In Antwerpen is een nieuw platform Overleg Allochtonen in Armoede van start gegaan. Volgens de betrokken organisaties is de toestand hallucinant: ruim 20 procent van de Antwerpse bevolking zou onder de armoedegrens zitten, maar in sommige buurten met veel allochtonen, zoals in Borgerhout en Antwerpen Noord, zou dat zelfs tot meer dan vijftig procent oplopen.

Hulporganisaties worden overstelpt met aanvragen en moeten soms al met wachtlijsten werken. Ook moskeeën leggen wachtlijsten aan van arme gezinnen voor collectes. De verdeling van voedselhulp is zienderogen toegenomen en een islamitische vereniging is ook met de distributie van halal voedselpakketten aan honderden gezinnen begonnen.

Volgens nationale cijfers is de armoedegraad bij allochtonen drie- of viermaal hoger dan bij autochtone Belgen, en bij mensen van Marokkaanse herkomst is zelfs 54 procent arm. Mohamed Chakkar van de Federatie voor Marokkaanse Verenigingen: 'Er is een algemene verarming van de Marokkaanse gemeenschap. Je kunt er gewoon niet meer naast kijken. Anno 2012 zijn er weer mensen die honger lijden in Antwerpen.'

De crisis speelt volgens hem zichtbaar een rol, maar ook 'de instroom van een grote groep Marokkaanse nieuwkomers, die nu massaal de crisis in Spanje en Italië ontvluchten. Zij komen bij ons aankloppen voor hulp, maar we kunnen niet eens onze eigen mensen helpen. Dat zorgt nu voor veel ongenoegen.' (CDS)

In Antwerpen is een nieuw platform Overleg Allochtonen in Armoede van start gegaan. Volgens de betrokken organisaties is de toestand hallucinant: ruim 20 procent van de Antwerpse bevolking zou onder de armoedegrens zitten, maar in sommige buurten met veel allochtonen, zoals in Borgerhout en Antwerpen Noord, zou dat zelfs tot meer dan vijftig procent oplopen. Hulporganisaties worden overstelpt met aanvragen en moeten soms al met wachtlijsten werken. Ook moskeeën leggen wachtlijsten aan van arme gezinnen voor collectes. De verdeling van voedselhulp is zienderogen toegenomen en een islamitische vereniging is ook met de distributie van halal voedselpakketten aan honderden gezinnen begonnen. Volgens nationale cijfers is de armoedegraad bij allochtonen drie- of viermaal hoger dan bij autochtone Belgen, en bij mensen van Marokkaanse herkomst is zelfs 54 procent arm. Mohamed Chakkar van de Federatie voor Marokkaanse Verenigingen: 'Er is een algemene verarming van de Marokkaanse gemeenschap. Je kunt er gewoon niet meer naast kijken. Anno 2012 zijn er weer mensen die honger lijden in Antwerpen.' De crisis speelt volgens hem zichtbaar een rol, maar ook 'de instroom van een grote groep Marokkaanse nieuwkomers, die nu massaal de crisis in Spanje en Italië ontvluchten. Zij komen bij ons aankloppen voor hulp, maar we kunnen niet eens onze eigen mensen helpen. Dat zorgt nu voor veel ongenoegen.' (CDS)