Vuye - die grondwetspecialist is - heeft daar zijn twijfels bij.

'Ik verneem hier met stijgende verbazing allerlei nieuwe theorieën in mijn vakdomein. Als de premier naar Marrakech gaat, is dat niet om de mening van het parlement te verkondigen. Dan moeten we mijnheer Bracke sturen.' De premier staat aan het hoofd van de regering, en vertegenwoordigt in Marokko dus ook die regering.

Kevin Van der Auwera
door Kevin Van der Auwera

Chaos in de regering: hoe moet het nu verder?

Daar zijn zelfs grondwetspecialisten het niet helemaal over eens: lees uitleg door Hendrik Vuye, Stefan Sottiaux en Tom Moonen.

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

PS dient eigen versie van resolutie in

Ook de PS heeft een amendement klaar. De resolutie wordt daarin heel simpel: 'Het parlement keur zonder voorbehoud het mondiaal pact voor migratie goed.'

Het is duidelijk dat de meerderheid geen zin zal hebben om zich daarachter te scharen.

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

Commissie eindelijk van start

Na enkele uren vertraging kan de commissiezitting nu toch starten. MR, Open VLD en CD&V hebben samen een aanpassing voorgesteld op de resolutie die gestemd moet worden over het VN-migratiepact.

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

Val van regering mogelijk ontweken

Een oplossing voor de regeringscrisis lijkt in de maak. Zo wordt de val van de regering mogelijk ontweken.

Simon Demeulemeester
door Simon Demeulemeester

Zitting geschorst tot 13u30

De commissie is geschorst tot 13u30.

Simon Demeulemeester
door Simon Demeulemeester

Iedereen eens: morgen ook stemming

Peter De Roover, fractieleider van N-VA, neemt voor het eerst het woord en bevestigt dat ook hij voorstander is van een stemming, waarover de laatste minuten wat verwarring was. PS wilde formaliseren dat er donderdag in de plenaire vergadering gestemd wordt.

Simon Demeulemeester
door Simon Demeulemeester

Van der Maelen schorst tot 13u30: 'Laatste uitstel'

Commissievoorzitter Van der Maelen herhaalt het engagement van de meerderheid dat er vandaag zal gestemd worden. 'Er wordt uitstel gevraagd. In mijn wijsheid stel ik voor om tot 13u30 te schorsen. Laat mij zeggen: dit is het allerlaatste uitstel. Daarna start de vergadering en het debat. Gebruik de weinige tijd die u nog rest, om een goede tekst af te leveren.'

Simon Demeulemeester
door Simon Demeulemeester

PS: 'Sociale noden, het klimaat: dàt is de essentie'

Ahmed Laaouej, fractieleider van de PS, hekelt de zwakheid van de premier. 'Hij leunt op het parlement.' Ook hij verwijst naar andere dossiers: 'De mensen zijn het moe. Er zijn sociale noden, en de dringende nood aan een klimaatbeleid. Dat is de essentie.'

Simon Demeulemeester
door Simon Demeulemeester

Calvo: 'Ik heb de premier niet nodig, het parlement heeft een kans nu'

Calvo zegt de premier niet nodig te hebben, in weerwil van Vuye. 'Het parlement heeft een kans. Wij hebben de premier niet nodig.'

'Mensen maken zich zorgen over het klimaat. 75.000 mensen kwamen samen in Brussel niet om een jacht te vragen op migranten. Maar wel omdat ze met het klimaat inzitten. Laat ons snel beslissen.'

Simon Demeulemeester
door Simon Demeulemeester

Calvo: 'Leve de paniek bij meneer Dewinter'

Calvo: 'De nervositeit groeit bij meneer Dewinter. Hij kraaide gisteren al victorie. Wij hebben altijd gezegd dat we hier het Vlaams Belang en de N-VA in het zand kunnen laten bijten. Omdat meneer Dewinter voelt dat hij in het zand zal bijten, zwaait hij zelfs met de Belgische Grondwet. Ik ben blij dat hij doorheeft dat hij hier niet de lakens uitdeelt. Leve de paniek bij meneer Dewinter.'

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

'De premier zegt: ik ga naar de Kamer. Ik zie hem hier niet'

Hendrik Vuye ziet één grote afwezige in de commissiezaal. 'De premier kondigt gisteren aan: ik ga naar de Kamer. Ik zie hem hier niet. Waar is hij? Ik zou willen dat de eerste minister komt uitleggen wat hij exact van de Kamer verwacht. En is hij bereid onderhandelingen op te starten met andere landen die kritisch staan tegenover het migratiepact?'

Simon Demeulemeester
door Simon Demeulemeester

SP.A wil inspiratie halen bij Nederland en Denemarken: 'Dat circus duurt hier al veel te lang'

'Dat circus duurt hier al veel te lang', zegt Monica De Coninck (SP.A). Zij zegt te kunnen leven met een schorsing, zoals door de MR gevraagd om nog verder te werken aan een interpretatieve tekst. 'Wij willen echter niet dat wat er uit de bus komt, afbreuk doet aan het VN-pact.' Ze vraagt te kijken naar de stemverklaringen van Nederland en Denemarken.

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

'Marrakech is een mooie stad, heel leuk voor een citytrip'

Filip Dewinter (Vlaams Belang) herhaalt dat hij naar de Raad van State zal stappen als premier Michel zonder eensgezinde regering naar Marrakech trekt.

'Het is en blijft de regering die zich verbindt tot dit pact en erover zal moeten stemmen. Ik hoop dat de regering goed beseft dat men zich in de illegaliteit beweegt indien de grootste partij in de meerderheid niet zou onderschrijven. Namens wie kan hij naar Marrakech gaan? Marrakech is een mooie stad, heel leuk voor een citytrip. Maar kan hij daar de regering binden?'

'Durft u het aan een referendum te organiseren bij de bevolking? Ik denk dat u zal schrikken van het resultaat.'

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

'Politieke spelletjes in de meerderheid'

CDH vindt het ongehoord hoe het parlement misbruikt wordt. 'Er worden politieke spelletjes gespeeld tussen oppositie en meerderheid, maar nu worden er spelletjes gespeeld in de meerderheid zelf. De politiek verdient beter.'

N-VA heeft gisteren haar 'ware gezicht getoond,' klinkt het. 'Ik denk dat het niet meer mogelijk is met zo'n partij te regeren.'

Simon Demeulemeester
door Simon Demeulemeester

Maingain: 'Moet er geen cordon sanitaire rond N-VA?'

Olivier Maingain (Défi) vraagt dat 'de publieke opinie niet wordt bedrogen'. 'Als N-VA rustig in de regering kan blijven dankzij de regering maar wel dwarsliggen, dan moeten we ons de vraag durven stellen of er geen cordon sanitaire rond die partij moet.'

Jan Herregods
door Jan Herregods

Dewinter stapt naar Raad van State als premier naar Marrakesh gaat

Vlaams Belang-Kamerlid Filip Dewinter stapt naar de Raad van State als de resolutie over het VN-migratiepact wordt goedgekeurd en premier Charles Michel naar Marrakesh gaat om het pact te onderschrijven. Dat kondigde hij woensdag in de wandelgangen van de Kamer aan in afwachting van de start van de commissie Buitenlandse Zaken.

"Als de premier naar Marrakesh trekt zonder de steun van alle meerderheidspartijen handelt de regering illegaal. Ze pleegt dan in feite een staatsgreep aangezien de regering collegiaal moet beslissen", stelt Dewinter. Dergelijke beslissing zou een grote precedentwaarde hebben. Eens de resolutie goedgekeurd is en de premier in het parlement verklaard heeft dat hij naar Marrakesh gaat, wil Dewinter de Raad van State in kortgeding vatten.

Hij wil de raad vragen of de regering wel naar Marrakesh kan gaan als één partij van de meerderheid dat niet wil. "Dat kan nog vandaag gebeuren", aldus het Vlaams Belang-Kamerlid.

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

MR vraagt nog meer tijd voor overleg met meerderheidspartners

De zitting start met 45 minuten vertraging, maar David Clarinval, fractieleider van MR, vraagt opnieuw tijd voor verder overleg. 'De omstandigheden zijn natuurlijk een beetje bijzonder. Ik wil in de komende uren een amendement indienen voor een zo ruim mogelijke steun voor het migratiepact. Maar ik heb daar tijd voor nodig, om met de leden van de meerderheid te overleggen, vandaar dat ik mogelijk tot deze middag tijd vraag.'

De MR is dus nog steeds niet klaar met haar amendement op de resolutie die vandaag gestemd moet worden. Die resolutie gaat over de vraag of de premier naar Marrakech moet afzakken om het migratiepact aan te nemen. Maar de partij van de premier wil met een amendement steun zoeken voor een bijkomende interpretatieve nota. Over die tekst is dus nog geen eensgezindheid.

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

'Voorlopig geen plannen voor nieuw kernkabinet'

Als N-VA straks tegen stemt, zal de premier daar niet meteen zijn conclusies uit trekken. 'Wij zullen daar dan akte van nemen,' klinkt het bij woordvoerder Barend Leyts. 'Maar we gaan er vandaag geen extra couche op leggen.' Er zijn voorlopig dan ook geen plannen om een nieuwe vergadering van het kernkabinet te organiseren.

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

N-VA kaatst bal terug naar Charles Michel

'De premier zal alleen kunnen gaan om de regering te vertegenwoordigen,' klinkt het stellig bij N-VA-fractievoorzitter Peter De Roover. Denkt dan het einde van die regering? 'We doen voort zolang we normaal kunnen werken. Dat wil zeggen: we doen niets waar we het niet met z'n vieren eens over zijn.'

De Roover bevestigde in elk geval aan VTM NIEUWS dat N-VA niet uit de regering stapt, ook al wordt er voor het migratiepact gestemd.

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

Start zitting wordt drie kwartier uitgesteld

Er wordt momenteel door de meerderheid nog druk overlegd over de tekst die straks in de commissie Buitenlandse Betrekkingen gestemd moet worden. Daarom wordt de start van de commissie drie kwartier uitgesteld. 'Het heeft geen zin hier een schijnvertoning te houden terwijl nog overlegd wordt,' verklaart commissievoorzitter Dirk Van der Maelen (SP.A) de beslissing.

Kevin Van der Auwera
door Kevin Van der Auwera

CD&V en Open VLD: 'N-VA moet nu kleur bekennen'

Ook CD&V-vicepremier Kris Peeters noemt het een zaak van de N-VA om te besluiten of ze de regering verlaat. 'Men kan moeilijk in de regering blijven zitten als de andere partijen zo duidelijk het standpunt innemen dat de premier naar Marrakesh moet', zei Peeters in De Ochtend op Radio 1. 'Dat zou betekenen dat er mogelijks geen N-VA-ministers in de regering zitten. Dat is nu aan N-VA om te besluiten.'

Open VLD-fractieleider Patrick Dewael vindt het dan weer tijd dat de N-VA kleur bekent. 'De N-VA zal moeten kiezen: ofwel sluit ze zich aan bij de consensus, ofwel trekt ze naar de uitgang.'

Jan Herregods
door Jan Herregods

Krantencommentaren snoeihard voor N-VA

De krantencommentaren verklaren de regering woensdag niet alleen morsdood, ze zijn ook opvallend hard voor N-VA. De partij is "een schim van zichzelf" en "dreigt te verworden tot een extreemrechtse partij als een andere", zo verwoordt Jan Segers het in Het Laatste Nieuws. De "plotse radicalisering" van N-VA en haar veelbesproken socialemediacampagne tegen het VN-migratiepact staan zowat overal centraal.

"De regering is morsdood. Het enige wat nog te doen valt, is het overlijden vaststellen en de begrafenis regelen", zo vat Liesbeth Van Impe het samen in Het Nieuwsblad. Voor de grootste partij van die regering, N-VA, ziet ze bovendien stilaan "geen weg meer terug". "Vijftien jaar lang wist de partij een unieke positie te bezetten tussen centrum en extreemrechts, tussen machtspartij en zweeppartij. Met haar advertentiecampagne maakte ze duidelijk dat de extreemrechtse kiezer haar dierbaarder is dan de centrumkiezer", besluit ze. "Misschien hoopt ze dat die centrumkiezer de voorbije jaren ook stevig naar rechts is opgeschoven en dat zou kunnen kloppen. Maar het paniekvoetbal rond de campagne maakt duidelijk dat het balanceren is op een heel slappe koord."

Dat de socialemediacampagne weer is ingetrokken, doet volgens Bart Eeckhout van De Morgen niet veel ter zake. "Ze is eerst volop verdedigd en verspreid door de partijwoordvoerders. Dat toont aan dat een belangrijk deel van de partijtop bereid is met leugens en onwaarheden de politieke strijd aan te gaan. En het toont aan dat ze dat desnoods wil doen met stigmatiserende, angstaanjagende, xenofobe beelden."

Eeckhout is verbaasd dat N-VA-voorzitter Bart De Wever en zijn partijtop zich "bij de eerste electorale tegenslag al meteen in halve paniek verliezen in een platte imitatie van extreemrechts". En dat noemt hij "een zware gok". "Is de partij zeker dat ze niet de fout maakt die haar op 14 oktober al veel stemmen kostte: het bed spreiden van het VB? Ook elders kunnen kiezers weglekken." En wat als de N-VA de volgende, al dan niet vervroegde, verkiezingen níet wint? "Welke partner zal N-VA dan nog vinden om een regering te vormen, na deze? Wat zal de partij dan voor haar kiezers verwezenlijkt hebben? Nul komma nul op communautair vlak. Veel te weinig op budgettair vlak. Veel minder dan had gekund op economisch vlak."

Yves Lambrix heeft het in Het Belang van Limburg over N-VB, "het Nieuw-Vlaams Belang". Het intrekken van de campagne en de "boetedoening" van De Wever en co. waren "too little too late". De campagne noemt hij "een strategische blunder van formaat" die premier Michel de kans gaf N-VA naar de uitgang te begeleiden. "Het resultaat is dat enkel nog diehard Vlaams-nationalisten zullen geloven dat MR, Open Vld en CD&V verantwoordelijk zijn voor deze nachtmerrie. En de kiezer, die weet ongetwijfeld wel beter."

N-VA is de pedalen kwijt, aldus Segers in Het Laatste Nieuws. "N-VA wás de voorbije vier jaar al verworden tot een partij als een andere. Even pragmatisch. Even opportunistisch. Even machtsbelust. Even Belgisch. Nu dreigt ze te verworden tot een extreemrechtse partij als een andere, onaantrekkelijk voor de vele Vlamingen die in haar een krachtdadig alternatief zagen voor de jarenlange middelmaat van christendemocraten en liberalen." Het is ver gekomen als zo'n partij haar eertijdse droomregering opblaast omwille van "een al bij al onschuldige VN-tekst", besluit Segers. "Dat zegt iets over die regering en het zegt iets over die partij. Ja, je kunt er dan uitstappen, uit die regering, beschaamd als je lijkt te zijn over haar realisaties, en je kunt ze zonder jou laten aanmodderen tot in mei. Maar moet je dan op begrip rekenen? Moet de kiezer dat normaal vinden, dat om welke reden dan ook deze regering in aflopende zaken gaat?"

"Hoe is het mogelijk dat de grootste partij van het land, die beschikt over een enorm budget om campagne te voeren en al meermaals bewezen heeft daar erg bedreven in te zijn, zo blundert?", vraagt Kris Vanmarsenille zich af in Gazet van Antwerpen. "Het verzet tegen het VN-migratiepact, de profileringsdrang en de arrogantie zijn de partij naar het hoofd gestegen." Volgens Vanmarsenille zal de crisis onvermijdelijk ook de coalitiegesprekken in Antwerpen bemoeilijken. Bart De Wever is voor haar "lelijk door de mand gevallen als grote verzoener". "De man die de oorlog met links wilde beëindigen en de verzoening predikte, toont met deze campagne al te weinig respect voor de diverse bevolking van zijn stad."

"De N-VA beleeft een diepe crisis", zo oordeelt Bart Sturtewagen in De Standaard over de "plotse radicalisering" van de partij over het migratiepact. "Sinds de tegenvallende verkiezingen van 14 oktober heeft ze haar glans van onaantastbaarheid verloren." De door velen verguisde socialemediacampagne van N-VA bood premier Michel bovendien de kans de forcing te voeren en naar het parlement te stappen. "De N-VA is er dan toch niet zo zeker van dat haar bij een val van de regering een riante overwinning wacht", besluit Sturtewagen. "Door in woord en beeld zo ver op te schuiven naar de rafelrand van het debat maakte ze de concurrentie wel duidelijk dat ze klaarstond voor een drieste, rechtse campagne. De ervaring van gisteren leerde haar dat ze tot dusver alleen Vlaams Belang in de kaart heeft gespeeld. Plots zijn snelle verkiezingen voor de N-VA de meest riskante optie."

Bart Haeck van De Tijd focust tot slot vooral op de gemiste kansen. Net als de werkgevers dinsdag, benadrukt hij dat "het werk niet af is". Maar dat ligt voor Haeck niet enkel aan de huidige crisis, maar aan vier onderbenutte "verkiezingsloze hersteljaren". En die wijt hij net zo goed aan de CD&V-keuze voor de "linkerflank". Hoe de regering ten einde komt ligt nog open. "Maar dat ze niet meer normaal kan functioneren, is duidelijk."

Jan Herregods
door Jan Herregods

PS: 'Wij steunen pact van Marrakesh, niet verzwakte premier'

Intussen zegt fractieleider Ahmed Laaouej dat ook de PS de resolutie zal steunen. "Maar om de zaken helemaal duidelijk te maken: wij steunen het pact van Marrakesh, maar niet een eerste minister die zichzelf heeft verzwakt door samen te werken met de N-VA."

Jan Herregods
door Jan Herregods

Dewael: 'Tijd dat N-VA kleur bekent'

Bij Open Vld verwacht fractieleider Patrick Dewael zich niet aan problemen om een 'Kamerbrede meerderheid' te vinden voor een resolutie waarin de facto het migratiepact onderschreven wordt. "Het lijkt me minder aan de orde van wie die resolutie komt, de inhoud is belangrijker", zei Dewael in De Ochtend op Radio 1.

Hij benadrukt dat de door de Kamer opgetrommelde experten dinsdag de 'onwaarheden' die de N-VA over het pact verspreidt 'monddood' hebben gemaakt. 'De teksten die (N-VA-staatssecretaris) Francken zelf heeft voorgesteld, zijn in het Compact opgenomen.'

Opvallend: voor Dewael heeft de resolutie niet noodzakelijk door een wisselmeerderheid te worden goedgekeurd. 'Maar het is wel tijd dat de N-VA nu eens echt kleur bekent. Haar bezwaren tegen het pact heeft ze nu nog altijd niet op tafel gelegd. De N-VA zal moeten kiezen: ofwel sluit ze zich aan bij de consensus, ofwel trekt ze naar de uitgang.'

Ook vicepremier Kris Peeters (CD&V) noemde het op de radio een zaak van de N-VA om te besluiten of ze de regering verlaat.

Jan Herregods
door Jan Herregods

'Logisch dat CD&V amendement van premier op Marrakesh-resolutie steunt'

In de Kamercommissie Buitenlandse Zaken zullen de regerings- en de oppositiepartijen straks gevraagd worden om te stemmen over een tekst die uitgaat van premier Charles Michel en die het licht op groen zet voor de goedkeuring van het migratiepact door ons land. Dat bevestigt CD&V-fractieleider Servais Verherstraeten woensdag aan Belga. "Het lijkt me logisch dat wij dat zullen steunen", zegt Verherstraeten over het standpunt van zijn partij. Hij wil wel dat ook aan een aantal bezorgdheden tegemoet gekomen wordt.

Het is woensdagochtend uitkijken naar de vergadering van de commissie Buitenlandse Zaken, die om 10 uur samenkomt om te debatteren en te stemmen over het VN-migratiepact. Regeringspartij N-VA is mordicus tegen het pact en lijkt tegen de twee resoluties - van Ecolo/Groen en van cdH - te zullen stemmen waarin België opgeroepen wordt zich achter het pact te scharen. Het is koffiedik kijken hoe het dan verder moet met de regeringsdeelname van de N-VA.

Volgens CD&V-fractieleider Verherstraeten zal premier Michel het initiatief nemen om een eigen amendement op de cdH-resolutie in te dienen. Formeel zal dat wellicht een amendement zijn dat geschreven wordt door fractie van Michels MR. "Die tekst zal inhouden dat het traject dat deze meerderheid gedurende anderhalf jaar heeft afgelegd met het migratiepact, wordt doorgetrokken", zegt Verherstraeten. CD&V is gewonnen voor het migratiepact, maar wil ook een begeleidende verklaring aannemen. "Wij willen bepaalde aspecten benadrukken: dat het pact geen verplichtingen oplegt, geen afbreuk doet aan onze soevereiniteit, terugkeer- en andere plichten oplegt aan de herkomstlanden en mensen die naar hier komen verplicht zich te integreren."

Verherstraeten wil dat België zich met zo'n verklaring aansluit bij bezorgdheden die ook in landen als Nederland en Denemarken worden geuit.

Jan Herregods
door Jan Herregods

'Wie de stekker uit de regering trekt, gedraagt zich onverantwoordelijk'

'De bal ligt in het kamp van de N-VA.' Dat heeft premier Charles Michel woensdag gezegd op Bel RTL. Hij wil vrijdag de wekelijkse ministerraad laten doorgaan en daarna het parlement de begroting 2019 laten stemmen.

Michel roept de regeringspartijen op hun verantwoordelijkheid te nemen. Wie de stekker uit de regering trekt, 'gedraagt zich onverantwoordelijk', aldus de premier.

Jan Herregods
door Jan Herregods

Overzicht van een bewogen dag

Premier Charles Michel kondigde gisteren aan dat hij aan het parlement zal vragen zich uit te spreken over het VN-migratiepact, en dat hij de uitkomst daarvan op de VN-bijeenkomst van volgende week in Marrakesh zal communiceren.

Hij deed dat nadat regeringspartij N-VA gisteren een online campagne lanceerde tegen het VN-migratiepact. Die campagne, die nadien overgenomen werd door Vlaams Belang, lokte heel wat kritiek uit.

Lees hier een overzicht van de gebeurtenissen van gisteren.

Jan Herregods
door Jan Herregods

'Door De Wevers verzet tegen Marrakesh kan Michel eindelijk tonen dat hij de echte regeringsleider is'