Het was op een congres in Plopsaland dat de SP.A haar veel becommentarieerde cumulverbod goedkeurde in 2016. 'Een persoon, een mandaat', was de nieuwe mantra van de socialisten, die verveeld zaten met de scandalitis rond de intercommunales.
...

Het was op een congres in Plopsaland dat de SP.A haar veel becommentarieerde cumulverbod goedkeurde in 2016. 'Een persoon, een mandaat', was de nieuwe mantra van de socialisten, die verveeld zaten met de scandalitis rond de intercommunales. De consequenties waren niet min. Zo mogen burgemeesters van gemeenten met meer dan 20.000 inwoners zich niet meer verkiesbaar stellen voor het parlement. Sceptici als Vilvoords burgervader Hans Bonte en zijn Lommelse evenknie Peter Vanvelthoven zagen de bui al hangen. In juni van dit jaar kwam er een eerste barst in de decumul-dam. SP.A-voorzitter John Crombez mocht aanblijven als Kamerlid. Maar omdat de voorzitter op zijn laatste benen liep, passeerde de uitzondering.Nu is er een tweede barst op til. Volgens De Morgen heeft de voltallige SP.A-fractie in het Vlaams Parlement gevraagd dat toekomstig partijvoorzitter Conner Rousseau zou aanblijven. Niet als fractievoorzitter, de post die hij nu bekleedt, maar als gewoon parlementslid. 'Het is vrij logisch dat de partijvoorzitter in het Parlement zit. De andere partijvoorzitters zitten immers ook in het halfrond', zo citeert de krant Vlaams Parlementslid Bruno Tobback.Maar die demarche is bij vele socialisten in het verkeerde keelgat geschoten. Voor Kaoutar Oulichki, voorzitter van de Jongsocialisten, is het duidelijk. 'Het congres heeft in 2016 met 98 procent van de stemmen gekozen vóór een decumul', zegt ze. 'We moeten respect hebben voor het hoogste partijorgaan.' Volgens Oulichki is de vraag van de Vlaamse fractie evenwel een erkenning voor Rousseau. 'Hij heeft het respect verdiend van zijn collega's. Ze geloven in hem en ze denken dat hij de combinatie goed zal uitvoeren. Maar om die reden de decumul laten varen, is een stap te ver. Er zijn meerdere parlementariërs die hun schepen- of burgemeestersambt hebben moeten opgeven voor een plaats op de lijst en vice versa. We moeten solidariteit tonen binnen de partij.' Ook Steven Arents, die in 2017 nog verkozen werd tot jongerenvoorzitter, laat van zich horen. 'De leden worden zomaar opzijgeschoven door de Vlaamse fractie', zegt hij. Hij richt zijn pijlen voor alle duidelijkheid ook niet op Rousseau. 'Hij vraagt de uitzondering niet zelf.' Het zijn de Vlaamse Parlementsleden die nu een 'overbodige discussie' heropenen, vindt hij.'Dit is een slag in het gezicht van de jonge mensen die op de lijst stonden én van de militanten die met een meerderheid het decumulverbod hebben goedgekeurd', zegt Arents, die vandaag gemeenteraadslid is in Blankenberge. 'Ik hoor misnoegde reacties van militanten, schepenen en mensen die op het partijbureau werken. Ik lees de misnoegde boodschappen van partijleden in WhatsApp-groepen. Ik snap deze beslissing echt niet. Heb toch gewoon lef en moed.'Normaliter moet het SP.A-ledencongres van 14 december zich uitspreken over het verzoek van de Vlaamse SP.A-fractie. Arents is ervan overtuigd dat de leden die vraag zullen verwerpen. 'We waren akkoord met de uitzondering voor Crombez omdat hij ontslagnemend was. Maar nu ben ik er zeker van dat het congres dit niet zal goedkeuren.'