Hoe groot is het probleem?

DANIELLE GODDERIS-T'JONCK: Nogal: jaarlijks zouden er 2800 personen in België sterven aan de gevolgen ervan. Zorgwekkend is dat het aantal diabetici toeneemt. Vandaag heeft 6,1 procent van de Belgen - zo'n half miljoen mensen - diabetes. Dat aantal zou volgens de International Diabetes Federation (IDF) met 15 procent kunnen groeien tegen 2045, onder meer door de vergrijzing. De Gezondheidsenquête, uitgevoerd door alle overheden van dit land, beve...

DANIELLE GODDERIS-T'JONCK: Nogal: jaarlijks zouden er 2800 personen in België sterven aan de gevolgen ervan. Zorgwekkend is dat het aantal diabetici toeneemt. Vandaag heeft 6,1 procent van de Belgen - zo'n half miljoen mensen - diabetes. Dat aantal zou volgens de International Diabetes Federation (IDF) met 15 procent kunnen groeien tegen 2045, onder meer door de vergrijzing. De Gezondheidsenquête, uitgevoerd door alle overheden van dit land, bevestigt de trend: het aantal gediagnosticeerde diabetici is tussen 2006 en 2013 met een kwart toegenomen. De helft van alle zwangere vrouwen die tijdelijke zwangerschapsdiabetes ontwikkelen - 5 tot 20 procent van de vrouwen -, krijgt uiteindelijk blijvende diabetes. Op zijn beurt kan diabetes weer leiden tot hart-, nier- en bloedvatenproblemen. GODDERIS-T'JONCK: Zeker. Volgens de IDF zou 35,8 procent van de personen met diabetes in België daarvan nog niet op de hoogte zijn. GODDERIS-T'JONCK: Vlaanderen moet projecten zoals 'Bewegen op verwijzing' en 'Zoet zwanger' nog sterker en vooral structureel gaan ondersteunen. Het probleem is dat het gezondheidsbeleid België te weinig homogeen is. Zo is de behandeling van zwangerschapsdiabetes tijdens de zwangerschap een federale bevoegdheid, maar valt een project als 'Zoet zwanger', dat de opvolging na de zwangerschap doet, onder Vlaamse bevoegdheid. GODDERIS-T'JONCK: Ik ben voorstander van een volledig Vlaams beleid. Maar dat ligt voorlopig moeilijk; laten we dus om te beginnen beter gaan samenwerken. Nu verzamelt de federale overheid cijfers over diabetes die onvoldoende naar de gemeenschappen doorstromen. Dat moet beter, zodat wij in Vlaanderen meer zicht krijgen op de effecten van ons beleid. GODDERIS-T'JONCK: Nee, dat moet u vooral ondersteunend zien. Zoals de scholen vandaag al één dag per week fruit aanbieden, zo kunnen de gemeenten jeugdbewegingen, sportclubs, het Sociaal Huis... aansporen en ondersteunen. De gemeente kan ook huisartsen en diëtisten laten samenwerken.