Decumul

In de politieke context verwijst ‘decumul’ naar het principe waarbij politieke ambtsdragers, zoals ministers, staatssecretarissen, burgemeesters en wethouders, slechts één functie mogen bekleden.

Dit betekent dat deze politieke ambtsdragers geen nevenfuncties mogen hebben die hun hoofdfunctie in de weg staan of conflicteren met hun taken en verantwoordelijkheden als ambtsdrager. Het doel van decumul is om de integriteit en onafhankelijkheid van politieke ambtsdragers te waarborgen en belangenverstrengeling te voorkomen.

Lees meer over Decumul in onderstaande artikelen of over andere politieke termen.

Opinie | Nieuws
'Er komt geen politieke decumul en daar zal de kiezer de dupe van zijn'
Groen wil geen schepenen en burgemeesters in het parlement
'Slag in het gezicht': SP.A-jongeren willen niet dat Conner Rousseau cumuleert
Decumul in commissie goedgekeurd, ondanks bezwaren Nederlandstaligen
Parlementsleden moeten inkomsten uit privémandaten aangeven