De Block investeert die miljoenen onder meer in 3.250 extra opvangplaatsen voor asiel­zoekers, naast nog eens 1.500 bufferplaatsen. Ook komen er 90 ­personeelsleden bij op de Dienst Vreem­delingenzaken en het ­Commissariaat voor de Vluchtelingen, die ­instaan voor de behandeling van de asielaanvragen. Volgens De Block zijn de investeringen nodig om te voorkomen dat families op straat achterblijven. Het extra personeel komt er om "een vlotte en korte asielprocedure te kunnen garanderen", wat uiteindelijk weer tot minder opvang moet leiden. "Tijdens mijn eerste ambtsperiode heb ik ingezet op een effi­ciëntere afhandeling van de aanvragen. De voorbije maanden bleek de doorlooptijd weer toe te nemen. Dat mogen we niet aanvaarden", klinkt het nog. Het actieplan omvat daarnaast enkele nieuwe campagnes op Facebook om vluchtelingen af te raden naar België af te zakken. Ook komen er maatregelen die een efficiënte terugkeer mogelijk moeten maken. (Belga)

De Block investeert die miljoenen onder meer in 3.250 extra opvangplaatsen voor asiel­zoekers, naast nog eens 1.500 bufferplaatsen. Ook komen er 90 ­personeelsleden bij op de Dienst Vreem­delingenzaken en het ­Commissariaat voor de Vluchtelingen, die ­instaan voor de behandeling van de asielaanvragen. Volgens De Block zijn de investeringen nodig om te voorkomen dat families op straat achterblijven. Het extra personeel komt er om "een vlotte en korte asielprocedure te kunnen garanderen", wat uiteindelijk weer tot minder opvang moet leiden. "Tijdens mijn eerste ambtsperiode heb ik ingezet op een effi­ciëntere afhandeling van de aanvragen. De voorbije maanden bleek de doorlooptijd weer toe te nemen. Dat mogen we niet aanvaarden", klinkt het nog. Het actieplan omvat daarnaast enkele nieuwe campagnes op Facebook om vluchtelingen af te raden naar België af te zakken. Ook komen er maatregelen die een efficiënte terugkeer mogelijk moeten maken. (Belga)