Automatische update:
Aan
Uit
De nieuwste eerst De oudste eerst
Simon Demeulemeester
door Simon Demeulemeester

Advocaat Dolor en Hendrik Boonen vindt vervolging absurd

Meester Ronny Baudewijns, de advocaat van Dolor en haar voorzitter Hendrik Boonen, vindt het absurd dat het Brusselse parket zijn cliënten wil vervolgen in het Fortis-dossier. Het parket beschuldigt de belangenvereniging voor consumenten en voorzitter Boonen van oplichting omdat ze op agressieve wijze Fortis-aandeelhouders zouden geronseld hebben om in hun naam op te treden in hetFortis-dossier. "Zonder ons zou er niet eens een onderzoek naar Fortis geweest zijn", zegt meester Baudewijns.

"Wij liggen aan de basis van het hele gerechtelijke onderzoek", zegt de advocaat. "Het is één van de mensen die zich bij Dolor hadden aangemeld die op aanraden van Dolor naar het gerecht is gestapt en een klacht met burgerlijke partijstelling heeft ingediend. En nu wil het parket plots Dolor en Hendrik Boonen vervolgen omdat we die persoon zouden opgelicht hebben voor 25 euro, het bedrag dat hij moest betalen als lidgeld. Terwijl die persoon zelf zich nooit tegen ons heeft gekeerd, geen enkele klacht tegen ons heeft ingediend en niets van ons eist."

De raadkamer heeft de behandeling van het hele Fortis-dossier uitgesteld nadat verschillende partijen vragen tot bijkomend onderzoek hadden ingediend. (Belga)

Simon Demeulemeester
door Simon Demeulemeester

Advocaat aandeelhouders wil relatie met revisoren en CBFA laten onderzoeken

Niet alleen de verdachten in het Fortis-dossier hebben bijkomend onderzoek gevraagd, ook meester Laurent Arnauts, die de belangen van een 1.300-tal aandeelhouders verdedigt, heeft dat gedaan. De advocaat wil dat onderzoeksrechter Burm de communicatie tussen Fortis en zijn revisoren en met de toezichthouder op de banken, de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen (CBFA), in kaart brengt. Bovendien wil hij de strafbare periode laten uitbreiden tot 2007. Nu behelst die enkel 2008.

Parket en onderzoeksrechter beperken de periode waarin die foute informatie zou gegeven zijn tot 2008, de maanden voor de teloorgang van Fortis, maar volgens meester Arnauts zijn er al veel vroeger fouten gebeurd. "Ook in 2007, bij de overname van ABN Amro, is er niet correct gecommuniceerd", klinkt het.

De advocaat van de aandeelhouders wil ook de communicatie met de revisoren en de CBFA laten onderzoeken. Die zouden mogelijks veel te laks geweest zijn tegenover het beleid dat de Fortis-top voerde.

"Het gaat erom een aantal deuren in dit dossier te sluiten", zegt meester Arnauts. "De speurders hebben zeer goed werk geleverd dus het bijkomend onderzoek zou niet zoveel tijd in beslag moeten nemen. Een oponthoud van enkele maanden in een dergelijk groot dossier lijkt me ook niet onoverkomelijk." (Belga)

Simon Demeulemeester
door Simon Demeulemeester

Advocaat burgerlijke partijen doet oproep tot minnelijke schikking

Advocaat burgerlijke partijen doet oproep om tot minnelijke schikking te komen

Advocaat Geert Lenssens, die in het Fortis-dossier een groot aantal ex-aandeelhouders vertegenwoordigt, doet een opmerkelijke oproep. Hij stelt voor dat het Brusselse parket en de zeven in verdenking gestelde ex-bestuurders van Fortis onderhandelingen zouden opstarten om tot een minnelijke schikking te komen. "Als dat in een dossier van miljoenenfraude met diamanten kan, zie ik niet waarom het hier niet zou kunnen", zegt de advocaat.

"Zowel het parket als de verdachten kunnen het initiatief nemen voor een dergelijke minnelijke schikking", zegt meester Lenssens. "Ik weet dat er kritiek is op de minnelijke schikking omdat het om een vorm van klassejustitie zou gaan maar in dit geval zou die kritiek niet terecht zijn, aangezien de schikking ook in het voordeel van de kleine aandeelhouders zou zijn."

Volgens meester Lenssens stond het parket niet weigerachtig tegenover de mogelijkheid maar is er zeker nog geen beslissing genomen. Wat het standpunt is van de inverdenkinggestelden, is nog niet duidelijk. (Belga)

Simon Demeulemeester
door Simon Demeulemeester

Behandeling Fortis-dossier onbepaald uitgesteld

De Brusselse raadkamer heeft de behandeling van het Fortis-dossier uitgesteld zonder een nieuwe datum te bepalen. Die beslissing is genomen omdat verschillende verdachten en burgerlijke partijen bijkomend onderzoek hebben gevraagd. Onderzoeksrechter Burm heeft nu een maand tijd om te beslissen of hij de gevraagde onderzoeksdaden ook uitvoert. Weigert hij, dan kunnen de partijen in beroep gaan bij de kamer van inbeschuldigingstelling.

Het Brusselse parket wil zeven ex-bestuurders van Fortis vervolgen voor valsheid in geschrifte in de jaarrekeningen, oplichting en inbreuken op artikel 39 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, die een aantal informatieverplichtingen voorziet. Het gaat om ex-voorzitter Maurice Lippens, ex-ceo Jean-Paul Votron, diens opvolger Herman Verwilst, ex-financieel directeur Gilbert Mittler, diens voormalige rechterhand Lars Machenil, voormalig hoofd zakenbank Filip Dierckx en ex-directeur risk Reginald De Gols.

Onvoldoende geïnformeerd

Volgens het parket hebben zij de beleggers onvoldoende geïnformeerd over de blootstelling van Fortis aan de gevolgen van de vastgoedcrisis in de Verenigde Staten. Voor Ageas en BNP Paribas Fortis vraagt het parket de buitenvervolgingstelling omdat de zwaarste fouten door de bestuurders, en niet door de vennootschappen zelf, zouden zijn begaan. De burgerlijke partijen dringen er evenwel op aan dat Ageas, Fortisbank en BNP Paribas Fortis ook zouden vervolgd worden.

Dolor

De Brusselse raadkamer moet bovendien beslissen of de vzw Dolor en haar voorzitter Hendrik Boonen doorverwezen worden naar de correctionele rechtbank. Zij zouden Fortis-aandeelhouders proberen oplichten hebben door hen op agressieve wijze te ronselen zodat Dolor in hun naam kon optreden in het Fortis-dossier. Dolor vroeg 25 euro per aandeelhouder om voor elk van hen een dossier op te starten en een klacht in te dienen. (Belga)

Simon Demeulemeester
door Simon Demeulemeester

Zitting raadkamer snel afgelopen

De zitting voor de raadkamer was snel afgelopen. Het was vooraf voorspeld dat de zitting kort zou duren, aangezien de Fortis-toppers allemaal extra onderzoeksdaden vragen.

Simon Demeulemeester
door Simon Demeulemeester

Mea culpa banksector blijft achterwege

Vijf jaar na de teloorgang van Fortis heeft nog altijd geen enkele betrokkene toegegeven dat er fouten gemaakt zijn, schrijft Patrick Claerhout, redacteur bij Trends. Van een 'tsunami' die de Belgische banken overspoelde was nochtans geen sprake.

Lees ook: Mea culpa banksector blijft achterwege

Simon Demeulemeester
door Simon Demeulemeester

Fortis-toppers dagen niet op voor raadkamer

Simon Demeulemeester
door Simon Demeulemeester

'Door de eindeloze traagheid van ons rechtssysteem worden oude wonden telkens opengereten'

Lees ook het interview met Paul Huybrechts, voorzitter van de Vlaamse Federatie van Beleggingsclubs en Beleggers (VFB): 'Door de eindeloze traagheid van ons rechtssysteem worden oude wonden telkens opengereten'

Simon Demeulemeester
door Simon Demeulemeester

'Mochten we evenveel weten over Dexia dan over Fortis, dan waren we een stuk verder'

Econoom Geert Noels op Twitter over de zaken Dexia en Fortis:

Simon Demeulemeester
door Simon Demeulemeester

Herbekijk: Chaos op aandeelhoudersvergadering

Het Fortisdebacle leverde erg woelige aandeelhoudersvergaderingen op waarbij de gemoederen soms moeilijk te bedaren waren.

Simon Demeulemeester
door Simon Demeulemeester

Uitspraak meteen uitgesteld?

De raadkamer beslist vandaag of toppers Maurice Lippens, Jean-Paul Votron, Herman Verwilst, Gilbert Mittler, Lars Machenil, Filip Dierckx en Reginald De Gols zich voor de correctionele rechtbank zullen moeten verantwoorden.

Zij die voor de rechter zouden moeten verschijnen, riskeren schadeclaims tegen hun persoon. De kans echter dat daar vandaag uitspraak over valt, is klein. Alle partijen hebben immers bijkomende onderzoeksdaden gevraagd.

De uitspraak wordt dus waarschijnlijk uitgesteld. Wanneer is nog niet geweten. In de kranten circuleert 2014 en zelfs 2015.

Simon Demeulemeester
door Simon Demeulemeester

Fortistop verzekerd tot 220 miljoen euro

De Fortistoppers zijn, zo meldt de VRT Radio, verzekerd tot 220 miljoen euro. Als ze aansprakelijk gesteld worden, dan kunnen benadeelde aandeelhouders daar aanspraak op maken. Die som zal echter verre van toereikend zijn om de geleden verliezen te dekken.

Simon Demeulemeester
door Simon Demeulemeester

Leterme: 'Politiek heeft te lang laten betijen'

Leterme heeft eerder gezegd dat er maskers zullen afvallen. 'Hier had de politiek geen schuld, behalve dat ze misschien te lang laten betijen heeft.'

'Deregulering was het modewoord.' Er was geen oor naar mensen die sociale correcties bepleitten, aldus Leterme.

Simon Demeulemeester
door Simon Demeulemeester

Leterme: 'Fortis was een natuurramp'

Yves Leterme (CD&V), premier ten tijde dat Fortis moest gered worden, zegt op Radio 1 dat Fortis de zwaarste crisis was. 'Er moest onmiddelijk opgetreden worden, het was een kwestie van uren. Meestal zien we problemen aankomen. Dit was een natuurramp in de figuurlijke zin.'

Simon Demeulemeester
door Simon Demeulemeester

Advocaat aandeelhouders wil relatie met revisoren en CBFA laten onderzoeken

Niet alleen de verdachten in het Fortis-dossier hebben bijkomend onderzoek gevraagd, ook meester Laurent Arnauts, die de belangen van een 1.300-tal aandeelhouders verdedigt, heeft dat gedaan. De advocaat wil dat onderzoeksrechter Burm de communicatie tussen Fortis en zijn revisoren en met de toezichthouder op de banken, de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen (CBFA), in kaart brengt. Bovendien wil hij de strafbare periode laten uitbreiden tot 2007. Nu behelst die enkel 2008.

Parket en onderzoeksrechter beperken de periode waarin die foute informatie zou gegeven zijn tot 2008, de maanden voor de teloorgang van Fortis, maar volgens meester Arnauts zijn er al veel vroeger fouten gebeurd. "Ook in 2007, bij de overname van ABN Amro, is er niet correct gecommuniceerd", klinkt het.

De advocaat van de aandeelhouders wil ook de communicatie met de revisoren en de CBFA laten onderzoeken. Die zouden mogelijks veel te laks geweest zijn tegenover het beleid dat de Fortis-top voerde.

"Het gaat erom een aantal deuren in dit dossier te sluiten", zegt meester Arnauts. "De speurders hebben zeer goed werk geleverd dus het bijkomend onderzoek zou niet zoveel tijd in beslag moeten nemen. Een oponthoud van enkele maanden in een dergelijk groot dossier lijkt me ook niet onoverkomelijk." (Belga)