Feedbackbedrijf Hello Customer organiseerde in mei op vraag van Labophar daarover een korte open bevraging. Zo'n 3000 apotheken werden aangeschreven, zowel in Vlaanderen, Brussel als Wallonië. Liefst 400 apothekers namen de moeite om hun mening te geven, en dat binnen de vijf werkdagen.
...

Feedbackbedrijf Hello Customer organiseerde in mei op vraag van Labophar daarover een korte open bevraging. Zo'n 3000 apotheken werden aangeschreven, zowel in Vlaanderen, Brussel als Wallonië. Liefst 400 apothekers namen de moeite om hun mening te geven, en dat binnen de vijf werkdagen.Een eerste vaststelling: de apothekers merken dat hun patiënten trots op hen zijn. Ze zien hen als een betrouwbare bron van informatie over gezondheid en welzijn, en stellen hun dienstverlening en advies erg op prijs. Dat staat in schril contrast met het sentiment van de apothekers tegenover de overheid: ze voelen zich vergeten en in de steek gelaten.Dat gevoel krijgt bevestiging in de resultaten van de enquête. De exitmaatregelen van de overheid krijgen van de apothekers een erg zwakke score: gemiddeld 2 op 5. Over de communicatie is de ontevredenheid nog groter, met een gemiddeld resultaat van 3 op 10. Eén op de vijf respondenten schrijft hier zelfs een nul op het rapport.Gelukkig is de impact van die resultaten niet in dezelfde mate voelbaar in de relatie met de patiënten. De gemiddelde score bedraagt hier net geen 5 op 10, wat dus betekent dat meer dan de helft van de apothekers zijn/haar negatieve gevoelens ten overstaan van de overheid niet laat doorwegen in de contacten met de klanten.Vlaamse apothekers blijken vooral teleurgesteld te zijn door het gebrek aan erkenning vanwege de overheid voor hun beroepsgroep en voor hun inzet. Aan Franstalige kant zijn er vooral klachten te horen over de mank lopende ondersteuning. Naast zoals gezegd de algemene communicatie over de exitstrategie, zowel naar de apothekers zelf, als naar de bevolking in het algemeen. In de loop van de maand mei snapte de burger niets meer van de exitmaatregelen, en volgde die dan ook niet meer strikt op, luidt het in de analyse van de antwoorden van de apothekers.Verder heeft de mondmaskersaga eveneens veel kwaad bloed gezet, zoals eveneens blijkt uit de resultaten van de rondvraag. Het beleid en de communicatie daarrond werden door de apothekers ervaren als een slag in het gezicht.