De naam van het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de uitbating wordt - hoewel dat eerder was aangekondigd - niet bekendgemaakt. Aan de legionella-uitbraak stierven twee mensen, 32 werden er ziek.

Genetisch onderzoek toont dat er een overeenkomst is tussen het type legionella pneumophila dat is teruggevonden in het staal uit de koeltoren en minstens vijf patiënten. Een "zeer sterk wetenschappelijk argument om te staven dat deze vijf patiënten ziek geworden zijn door een infectie met legionellakiemen uit de koeltoren van dit bedrijf", zegt het Agentschap Zorg en Gezondheid.

De koeltoren is dan ook de meest waarschijnlijke besmettingsbron van de uitbraak van legionellose in de Gentse kanaalzone. Het bedrijf in kwestie heeft sinds 15 mei een reeks desinfecties uitgevoerd, waardoor het besmettingsrisico onder controle is. Een verhoogde waakzaamheid blijft aangehouden tot negentien dagen na de laatste patiënt. De piste waarbij een tweede bedrijf ook een aandeel heeft in de uitbraak, wordt niet uitgesloten.

Toch herhaalt het agentschap dat het "hoopgevend" is dat sinds 21 mei geen nieuwe ziektesymptomen zijn ervaren, op basis van de gemelde slachtoffers. Maar legionella heeft een incubatietijd van negentien dagen, wat betekent dat nieuwe slachtoffers niet uitgesloten zijn. In totaal werden zeventien bedrijven onderzocht in het zuiden van de Gentse kanaalzone.

Bij twee bedrijven werden destijds hoge dosissen legionella pneumophila aangetroffen. Maar laboresultaten wijzen nu dus voornamelijk naar één daarvan. Het bedrijf in kwestie wordt sindsdien permanent opgevolgd. Er zijn dagelijkse, intensieve desinfecties gebeurd op 15, 16, 17, 18, 20 en 23 mei. Van het bewuste bedrijf is ook geëist dat - indien de desinfectie niet kan gebeuren - de koeltoren wordt stilgelegd.

De naam van het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de besmette dampen, wordt woensdag niet genoemd, omdat er een strafonderzoek loopt. Zowel de Vlaamse overheid als de lokale besturen van Gent en Evergem kunnen de identiteit daarom niet prijsgeven om het geheim van het onderzoek niet te schaden.

De naam van het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de uitbating wordt - hoewel dat eerder was aangekondigd - niet bekendgemaakt. Aan de legionella-uitbraak stierven twee mensen, 32 werden er ziek.Genetisch onderzoek toont dat er een overeenkomst is tussen het type legionella pneumophila dat is teruggevonden in het staal uit de koeltoren en minstens vijf patiënten. Een "zeer sterk wetenschappelijk argument om te staven dat deze vijf patiënten ziek geworden zijn door een infectie met legionellakiemen uit de koeltoren van dit bedrijf", zegt het Agentschap Zorg en Gezondheid. De koeltoren is dan ook de meest waarschijnlijke besmettingsbron van de uitbraak van legionellose in de Gentse kanaalzone. Het bedrijf in kwestie heeft sinds 15 mei een reeks desinfecties uitgevoerd, waardoor het besmettingsrisico onder controle is. Een verhoogde waakzaamheid blijft aangehouden tot negentien dagen na de laatste patiënt. De piste waarbij een tweede bedrijf ook een aandeel heeft in de uitbraak, wordt niet uitgesloten. Toch herhaalt het agentschap dat het "hoopgevend" is dat sinds 21 mei geen nieuwe ziektesymptomen zijn ervaren, op basis van de gemelde slachtoffers. Maar legionella heeft een incubatietijd van negentien dagen, wat betekent dat nieuwe slachtoffers niet uitgesloten zijn. In totaal werden zeventien bedrijven onderzocht in het zuiden van de Gentse kanaalzone. Bij twee bedrijven werden destijds hoge dosissen legionella pneumophila aangetroffen. Maar laboresultaten wijzen nu dus voornamelijk naar één daarvan. Het bedrijf in kwestie wordt sindsdien permanent opgevolgd. Er zijn dagelijkse, intensieve desinfecties gebeurd op 15, 16, 17, 18, 20 en 23 mei. Van het bewuste bedrijf is ook geëist dat - indien de desinfectie niet kan gebeuren - de koeltoren wordt stilgelegd. De naam van het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de besmette dampen, wordt woensdag niet genoemd, omdat er een strafonderzoek loopt. Zowel de Vlaamse overheid als de lokale besturen van Gent en Evergem kunnen de identiteit daarom niet prijsgeven om het geheim van het onderzoek niet te schaden.