Het personeelstekort bij de federale overheid is volgens de christelijke vakbond ACV Openbare Diensten niet enkel te herleiden tot trage wervingen door Selor, dat instaat voor de selectie bij de overheid. 'De vorige regering heeft het federaal openbaar ambt bewust afgebouwd', reageert de christelijke vakbond op het personeelstekort, waarover De Standaard maandag bericht.

De vakbond somt op welke taken de federale openbare diensten opnemen. Ze innen bijvoorbeeld de belastingen, zorgen voor de organisatie van verkiezingen, de uitbetaling van pensioenen en andere socialezekerheidsuitkeringen. Ook staan ze in voor het runnen van gevangenissen, de administratieve afhandeling en opvang van immigranten, het onderhouden van diplomatieke betrekkingen, de uitreiking van identiteitsbewijzen, het bewaken van de volksgezondheid en voedselveiligheid.

Daarnaast beheert de federale overheid onder meer ook verschillende musea en wetenschappelijke instellingen, waakt ze over de nucleaire veiligheid en bewaakt ze de farmaceutische sector, aldus de vakbond. 'Al die taken worden gedaan door 59.500 personeelsleden', aldus Marc Saenen, secretaris federale overheid bij de vakbond. 'Dat zijn er 16.000 minder dan in 2015. Geen goede evolutie. Na jaren van personeelsstops en natuurlijke afvloeiingen die niet werden vervangen, is de federale overheid niet langer in staat om haar kerntaken behoorlijk uit te oefenen. Als een politicus nu nog durft beweren dat het ambtenarenapparaat te groot is, dan heeft die een andere doelstelling voor ogen dan het efficiënter maker van de openbare diensten.'

De vakbondsman stelt dat ook op de werkingskosten is bespaard tijdens de vorige legislatuur. 'Dertig procent op vijf jaar tijd', aldus Saenen. 'Wil de federale overheid mee zijn met haar tijd en de noodzakelijke automatiseringsprocessen en onlinediensten waar het publiek naar vraagt realiseren, dan moeten daar middelen tegenover staan. ACV Openbare Diensten pleit voor een sterke overheid met voldoende mensen en middelen om haar taken naar behoren uit te voeren.'

Het personeelstekort bij de federale overheid is volgens de christelijke vakbond ACV Openbare Diensten niet enkel te herleiden tot trage wervingen door Selor, dat instaat voor de selectie bij de overheid. 'De vorige regering heeft het federaal openbaar ambt bewust afgebouwd', reageert de christelijke vakbond op het personeelstekort, waarover De Standaard maandag bericht.De vakbond somt op welke taken de federale openbare diensten opnemen. Ze innen bijvoorbeeld de belastingen, zorgen voor de organisatie van verkiezingen, de uitbetaling van pensioenen en andere socialezekerheidsuitkeringen. Ook staan ze in voor het runnen van gevangenissen, de administratieve afhandeling en opvang van immigranten, het onderhouden van diplomatieke betrekkingen, de uitreiking van identiteitsbewijzen, het bewaken van de volksgezondheid en voedselveiligheid. Daarnaast beheert de federale overheid onder meer ook verschillende musea en wetenschappelijke instellingen, waakt ze over de nucleaire veiligheid en bewaakt ze de farmaceutische sector, aldus de vakbond. 'Al die taken worden gedaan door 59.500 personeelsleden', aldus Marc Saenen, secretaris federale overheid bij de vakbond. 'Dat zijn er 16.000 minder dan in 2015. Geen goede evolutie. Na jaren van personeelsstops en natuurlijke afvloeiingen die niet werden vervangen, is de federale overheid niet langer in staat om haar kerntaken behoorlijk uit te oefenen. Als een politicus nu nog durft beweren dat het ambtenarenapparaat te groot is, dan heeft die een andere doelstelling voor ogen dan het efficiënter maker van de openbare diensten.' De vakbondsman stelt dat ook op de werkingskosten is bespaard tijdens de vorige legislatuur. 'Dertig procent op vijf jaar tijd', aldus Saenen. 'Wil de federale overheid mee zijn met haar tijd en de noodzakelijke automatiseringsprocessen en onlinediensten waar het publiek naar vraagt realiseren, dan moeten daar middelen tegenover staan. ACV Openbare Diensten pleit voor een sterke overheid met voldoende mensen en middelen om haar taken naar behoren uit te voeren.'