De bedragen waarvan sprake maken deel uit van de financiële middelen die de Vlaamse regering vorig jaar beschikbaar stelde aan de sociale huisvestingsmaatschappijen. Van de vrijgemaakte 1,1 miljard euro werd slechts 660 miljoen euro effectief toegekend. Om de overschotten van vorig en mogelijk dit jaar te besteden, wil Diependaele het beschikbare geld tegen dezelfde gunstige voorwaarden ter beschikking te stellen aan privé-­ontwikkelaars. Die moeten zich er dan wel toe verbinden een verlaagde huurprijs aan te rekenen. 'Op die ­manier kunnen we ook de middenklasse die niet aan bod komt in de sociale woningsector bereiken', zegt hij.

Vera Jans verslikte zich naar eigen zeggen in haar koffie toen ze het nieuws las. Ze wijst erop dat er 170.000 mensen en gezinnen op de wachtlijst voor een sociale woning staan. 'De private ontwikkelaars zullen de gebouwde woningen naar de reguliere huurmarkte brengen waar gezinnen die het moeilijk hebben, zoals ook vandaag het geval is, niets aan hebben.' Er bestaan procedures om private ontwikkelaars sociale woningen te laten bouwen, 'maar dit is niet wat de minister vandaag voorstelt'. Ze wil dat Diependaele de middelen die bestemd zijn voor sociaal wonen daar ook voor inzet, conform de gemaakte afspraken. 'Privébedrijven subsidiëren om te verhuren aan de meestbiedende houdt geen steek, het is slecht beleid.'

Buurtprotest en processen

Dat er geld 'over' is, heeft volgens Jans te maken met de fusieoperatie binnen de sociale huisvestingssector waarvan de concrete uitwerking nog niet rond is. Volgens haar zit de sector te wachten op beslissingen van de minister.

Die analyse deelt Mercedes Van Volcem (Open VLD), een andere coalitiepartner van Diependaele, niet. Het budget raakt volgens haar niet op omdat er vaak wordt gebouwd in woonuitbreidingsgebieden, er buurtprotest is en processen worden gestart tegen de projecten. 'Waarom kunnen de sociale huisvestingsmaatschappij niet op de private markt inhuren?', vraagt ze zich af. 'Dit gaat snel, eenvoudig en zo kan je met dezefde middelen veel meer doen voor de wachtenden. De mensen in een sociale woning en de mensen die wachten zouden immers dezelfde voordelen moeten kunnen hebben.'

Bij de oppositie spreekt An Moerenhout (Groen) van 'regelrecht slecht bestuur' door Diependaele. Dat hij er niet in geslaagd is alle voorziene geld te besteden, is volgens haar het bewijs van zijn onkunde. Volgens Moerenhout maakt de Vlaamse regering een strijdpunt van de privatisering. 'In de zorg, het openbaar vervoer en nu ook de sociale huisvesting. Het patroon is duidelijk: men laat overheidsdiensten verkommeren, om vervolgens overheidsmiddelen door te sluizen naar de private spelers. Terwijl het op termijn meer kost aan de belastingsbetaler en de solidariteit verder afneemt.'

'Duizenden Vlamingen zijn wanhopig op zoek naar een betaalbare woning', stelt Maxim Veys (Vooruit) vast. 'De Vlaamse regering slaagt er maar niet in om die woningen te bouwen en nu blijkt waarom: Vlaamse regering geeft liever cadeaus aan bouwpromotoren dan dat ze het geld besteedt aan die mensen.'

De bedragen waarvan sprake maken deel uit van de financiële middelen die de Vlaamse regering vorig jaar beschikbaar stelde aan de sociale huisvestingsmaatschappijen. Van de vrijgemaakte 1,1 miljard euro werd slechts 660 miljoen euro effectief toegekend. Om de overschotten van vorig en mogelijk dit jaar te besteden, wil Diependaele het beschikbare geld tegen dezelfde gunstige voorwaarden ter beschikking te stellen aan privé-­ontwikkelaars. Die moeten zich er dan wel toe verbinden een verlaagde huurprijs aan te rekenen. 'Op die ­manier kunnen we ook de middenklasse die niet aan bod komt in de sociale woningsector bereiken', zegt hij. Vera Jans verslikte zich naar eigen zeggen in haar koffie toen ze het nieuws las. Ze wijst erop dat er 170.000 mensen en gezinnen op de wachtlijst voor een sociale woning staan. 'De private ontwikkelaars zullen de gebouwde woningen naar de reguliere huurmarkte brengen waar gezinnen die het moeilijk hebben, zoals ook vandaag het geval is, niets aan hebben.' Er bestaan procedures om private ontwikkelaars sociale woningen te laten bouwen, 'maar dit is niet wat de minister vandaag voorstelt'. Ze wil dat Diependaele de middelen die bestemd zijn voor sociaal wonen daar ook voor inzet, conform de gemaakte afspraken. 'Privébedrijven subsidiëren om te verhuren aan de meestbiedende houdt geen steek, het is slecht beleid.'Buurtprotest en processenDat er geld 'over' is, heeft volgens Jans te maken met de fusieoperatie binnen de sociale huisvestingssector waarvan de concrete uitwerking nog niet rond is. Volgens haar zit de sector te wachten op beslissingen van de minister. Die analyse deelt Mercedes Van Volcem (Open VLD), een andere coalitiepartner van Diependaele, niet. Het budget raakt volgens haar niet op omdat er vaak wordt gebouwd in woonuitbreidingsgebieden, er buurtprotest is en processen worden gestart tegen de projecten. 'Waarom kunnen de sociale huisvestingsmaatschappij niet op de private markt inhuren?', vraagt ze zich af. 'Dit gaat snel, eenvoudig en zo kan je met dezefde middelen veel meer doen voor de wachtenden. De mensen in een sociale woning en de mensen die wachten zouden immers dezelfde voordelen moeten kunnen hebben.' Bij de oppositie spreekt An Moerenhout (Groen) van 'regelrecht slecht bestuur' door Diependaele. Dat hij er niet in geslaagd is alle voorziene geld te besteden, is volgens haar het bewijs van zijn onkunde. Volgens Moerenhout maakt de Vlaamse regering een strijdpunt van de privatisering. 'In de zorg, het openbaar vervoer en nu ook de sociale huisvesting. Het patroon is duidelijk: men laat overheidsdiensten verkommeren, om vervolgens overheidsmiddelen door te sluizen naar de private spelers. Terwijl het op termijn meer kost aan de belastingsbetaler en de solidariteit verder afneemt.''Duizenden Vlamingen zijn wanhopig op zoek naar een betaalbare woning', stelt Maxim Veys (Vooruit) vast. 'De Vlaamse regering slaagt er maar niet in om die woningen te bouwen en nu blijkt waarom: Vlaamse regering geeft liever cadeaus aan bouwpromotoren dan dat ze het geld besteedt aan die mensen.'