Vorige week kondigden Hendrik Vuye en Veerle Wouters hun exit uit de Kamer aan omdat ze een Forza Flandria-project niet van de grond kregen. Dat was niet de eerste poging om liberale, conservatieve en Vlaamsgezinde krachten te bundelen. Bij omvorming van PVV tot Open VLD in 1991-1992 werd in het grootste geheim gemikt op rechtse CVP'ers. Zelfs de legendarische Leo Tindemans werd benaderd, zij het tevergeefs. Op basis van onuitgegeven archiefmateriaal van de rechtse publicist Paul Belien reconstrueerde Knack die weinig bekende manoeuvres in the dark.
...