Forensisch psychiater Jan De Varé is een controversieel figuur. Hij kwam vorig jaar uitgebreid in het nieuws door een dossier van de krant De Morgen. Hij zou als hoofdgeneesheer ongeoorloofde technieken gebruikt hebben in het zorgcentrum Levanta, de zwaar beveiligde afdeling voor psychiatrisch gestoorde vrouwelijke delinquenten van het Psychiatrisch Centrum Sint-Jan-Baptist in Zelzate. De afdeling kan achttien vrouwen voltijds en twee 'in crisis' opvangen. De vrouwen hebben doorgaans een criminele voorgeschiedenis van moord tot zware geweldpleging, dikwijls in een context van verslaving.
...

Forensisch psychiater Jan De Varé is een controversieel figuur. Hij kwam vorig jaar uitgebreid in het nieuws door een dossier van de krant De Morgen. Hij zou als hoofdgeneesheer ongeoorloofde technieken gebruikt hebben in het zorgcentrum Levanta, de zwaar beveiligde afdeling voor psychiatrisch gestoorde vrouwelijke delinquenten van het Psychiatrisch Centrum Sint-Jan-Baptist in Zelzate. De afdeling kan achttien vrouwen voltijds en twee 'in crisis' opvangen. De vrouwen hebben doorgaans een criminele voorgeschiedenis van moord tot zware geweldpleging, dikwijls in een context van verslaving.Levanta werd (en wordt nog altijd) als een model voor de opvang van vrouwen met die problematiek gezien. Alleen kwam er na een rapport van de zorginspectie kritiek op de autoritaire en repressieve manier waarop De Varé het centrum runde. Hij liet patiënten onder meer te lang gefixeerd liggen in afzondering, liet hen soms afluisteren, en dreigde ermee hen weer naar de gevangenis te sturen als ze zijn regels niet zouden volgen. Insiders hadden het over 'een gevaarlijke persoonlijkheid' en een 'onmenselijke behandeling van de vrouwen in de afdeling'.De kliniek wordt beheerd door de Broeders van Liefde. Die hielden De Varé vorig jaar de hand boven het hoofd. Maar blijkbaar hebben ze na de berichten in de media wel een traject ter verbetering opgesteld, dat De Varé moest volgen om de situatie in de instelling meer volgens de gebruikelijke moderne normen te laten evolueren. Zelfs de 'moeilijkste' vrouwen hebben recht op een menswaardige behandeling.Dat verbeteringstraject lijkt te zijn misgelopen. In afwachting van een 'definitieve evaluatie' volgende week is De Varé 'tijdelijk op non-actief gesteld'. Als je naar hem vraagt aan de receptie van de kliniek, krijg je te horen dat hij 'afwezig is tot na de paasvakantie en misschien langer'. Directeur Eddy Impens van de kliniek wil geen commentaar geven en verwijst door naar de top van de Broeders van Liefde.De Broeders van Liefde bevestigen de 'afwezigheid' van De Varé in de kliniek. Er is 'overleg' aan de gang tussen hen en de arts over wat er moet gebeuren. Een complicerende factor is dat hij niet alleen hoofdgeneesheer is, maar ook deeltijds arts in de kliniek zelf. Maar verder willen de Broeders geen commentaar kwijt, in afwachting van een definitieve beslissing volgende week. Met Jan De Varé is afgesproken dat ook hij zich van commentaar zal onthouden.'Het is een goede zaak dat De Varé zou verdwijnen', zegt een insider. 'Levanta is een instelling met een enorm potentieel, maar om dat optimaal te benutten moet ze geleid worden door iemand met de juiste houding. De Varé is hier niet de juiste man op de juiste plaats. Hopelijk hebben de Broeders van Liefde dat ondertussen ook begrepen. Het is in ieder geval goed nieuws dat ze een verbeter- en opvolgingstraject hebben uitgezet na de heisa van vorig jaar.'