Politiemensen kunnen voortaan door hun collega's worden verplicht om tijdens de diensturen een alcohol- of drugstest af te leggen. Tot nog toe kon een agent die vermoedelijk onder invloed was enkel door de korpschef naar huis gestuurd worden om zijn roes uit te slapen. Dat schrijft Het Laatste Nieuws maandag.

De tuchtprocedure voor de politie wordt op verscheidene vlakken hertekend. Voortaan kan elke functionele meerdere - minstens een hoofdinspecteur - zonder voorafgaande beslissing van de tuchtoverheid een collega laten blazen of aan een drugstest onderwerpen als vermoed wordt dat hij of zij onder invloed is.

'Wat willen ze bereiken door iedereen op gelijk welk moment te kunnen laten blazen?'

Vincent Houssin, VSO

Vincent Houssin van politievakbond VSOA spreekt van "een flikkenjacht". Hij benadrukt dat hij tegen alcohol op de werkvloer is. 'Maar wat willen ze bereiken door iedereen op gelijk welk moment te kunnen laten blazen? Dat zal alleen maar tot irritatie en wrevel leiden. Waar stopt dit? Komen er straks ook onaangekondigde controles binnen de korpsen? Ik vind dat de korpschef hierin zijn verantwoordelijkheid moet opnemen.'

Politiemensen kunnen voortaan door hun collega's worden verplicht om tijdens de diensturen een alcohol- of drugstest af te leggen. Tot nog toe kon een agent die vermoedelijk onder invloed was enkel door de korpschef naar huis gestuurd worden om zijn roes uit te slapen. Dat schrijft Het Laatste Nieuws maandag.De tuchtprocedure voor de politie wordt op verscheidene vlakken hertekend. Voortaan kan elke functionele meerdere - minstens een hoofdinspecteur - zonder voorafgaande beslissing van de tuchtoverheid een collega laten blazen of aan een drugstest onderwerpen als vermoed wordt dat hij of zij onder invloed is. Vincent Houssin van politievakbond VSOA spreekt van "een flikkenjacht". Hij benadrukt dat hij tegen alcohol op de werkvloer is. 'Maar wat willen ze bereiken door iedereen op gelijk welk moment te kunnen laten blazen? Dat zal alleen maar tot irritatie en wrevel leiden. Waar stopt dit? Komen er straks ook onaangekondigde controles binnen de korpsen? Ik vind dat de korpschef hierin zijn verantwoordelijkheid moet opnemen.'