Begroting: bijkomende inspanning van 700 miljoen tot 1,4 miljard nodig

Minister van Begroting Sophie Wilmès (MR). © BelgaImage

De regering zal bij de begrotingscontrole een bijkomende inspanning van 700 miljoen tot 1,4 miljard euro moeten leveren.

Dat stelt minister van Begroting Sophie Wilmès op basis van het (voorlopig) rapport van het Monitoringcomité. ‘Terwijl het Monitoringcomité de uitstekende resultaten van de regering-Michel de afgelopen drie jaar erkent, zetten we met dezelfde vastberadenheid het begrotingswerk verder’, aldus Wilmès, die nog op het definitieve rapport van het comité wacht.

Uit de lekken die reeds in de pers zijn verschenen, leert de minister dat België het jaar 2017 afsluit met een tekort van 1 procent. In 2014 bedroeg het deficit nog 3,1 procent. Volgens Wilmès tonen de cijfers aan dat de grote besparingsoperatie van de regering geslaagd is. ‘Ons tekort is op slechts drie jaar tijd tot een derde teruggebracht’, stelt ze.

Eenmalige meevallers

In Knack Magazine van vandaag plaatst de Leuvense begrotingsexpert Wim Moesen de opmerkelijke daling van het begrotingstekort in perspectief: die is voor meer dan één derde te danken aan eenmalige maatregelen.

‘En dan is de vraag’, aldus Moesen, ‘of we die meevallers dit en volgend jaar ook zullen hebben? Kunnen we dat begrotingstekort van 1 procent vasthouden? Europa denkt alvast van niet en rekent op een begrotingstekort van 1,5 procent voor 2018. Anders gezegd: onze regering mag niet achterover leunen en denken dat de koers gereden is. Zonder nieuwe maatregelen stijgt ons begrotingstekort opnieuw.’

Geactualiseerd

Het Monitoringcomité heeft ook de begrotingstoestand 2018 geactualiseerd op basis van de nieuwe macro-economische parameters van het Federaal Planbureau. Het tekort van Entiteit I wordt met 576 miljoen euro verhoogd, onder meer als gevolg van de onverwachte overschrijding van de spilindex, waardoor de lonen en sociale uitkeringen toenemen.

Partner Content