Bijna 9 op de 10 thuiswonende ouderen is bereid om offers te brengen om zichzelf en anderen tegen een besmetting met het coronavirus te beschermen. Vooral hoger opgeleide en welstellende mensen vinden de veiligheidsmaatregelen best aanvaardbaar. Dat blijkt uit een enquête die het socialistische ziekenfonds net voor de tweede coronagolf, in september en oktober 2020, bij 1575 Belgen tussen 65 en 90 jaar uitvoerde. 'Het voorbije jaar is die groep soms wat vergeten, terwijl ouderen die alleen wonen vaak extra hard door de coronacrisis zijn getroffen', zegt Paul Callewaert, algemeen secretaris van het Nationaal Verbond van Socialistische Mutualiteit...

Bijna 9 op de 10 thuiswonende ouderen is bereid om offers te brengen om zichzelf en anderen tegen een besmetting met het coronavirus te beschermen. Vooral hoger opgeleide en welstellende mensen vinden de veiligheidsmaatregelen best aanvaardbaar. Dat blijkt uit een enquête die het socialistische ziekenfonds net voor de tweede coronagolf, in september en oktober 2020, bij 1575 Belgen tussen 65 en 90 jaar uitvoerde. 'Het voorbije jaar is die groep soms wat vergeten, terwijl ouderen die alleen wonen vaak extra hard door de coronacrisis zijn getroffen', zegt Paul Callewaert, algemeen secretaris van het Nationaal Verbond van Socialistische Mutualiteiten. 'Uit onze enquête blijkt dat zij met een grote nuchterheid naar de maatregelen kijken. Maar ze hebben er wel problemen mee als hun vrijheid zonder enig overleg wordt afgenomen. Het is dus cruciaal om met ouderen te overleggen en hen bij beslissingen te betrekken.' Liefst 90 procent van de 65-plussers is een beetje tot erg bang om het virus op te lopen. 17 procent kent in de directe omgeving iemand die al corona heeft gehad en 6 procent zelfs iemand die eraan is overleden. Vandaar wellicht dat 86 procent de bescherming tegen besmetting belangrijker vindt dan de vrijheid om zelf keuzes te kunnen maken. 70 procent stelt zijn fysieke gezondheid zelfs boven zijn mentale welzijn. Ook voor de inperking van bezoek van familie en vrienden heeft de overgrote meerderheid begrip. Wel vreest 76 procent dat ze in de toekomst niet meer voor hun kleinkinderen zullen mogen zorgen als die ziek zijn. Velen hebben het er ook moeilijk mee dat de activiteiten van ouderenverenigingen haast allemaal verboden zijn. 42 procent denkt dat die op een veilige manier kunnen plaatsvinden. Daarnaast vinden zo goed als alle ouderen dat de werking van de thuiszorg tijdens mogelijke nieuwe virusuitbraken gegarandeerd moet blijven. 'Terecht natuurlijk', zegt Callewaert. 'Uiteraard heeft de overheid tijdens de crisis extra aandacht voor de woonzorgcentra, maar ze mag ook de zorg voor de ouderen die nog thuis wonen niet vergeten.' Opvallend is wel dat liefst 41 procent van de respondenten vandaag negatiever staat tegenover een verhuizing naar een woonzorgcentrum dan voor de coronacrisis. 'In de eerste coronagolf noteerden we bij ons ziekenfonds 35 procent minder verhuizingen naar woonzorgcentra dan normaal. Vanaf juni werd er een inhaalbeweging gemaakt, maar bij de tweede golf in november daalde het aantal opnames weer. De toekomst zal uitwijzen of we vanzelf weer op het gewone niveau komen zodra de coronacrisis achter de rug is', zegt Callewaert. 'Hoe dan ook moet men inspanningen leveren om van woonzorgcentra een echte thuis te maken. Alleen dan kan het voor ouderen een positieve keuze zijn.' Volgens het ziekenfonds moet zowel de overheid als de sector van de ouderenzorg nú met de wensen van 65-plussers aan de slag. 'Ze mogen niet wachten tot de volgende pandemie', klinkt het. 'Vandaag al moet worden nagedacht over maatregelen die rekening houden met wat ouderen zelf willen. Niet alleen de bewoners van woonzorgcentra, maar ook mensen die nog thuis wonen.'