De middelen voor het beleid voor gelijke kansen van mannen en vrouwen mogen niet worden afgebouwd. Die oproep lanceert vrouwenorganisatie "Amazone", die onderzoek voert op het vlak van gendergelijkheid, in een open brief aan premier Elio Di Rupo (PS) en bij uitbreiding aan de volledige politieke klasse. "Men moet het beleid inzake de gelijkheid van mannen en vrouwen niet ten grave dragen. Integendeel, België moet op dit terrein het goede voorbeeld blijven geven", zegt voorzitster Myriam Van Varenbergh.

In het schrijven, dat voorlopig door bijna honderd personaliteiten werd ondertekend, vraagt de organisatie zich af of 2013 het "requiem jaar" wordt voor het beleid inzake de gelijkheid van mannen en vrouwen. Ze wijst daarbij op een "wrange vaststelling", namelijk dat ondanks de maatregelen van de bevoegde ministers de voorbije regeringen gelijke kansenkwesties stiefmoederlijk hebben behandeld.

Loonkloof tussen beide geslachten nog steeds 22 procent

Amazone voert enkele cijfers aan om te bewijzen dat er nog een pak werk aan de winkel is. De tewerkstellingsgraad van actieve vrouwen in België blijft lager (56,7 procent) dan die van mannen (67,4 procent), de loonkloof tussen beide geslachten bedraagt nog steeds 22 procent - bij de pensioenen loopt die op tot 30 procent, terwijl ongeveer 45 procent van de vrouwen deeltijds werkt. Bij de mannen is dat minder dan tien procent.

De organisatie wijst erop dat het budget voor het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen blijft afnemen, ondanks een "indrukwekkende" staat van dienst. Hetzelfde geldt voor instellingen die actief zijn rond gelijke kansen tussen mannen en vrouwen op andere beleidsniveaus, aldus Amazone. "Behalve het feit dat hierdoor verschillende jobs op de tocht worden gezet, brengt deze situatie vooral het middenveld, actief op vlak van gelijke kansen tussen mannen en vrouwen, in gevaar", luidt het.

"Het aftellen is begonnen, aangezien er voor sommige organisaties al grondig in het budget voor 2013 is gesnoeid". Amazone dringt erop aan dat er voldoende middelen, zowel financieel als structureel, behouden zouden blijven, zoniet verhoogd, om het gelijke kansenbeleid op peil te kunnen houden en een verdere uitbouw ervan mogelijk te maken.

De middelen voor het beleid voor gelijke kansen van mannen en vrouwen mogen niet worden afgebouwd. Die oproep lanceert vrouwenorganisatie "Amazone", die onderzoek voert op het vlak van gendergelijkheid, in een open brief aan premier Elio Di Rupo (PS) en bij uitbreiding aan de volledige politieke klasse. "Men moet het beleid inzake de gelijkheid van mannen en vrouwen niet ten grave dragen. Integendeel, België moet op dit terrein het goede voorbeeld blijven geven", zegt voorzitster Myriam Van Varenbergh. In het schrijven, dat voorlopig door bijna honderd personaliteiten werd ondertekend, vraagt de organisatie zich af of 2013 het "requiem jaar" wordt voor het beleid inzake de gelijkheid van mannen en vrouwen. Ze wijst daarbij op een "wrange vaststelling", namelijk dat ondanks de maatregelen van de bevoegde ministers de voorbije regeringen gelijke kansenkwesties stiefmoederlijk hebben behandeld. Loonkloof tussen beide geslachten nog steeds 22 procent Amazone voert enkele cijfers aan om te bewijzen dat er nog een pak werk aan de winkel is. De tewerkstellingsgraad van actieve vrouwen in België blijft lager (56,7 procent) dan die van mannen (67,4 procent), de loonkloof tussen beide geslachten bedraagt nog steeds 22 procent - bij de pensioenen loopt die op tot 30 procent, terwijl ongeveer 45 procent van de vrouwen deeltijds werkt. Bij de mannen is dat minder dan tien procent. De organisatie wijst erop dat het budget voor het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen blijft afnemen, ondanks een "indrukwekkende" staat van dienst. Hetzelfde geldt voor instellingen die actief zijn rond gelijke kansen tussen mannen en vrouwen op andere beleidsniveaus, aldus Amazone. "Behalve het feit dat hierdoor verschillende jobs op de tocht worden gezet, brengt deze situatie vooral het middenveld, actief op vlak van gelijke kansen tussen mannen en vrouwen, in gevaar", luidt het. "Het aftellen is begonnen, aangezien er voor sommige organisaties al grondig in het budget voor 2013 is gesnoeid". Amazone dringt erop aan dat er voldoende middelen, zowel financieel als structureel, behouden zouden blijven, zoniet verhoogd, om het gelijke kansenbeleid op peil te kunnen houden en een verdere uitbouw ervan mogelijk te maken.